Město Bohumín

česky PL

26.8.
2013

Šunychl a Kopytov (Szonychel i Kopytów)

Kopytów znajduje się w granicach Szonychla. Pierwsza wzmianka o Kopytowie pochodzi z roku 1480, kiedy to na mokradłach w puszczy zbudowano dziewięć drewnianych domów. W tym samym roku Szczepan z Vrbna nadaje przywileje kopytowskiemu wójtostwu. Mieszkańcami wsi byli głównie drwale, karczujący puszczę. Sam Kopytów położony jest na cyplu pomiędzy Odrą a Olzą, a jego nazwa pochodzi od słowa Kopanisko, jak głosi jedna z wielu interpretacji. W 1482 roku powstała wieś Szonychel i z uwagi na to, iż z Kopytowem nawiązywały na siebie, są opisywane razem. Jednak samodzielny Kopytów został przyłączony do Szonychla dopiero w roku 1920. Władza dała każdemu chłopu kawałek ziemi, co musiał odpracować w ramach pańszczyzny. W roku 1820 naliczono już 52 zabudowania, z kolei w 1912 roku 62. W czeskiej powszechnej szkole w Szonychlu rozpoczęto od września 1922 naukę w jednej klasie, z której szkoła korzystała razem z polską szkołą. W roku 1924 szkoła usamodzielniła się. Czeska szkoła organizowała życie kulturalne w Szonychlu – wykłady dla dorosłych, przedstawienia ochotników, święta, biesiady i spotkania bożonarodzeniowe. W roku 1924 w Kopytowie powstała również Czeska Straż Pożarna. W roku 1938 zlikwidowano czeską szkołę. Obie dzielnice, zarówno Kopytów, jak Szonychel pod koniec II wojny światowej były w znacznym stopniu zniszczone, częściowo w skutek bombardowania, częściowo w skutek bezpośredniego ostrzału. Zniszczeniu uległ także budynek szkolny, jednak pomimo tego już w roku 1945 rozpoczęto na nowo naukę. W związku z uprzemysłowieniem pracy rolniczej obniżała się liczba miejsc pracy we wsi, młodzi ludzie przeprowadzali się do nowych mieszkań w centrum miasta. Dzieci w szkole było coraz mniej i w roku 1967 zamknięto szkołę. Czeskie przedszkole w Szonychlu działało w latach 1924-1964. Na terenie miejscowości znajduje się także Instytut Diagnostyki Dziecięcej.

Kaplica filialna Marii Panny w Szonychlu jest z roku 1906 i odprawiane są w niej do dziś, choć nieregularnie, msze święte dla miejscowych parafian. Kaplica św. Jana Nepomucena w Kopytowie podczas II. wojny światowej została zrównana z ziemią i odbudowana w roku 1950. Obie uległy znacznemu zniszczeniu podczas powodzi w 1997 roku. Na terenie Szonychla polska firma Budimex zbudowała oczyszczalnię ścieków dla całego Bogumina, oddaną do próbnej eksploatacji w 1997 roku. Nadal wydobywa się tu żwir i znajdują się tu również cenne meandry rzeki Odry. Przedsiębiorstwo Povodí Odry na terenie tej dzielnicy buduje potrzebne i duże wały przeciwpowodziowe. Do celów rekreacyjnych i rybołówstwa wykorzystywany jest dziś zbiornik wodny Kaliszczok.

Mieszkańcy są wielkimi patriotami i do najbardziej aktywnych stowarzyszeń należy ochotnicza straż pożarna, która ma dwie jednostki w Szonychlu i w Kopytowie oraz związek hodowców małych zwierząt.Šunychl


Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii
Šunychl - zvětšit fotografii

Bohumín z ptačí perspektivy - Šunychl


Bohumín z ptačí perspektivy - Šunychl - zvětšit fotografii

Bohumín z ptačí perspektivy - Kopytov


Bohumín z ptačí perspektivy - Kopytov - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 80 449

Z powrotem

    Městský úřad