Město Bohumín

česky PL

Gazeta miasta OKOOtevřít OKO v pdf

2017 / 1

Vyšlo: 12.1.2017

 • Starosta Petr Vícha ve svém novoročním proslovu zhodnotí rok minulý a nastíní plány na rok 2017.
 • Významná či zajímavá výročí, která si Bohumín v nejbližších měsících připomene.
 • S čím počítá letošní rozpočet? Město bude hodně investovat, například do oprav paneláků, regenerace dvorů nebo výstavby kanalizací.
 • Novoroční Šunychelský ponor se i přes zamrzlou hladinu Kališova jezera těšil mimořádné účasti.
 • Projekt úprav skřečoňského Gliňoče a podání žádosti o dotaci se opozdí. Kvůli připomínkám mimobohumínské neziskové organizace.
 • Knihovna na sklonku roku přivítala nevěrnější a nejaktivnější čtenáře. Ocenila děti i dospělé návštěvníky.
 • Jakými událostmi žil Bohumín v uplynulém roce? Na to odpoví dvoustránková rekapitulaci důležitých akcí a projektů.
 • Taneční soubor Radost & Impuls navázal na úspěch z listopadového mistrovství světa a bodoval i v prosinci na mistrovství Evropy.

Počet zhlédnutí: 5 382

Otevřít OKO v pdf

2017 / 2

Vyšlo: 26.1.2017

 • Správci vodovodů a plynovodů oznámili plán oprav pro příští roky. Ten se odrazí ve změnách chystaných oprav městských komunikací.
 • Na jaře se rozběhne druhá etapa zateplování nízkých paneláků. Na světě už je nová vizuální podoba domů.
 • Starobohumínská lávka pro pěší a cyklisty nad dálnicí získala celorepublikovou cenu v soutěži českých betonářů. Obdržela titul Vynikající betonová konstrukce.
 • Kvůli problémům s bezdomovci uzavřel správce vlakového nádraží dočasně vyhrazenou místnost. Azyl lidem bez přístřeší tak nabídla Charita Bohumín.
 • Proběhl sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V rámci Bohumína byla opět rekordní, dárci přispěli bezmála sto padesáti tisíci.
 • Amatérští umělci, působící ve spolku Bart, navázali na rekapitulační výstavu ze sklonku uplynulého roku a svá díla vystavují v Salonu Maryška.
 • I letos vyráží bohumínští školáci do hor v rámci projektu Usměvavé lyžování. Přes dvě stě dětí absolvuje dotované lekce průběžně do konce března.
 • Gymnázium pořádalo den otevřených dveří. Loni, kdy škola slavila 95. výročí, pozvala bývalé absolventy a kantory. Nyní to byli zájemci o studium.

Počet zhlédnutí: 5 150

Otevřít OKO v pdf

2017 / 3

Vyšlo: 9.2.2017

 • V areálu bývalé rafinérie proběhl úklid obřích černých skládek. Dekontaminace území je v plánu v příštích letech.
 • Turistům je určen společný česko-polský projekt. Jeho součástí je stavba rozhledny, budování lávek a obnova naučných stezek.
 • Bohumínský úsek dálnice je stále ve zkušebním provozu. Před kolaudací musí proběhnout opětovné měření hlukové zátěže.
 • Sedmým rokem pokračují léčebné pobyty pro malé alergiky a astmatiky. Školáci stráví měsíc v ozdravovnách v Beskydech a Jeseníkách.
 • Bohumínské školky se připravují na desetiletou školní docházku. Od září bude rok v mateřince povinný.
 • Školy pořádají ukázkové hodiny pro budoucí školáky. Ti letos půjdou k zápisům do prvních tříd o čtvrt roku v později.
 • Střední škola pořádala den otevřených dveří. Zorganizovala během něj také kadeřnickou a kulinářskou soutěž.
 • Pod Zeleným ve Starém Bohumíně se konal historicky první stavební veletrh. Cestu si na něj našlo asi šest set návštěvníků.

Počet zhlédnutí: 4 906

Otevřít OKO v pdf

2017 / 4

Vyšlo: 23.2.2017

 • Bohumín se připravuje na konec ukládání odpadů na skládky. Motivuje obyvatele k ještě lepšímu třídění odpadů a domácímu kompostování.
 • Další z městských dvorů čeká radikální proměna. Nový vzhled dostane prostranství u věžáků v Alešově ulici.
 • Rok 2016 pohledem městských strážníků. Téměř vymizely krádeže kovů a elektronicky hlídané objekty už dva roky nikdo nevykradl.
 • Tématickou dvoustranu věnuje Oko bohumínské nemocnici. Přináší informace o změnách a úpravách ve špitále i dopisy čtenářů.
 • Děti z bohumínské Fit školky a zabełkówského przedszkola vytvořily originální knížku s kuchařskými recepty. Jídla samy připravovaly.
 • Benešova škola testuje rekuperační jednotky, které čistí vzduch ve třídách. Pokud se osvědčí, jednotky pořídí město do dalších škol.
 • Zvířecí farma v Hobbyparku zaznamenala populační explozi. V dubnu, až se otevře kontaktní zóna, se mohou návštěvníci těšit na malá kůzlata a ovečky.
 • Přístupná část Rafinérského lesíku se rozšíří. Parkových úprav včetně nové zeleně a chodníků se dočká část mezi malometrážkami a železničním mostem.

Počet zhlédnutí: 4 619

Otevřít OKO v pdf

2017 / 5

Vyšlo: 9.3.2017

 • Regulační plán, který určoval urbanistická pravidla pro centrum města, po patnácti letech skončil. Nyní zde jako v celém Bohumíně platí plán územní.
 • Výsledky dotazníků, které školáci loni na podzim vyplňovali v protidrogovém vlaku. Přiznali se v nich ke kouření i pití alkoholu.
 • S předstihem začalo čištění komunikací. BM servis vyslal do ulic veřejně prospěšné pracovníky i techniku. S čištěním začal i kraj.
 • Nejvyšší patro Penzionu ve věži, ve kterém fungovala restaurace, je momentálně mimo provoz. Hledá se nové využití.
 • Městský letopisec Zdeněk Veselý dokončil kroniku loňského roku. Je opět unikátní, ručně psaná s veršovaným epilogem.
 • Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastnili originální soutěže. Na trenažérech veslovali »do středu Země«. Sto padesát dětí ujelo pětatřicet kilometrů.
 • Skončily první cykly masáží do škol. Děti z Fit školky a Benešovy školy získaly závěrečné masérské osvědčení.
 • Radnice musela rozšířit prostory depozitu ztrát a nálezů. Novela občanského zákoníku prodloužila dobu jejich skladování z jednoho roku na tři.

Počet zhlédnutí: 4 553

Otevřít OKO v pdf

2017 / 6

Vyšlo: 23.3.2017

 • Harmonogram blokového čištění ulic. Řidiči se musí připravit na přeparkování.
 • Jarní prázdniny bohumínských školáků. Tématický program pro ně připravil místní dům dětí a mládeže i městská knihovna.
 • V největších veřejných toaletách, které se nacházejí u letního kina v Hobbyparku, probíhá rekonstrukce. Úpravami prochází interiér.    
 • Na výměnu čekají poslední dvě plechové autobusové zastávky. Do léta i ony dostanou moderní prosklenou podobu.
 • Začíná sezona jízdních kol. Jak by si cyklisté měli a neměli počínat na vyhrazených stezkách?
 • Péče o místa posledního odpočinku. Údržba se letos týká především chodníků a zeleně.
 • V ateliéru Bart probíhá třetí ročník kurzu kresby a malby. Už dva roky se jej účastní výhradně ženy a dívky.
 • Po zimní přestávce se znovu otevírají atrakce v areálu Bosporu. 1. dubna startuje adventure golf a kontaktní zóna ve zvířecí farmě.

Počet zhlédnutí: 4 054

Otevřít OKO v pdf

2017 / 7

Vyšlo: 6.4.2017

 • Co dva roky se koná Pohádkový den. Děti z mateřských škol hrají svým vrstevníkům divadlo.
 • Blokové čistění ulic jako každý rok komplikují neukáznění řidiči. Tento způsob očisty komunikací bude probíhat až do května.
 • V Hraničních meandrech Odry vznikla zpevněná pěšina a dřevěný chodník. Pouze pro pěší. Vjezd do chráněné památky zahradila závora.
 • Úředníci radnice a asistenti prevence kriminality absolvovali kurz sebeobrany. Konal se opakovaně.
 • Vyjádření pracovníků bohumínské nemocnice k aktuální situaci v tomto zdravotnickém zařízení.
 • Knihovna pořádala pasování nejmladších školáků na čtenáře. Více než dvě stovky prvňáčků dokázaly, že umí číst a psát.    
 • Bohumínští jeskyňáři z Orcusu učinili unikátní objevy v podzemí Krymského poloostrova. V červnu se tam vrátí.
 • Kraslice z Bohumína v České knize rekordů. O zápis se zasloužily dvě kolegyně, které za rok nazdobily téměř čtyři tisíce vajíček.

Počet zhlédnutí: 4 470

Otevřít OKO v pdf

2017 / 8

Vyšlo: 20.4.2017

 • Posunutí zápisů do prvních tříd se minulo účinkem. Velké procento dětí má odklad nástupu do školy.
 • Chirurgie bohumínské nemocnice má nového primáře. Oddělení posílili také další tři lékaři, působí zde na zkrácený úvazek.
 • Zimní stadion dostane po 40 letech nové chlazení ledové plochy. Je moderní a výkonnější.
 • O svoz zeleného odpadu ze zahrádek je obrovský zájem. BM servis musel pořídit další nádoby a upravit svozová auta.
 • Rodinné centrum Bobeš rozšíří portfolio svých služeb. V červnu otevře mikrojesle pro děti od šesti měsíců do čtyř let.
 • Bohumínské kino je několik let dějištěm krajského kola Puškinova památníku. Konal se už jeho 51. ročník.
 • Děti ze sedmi mateřských škol se zúčastnily letošní puzzliády. Už sedmnáct let ji pořádá mateřinka Rafinérský lesík.
 • Zvířecí koutek v Hobbyparku se rozrůstá. Přibyl zde nový výběh, ve kterém se zabydlují tři jihoamerické lamy.

Počet zhlédnutí: 4 730

Otevřít OKO v pdf

2017 / 9

Vyšlo: 4.5.2017

 • Chystá se napojení poslední šedesátky městských bytů na dětmarovický teplovod, tentokrát ve skřečoňské Mládežnické a Dělnické ulici.
 • Začala další etapa zateplování nízkých panelových domů. Práce budou probíhat do srpna, u složitějších oprav do listopadu.
 • Peripetie s parkovišti v Revoluční ulici a ve Zmijově dvoře. Zabírají je neohleduplní řidiči.
 • Specialisté na opravy historických objektů dávají staronovou podobu fasádám domů naproti nemocnici.
 • Saunový svět aquacentra se opět rozrůstá. V zahradě vzniká srubová finská sauna pro dvacet lidí.
 • Začaly opravy silnic, rozkopaných po opravách inženýrských sítí. Nový asfaltový povrch dostane Husova ulice, po ní i Šunychelská.
 • Letošní akce Bohumínský Amos proběhla bez udílení cen. Pracovníci ve školství zhlédli film a připomněli si recesní ples učitelů.
 • Už tři desetiletí se koná originální akce Tour de biére. Mapuje síť bohumínských hospůdek, které vznikají i zanikají.

Počet zhlédnutí: 3 861

Otevřít OKO v pdf

2017 / 10

Vyšlo: 18.5.2017

 • Vyúčtování tepla a teplé vody v městských bytech míří k nájemníkům. Město jim na přeplatcích vrátí 34 milionů.
 • Meandrující Odra strhla v lokalitě Vrbina značnou část břehu. Za posledních patnáct let se v místě koryto posunulo asi o patnáct metrů.
 • Obyvatelé upozornili při deštích na otevřený manipulační otvor ve vrbické protipovodňové zdi. Osazení mobilního hrazení však přesně popisuje manuál.
 • Ocelovou lávku přes železnici mezi nádražím a Lidickou ulicí čeká tříměsíční oprava. Po dobu rekonstrukce bude uzavřená.
 • Začala sezona hasičských závodů. První v řadě byla okrsková soutěž, které se zúčastnily všechny bohumínské dobrovolné jednotky.
 • O Filipojakubské noci zaplály ohně. Tradiční pálení čarodějnic probíhalo v Bohumíně na třech místech.
 • Nový skatepark na Faji má za sebou slavnostní otevření. Exhibice jezdců na kolech a prknech si nenechaly ujít stovky diváků.
 • Sportovní hala hostila taneční mistrovství Moravy. Domácí soubor Radost & Impuls vybojoval šest prvenství.

Počet zhlédnutí: 4 082

Otevřít OKO v pdf

2017 / 11

Vyšlo: 1.6.2017

 • Chystá se druhá výzva ke kotlíkovým dotacím. Pro Moravskoslezský kraj bude k dispozici 900 milionů.
 • Praktická léčba zlomenin a naraženin. V bohumínské nemocnici aplikují lehkou sádru z pryskyřice.
 • Mezi Rafinérským lesíkem a Kauflandem probíhá dekontaminace území. Vyrůst zde má maloobchodní komplex.
 • Okolí Vrbického jezera přístupnější turistům. Vzniklo zde asfaltové prodloužení cyklostezky a staví se lávka přes Stružku.
 • Bohumínští důchodci se učit čelit útočníkům. Městská policie pro ně připravila lekce sebeobrany.
 • Ke Kališovu jezeru vede nově vyspravená cesta. Úprav se dočkala také neoficiální pláž.
 • Taneční soubor Kates zažil medailové žně. Zúčastnil se několika prestižních soutěží a z každé si přivezl cenné kovy.
 • Více než osmdesát předškoláků se zúčastnilo Atletického minisoutěžení. Děti skákaly, házely míčkem a běhaly přes překážky.

Počet zhlédnutí: 3 844

Otevřít OKO v pdf

2017 / 12

Vyšlo: 15.6.2017

 • Lidé v anketě vybrali bohumínskému domovu důchodců nové jméno – Cesmína. Jde o zkratku Centra sociálních služeb Bohumína a léčivou rostlinu.
 • Poslední etapou pokračuje proměna lokality mezi ulicemi Čs. armády, Okružní a Jateční. Upravují se komunikace a veřejné plochy.
 • Přestavbou bývalé lékárny vzniká na poliklinice zubní ordinace. Přestěhuje se sem lékařka, která měla praxi v hlavní budově Viadrusu.
 • Po obnově školních dvorů a hřišť se město pustilo do zahrad mateřinek. Instaluje do nich novou generaci herních prvků.
 • Předškoláci a malí žáčci zažili první „šachiádu“. Turnaj završil první ročník projektu Šachy do škol.
 • Bohumínský fotbalový klub si po dlouhých devatenácti letech zahraje divizi. Postup do čtvrté nejvyšší soutěže si fotbalisté vybojovali s předstihem.
 • Sezona hasičských soutěží je v plném proudu. Atraktivní klání v požárním útoku zažilo například Kališovo jezero.
 • Starobohumínští uspořádali na náměstí tradiční kácení máje. Nechyběla muzika, dobroty, tombola ani ohňostroj.

Počet zhlédnutí: 3 951

Otevřít OKO v pdf

2017 / 13

Vyšlo: 29.6.2017

 • Dvacet let od ničivých povodní. V Oku najdete vzpomínky pamětníků a popis ochrany města, která se po záplavách začala budovat.
 • Fit školka v Okružní ulici slaví 50. narozeniny. Uspořádala besídku pro bývalé zaměstnankyně a připravuje výstavy.
 • Saunový svět bohumínského aquacentra se opět rozšířil. Fungovat začala srubová sauna pro dvacet lidí.
 • Během celého července bude probíhat Prázdninový kolotoč – zábava pro děti s místními spolky. Každý den jiná aktivita na jiném místě.
 • Středoškoláci většinou úspěšně odmaturovali, deváťáci ukončili základní docházku. Ty nejlepší bohumínská radnice ocenila a odměnila.
 • Polští voraři udržují staleté tradice, plaví dřevo po Odře. Plují z Bohumína do Štětína po trase dlouhé 700 kilometrů.
 • Dvě stě dětí z celého okresu na hřišti v Záblatí. Konala se tady hasičská soutěž pro mládež, která je součástí karvinské ligy.
 • Žáci prvních a druhých tříd absolvovali Fotbaláček. Jde o jediný turnaj v kolektivním sportu pro takto malé děti.

Počet zhlédnutí: 4 148

Otevřít OKO v pdf

2017 / 14

Vyšlo: 26.7.2017

 • Bohumín bude v září centrem oslav Národního dne železnice. U příležitosti 170. výročí dráhy se chystá velkolepý program.
 • Ve Skřečoni pokračuje napojování šedesáti bytů na centrální zásobování teplem. Práce budou pokračovat revitalizací lokality.
 • Zápach z hrušovské kompostárny už osm let obtěžuje obyvatele Vrbice. Bohumín proto požaduje ukončení jejího provozu.
 • Konec složitého přepojování tísňové linky městské policie. Od srpna se obyvatelé Karvinska dovolají na služebnu v konkrétním městě.
 • Třetí etapou pokračuje očista cihlového zdiva památkově chráněné budovy radnice. Chystá se také výměna oken.
 • Bývalý primář interny Alois Blokša oslavil sté narozeniny. Oddělení v bohumínské nemocnice vedl pětatřicet let.
 • Ve Vrbici začaly sloužit dvě nové lávky. Jedna přemostila místní Stružku, druhá propojila panelové parkoviště s cyklostezkou.
 • Proběhl osmý ročník Prázdninového kolotoče pro děti do patnácti let. Každý všední den strávily na jiném místě jinou aktivitou.

Počet zhlédnutí: 4 461

Otevřít OKO v pdf

2017 / 15

Vyšlo: 24.8.2017

 • Příští rok se bude stavět, modernizovat i bourat. Bohumín představil první verzi rozpočtu na rok 2018.
 • Na podzim má začít přestavba bývalého učiliště v Masarykově ulici. Vznikne tady zázemí centra sociálních služeb.
 • Dosud soukromá školka v Tovární ulici se po 20 letech vrací pod křídla města. Administrativně bude součástí Bezručovy školy.
 • Už čtyři roky v Bohumíně klesá kriminalita. Bezpečnostní prvky se však budou nadále posilovat, například se rozroste počet kamer.
 • Cyklistům začalo sloužit osmnáct nových cykloboxů. Část rozšířila stávající kolovny u aquacentra, nově jsou boxy i u starobohumínského náměstí.
 • Rekonstrukcím nízkých paneláků se opět nevyhnuly komplikace s časovým plánem prací. Stavbaři nemají dost zaměstnanců.
 • Ochotnický spolek Boban slaví 10. narozeniny. K výročí připravil pro diváky speciální představení.
 • Po Odře se znovu po roce proháněly dračí lodě. Čtrnáct posádek svádělo boj se soupeři i s nevlídným počasím.

Počet zhlédnutí: 4 091

Otevřít OKO v pdf

2017 / 16

Vyšlo: 7.9.2017

 • Třináct kuchařských týmů vařilo v hasičské zahradě v Šunychlu kotlíkový guláš. Konal se druhý ročník oblíbeného Gulášfestu.
 • Památková neogotická budova radnice prochází obnovou. Opravuje se dvůr, střecha, mění se okna.
 • Obtěžující hluk z dálnice je na hraně hygienických norem. Na podzim se proto bude hluková zátěž měřit znovu.
 • Obyvatelé Záblatí musí počítat s výpadky proudu. Energetici v rámci modernizace  mění desítky sloupů a tisíce metrů vedení.
 • Parkovací místa zabírají odstavené autovraky. Město oficiálně vyzvalo jejich majitele k odstranění.
 • Kromě dálnice se vlní i řada dalších nových vozovek. Silničáři museli odstraňovat část hrbolů například ve Slezské ulici.
 • Stovky metrů chodníků mají nový povrch. Bohumín letos do komunikací pro pěší investoval 9,5 milionu.
 • O příměstské tábory domů dětí a mládeže byl obrovský zájem. Největší oblibě se těšily tábory sportovní a adrenalinový.

Počet zhlédnutí: 3 313

Otevřít OKO v pdf

2017 / 17

Vyšlo: 21.9.2017

 • Další díl Akčního plánu Bohumína pro příští léta. V oblasti dopravy myslí na cyklisty, auta i autobusy.
 • Městské domy v Dělnické a Mládežnické ulici ve Skřečoni už se napojily na teplovod. Nyní probíhá úprava venkovního prostranství.
 • Začal nový školní rok. Do bohumínských základních škol nastoupilo bezmála sedmnáct set žáků, z toho dvě stě prvňáčků.
 • Parkoviště v Revoluční ulici u železáren, které zabírají přespolní, bude vyhrazeno obyvatelům zdejších věžáků.
 • Cestáři měli napilno. Bohumín letos nechal opravit rekordních čtrnáct tisíc metrů čtverečních městských silnic.
 • Česko-polský projekt, jehož součástí byla třeba výstavba lávek nebo rozhledny, završí soutěžní turistický pochod a cyklojízda.
 • Skřečoňským Gliňočem se rozléhal štěkot. Konal se další ročník populárního canicrossu neboli běhu se psem.
 • Během třítýdenní odstávky aquacentra prochází celkovou proměnou hala bazénu. Současně probíhá pravidelný servis a očista.

Počet zhlédnutí: 3 634

Otevřít OKO v pdf

2017 / 18

Vyšlo: 5.10.2017

 • Bohumín byl hlavním dějištěm Národního dne železnice. Zdejší trať stejně jako Nový Bohumín, který u ní vyrostl, totiž slaví 170. výročí.
 • Už dvaadvacet let probíhají setkání vedení města s občany. I přes rozvoj moderních komunikačních prostředků mají osobní schůzky svůj význam.
 • Přístupná část Rafinérského lesíku se brzy rozroste. Pozemek, který před časem město zakoupilo, nyní prochází úpravami.
 • Do škol zavítal osvětový projekt, který navazuje na loňský protidrogový vlak. Problematiku narkotik dětem vysvětluje virtuální i skutečný policista.
 • V podzemí domu Pod Zeleným dubem vznikly pivní a hudební lázně. Nabízí stylovou relaxaci při hudbě starých mistrů.
 • Více než tři stovky školáků se zúčasnily branného dne v Gliňoči. Kromě závodu je čekaly atrakce a zásahová či vojenská technika.
 • Charita Bohumín slavila dvacáté výročí. Zpřístupnila veřejnosti svá zařízení, uspořádala přednášku a koncert.
 • HC Bospor Bohumín se zapojil do celorepublikového Týdne hokeje. Menší děti seznámil přímo na ledě s tímto populárním sportem.

Počet zhlédnutí: 3 569

Otevřít OKO v pdf

2017 / 19

Vyšlo: 19.10.2017

 • Bohumín, Krzyżanowice a Šilheřovice zorganizovaly cykloturistický výlet. Jeho účastníci navštívili nové stavby, které vznikly v rámci česko-polského projektu.
 • Město spustilo anketu k velkým investičním akcím. Lidé mohou rozhodnout, které projekty dostanou v příštích letech přednost.     
 • Po personálních obměnách chirurgie a interny se mění i vedení bohumínské nemocnice. Na řízení špitálu se bude podílet i exministr Svatopluk Němeček.
 • V pátek 13. probíhal Den požární bezpečnosti. Profesionální hasiči ukázali veřejnosti své zázemí i techniku.
 • Bohumín poosmé zvítězil v celostátní Plavecké soutěži měst. Provozovatel bazénu pak ocenil »nej« plavce.
 • Mauglího stezka, lanová atrakce v dětském Hobbyparku, je mimo provoz. Vážně ji poškodili nezletilí vandalové.
 • Ve sportovní hale se konala originální akce pro děti. Mohly si vyzkoušet desítku různých sportů a na místě se přihlásit do příslušných kroužků.
 • Sousedním Rychvaldem voněly rybí pochoutky. Tamní Rybí slavnosti navštívily tisíce lidí z celého Bohumínska.

Počet zhlédnutí: 3 671

Otevřít OKO v pdf

2017 / 20

Vyšlo: 2.11.2017

 • Bohumín má patnáctý zápis v České knize rekordů. Vytvořili jej účastníci oslav Halloweenu v parku.
 • Proběhly volby do Poslanecké sněmovny.    Oko přináší výsledky ze správního obvodu Bohumína a účast v okrscích.
 • Ve Vrbici vyrostla nová lokální čistička odpadních vod a bezmála sedm set metrů splaškové kanalizace.
 • Dotazník k velkým investicím v Bohumíně. Jaké projekty dostanou v nejbližších pěti letech přednost?
 • Sokolovna v Záblatí byla dějištěm taktického policejního cvičení. Jeho námětem byl zásah proti ozbrojeným pachatelům.
 • Jedenáctý ročník seniorských her. Dříve narození hráli kuželky, plnili sportovní i vědomostní úkoly.
 • Režim parkování ve vnitroblocích se sjednotí, místa budou veřejná. Úpravy se týkají Zmijova dvora a prostranství za Grandem.
 • Senior klub Bohumín získal krajské ocenění. Za uplynulý rok byl nejaktivnějším spolkem na severu Moravy.

Počet zhlédnutí: 3 651

Otevřít OKO v pdf

2017 / 21

Vyšlo: 16.11.2017

 • Sportovní hry mateřinek. Dorazili předškoláci z Bohumína, Rychvaldu, Dolní Lutyně i z Polska.
 • Po čtyřech letech se mění ceny ze odvoz popelnic. Služba mírně podraží, ale pořád bude levnější než v roce 2013.
 • Uplynulo deset let od záměru vybudovat lávku přes Olši. Její stavbu brzdí především zamýšlený vodní koridor.
 • Dobrovolníci z řad rybářů uklidili okolí Vrbického jezera. Nasbírali rovnou tunu odpadků.
 • Severní Morava byla dějištěm velkého mezinárodního cvičení hasičů. V Bohumíně trénovali velkokapacitní čerpání vody.
 • Odpovědi na dotazy a podněty, které kladli občané na setkáních v městských částech.
 • Čtyřiadvacet oddílů mladých hasičů se utkalo v požárním sportu. Školáci ve sportovní hale absolvovali tři druhy štafet.
 • Sedmý ročník Bohumínské superstar zná svého vítěze, přesněji vítězku. Titul si vyzpívala gymnazistka Bára Lukšová.

Počet zhlédnutí: 3 482

Otevřít OKO v pdf

2017 / 22

Vyšlo: 30.11.2017

 • Bohumín v rekordním čase připravil a schválil rozpočet pro příští rok. Opět počítá s řadou investic.
 • Chystá se rekonstrukce obřadní síně ve Starém Bohumíně. Práce bude třeba sladit s konáním smutečních obřadů.
 • V Jeremenkově ulici v Pudlově šly k zemi dva vybydlené cihlové domy. Po demolici čekají prostranství terénní úpravy.
 • Česká pošta převádí po vzoru západních zemí své menší pobočky na živnostníky. Od března se změna dotkne pošty ve Starém Bohumíně.
 • Dům dětí a mládeže slaví. Od chvíle, kdy vznikl, ještě pod názvem dům pionýrů a mládeže, uplynulo pětačtyřicet let.
 • Vybraní žáci devátých tříd se na jeden den vžili do rolí studentů gymnázia. To pro ně připravilo tvůrčí dílny v laboratořích.
 • Vedení radnice si prohlédlo bývalou myslivnu ve Starém Bohumíně. Její soukromá  rekonstrukce se před lety zastavila, naděje na obnovu ale stále žije.
 • Umělecký spolek Bart uspořádal tradiční výstavu děl, která vznikla v letošním roce.  Prezentace malířů a grafiků se konala už podvacáté.

Počet zhlédnutí: 3 553

Otevřít OKO v pdf

2017 / 23

Vyšlo: 14.12.2017

 • Před deseti lety vstoupilo Česko se schengenského prostoru. Bohumíňáci ocenili především volný pohyb do sousedního Polska.
 • Stavební firmy časově nezvládají rekonstrukce paneláků. Zaplatí proto tučné penále, které pak město opět vloží do oprav domů.
 • Městská nemocnice bodovala v celostátním průzkumu mezi pacienty. Na severu Moravy obsadila druhé místo v ambulantní péči.
 • Bohumínský antikvář Václav Šamal získal krajské ocenění spokojených zákazníků. Začínal s dvaceti knihami, dnes jich má na padesát tisíc.
 • Základní škola ČSA pořádá adaptační hodiny pro budoucí školáky. Děti i jejich rodiče poznají školu i metody výuky.
 • Taneční soubor Radost & Impuls se vrátil z mistrovství světa v Německu ověnčen zlatem. Úspěch slavili hlavně malí tanečníci.
 • Benešova škola slavila své 105. výročí. Žáci odehráli v kině tři originální rocková  představení.
 • V Salonu Maryška na náměstí je k vidění nevšední betlém. Členky spolku jej vytvořily z fotografií bohumínských osobností.

Počet zhlédnutí: 3 855

    Městský úřad