Město Bohumín

česky PL

7.12.
2023

Smogová situace na Karvinsku i v dalších částech regionu

MS KRAJ - Pro území Ostravska, Karvinska (včetně Bohumína) a další částí regionu byla vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. ČHMÚ upozornil, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Na některých stanicích v uvedeném území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému najdete zde.

(ČHMÚ, rzp)


Liczba wejść : 1 003

Z powrotem

    Městský úřad