Město Bohumín

česky PL

6.12.
2023

Kontejnery s horním výsypem v Tovární nahradily velkokapacitní zvony

Dotaz

Proč město neumístí kontejnery s horním výsypem na plast a papír, konkrétně proč jste tyto kontejnery odebrali v ulici Tovární? Kontejnery na směsný odpad jsou přeplněné kartony, nebo jsou kartony pohozené kolem kontejneru na papír, kam se nevlezou. Vím, že na kartonové krabice je sběrný dvůr, ale mnoho občanů nemá tento odpad kde skladovat, ani jak odvážet. Navíc se blíží vánoční svátky a jako každý rok budou občané zase kartonové krabice z dárků vyhazovat a plnit jimi směsné kontejnery, jejichž vývoz zaplatí všichni z dané lokality, včetně rodin, které svůj odpad poctivě třídí a kartony vyvážejí. 

Odpověď

Kontejnery s horním výsypem na plast a papír byly v Tovární ulici umístěny loni, a to naproti prodejny Hruška. Toto místo se neosvědčilo. Vzhledem k přeplňování a velkému nepořádku kolem těchto nádob byly kontejnery s horním výsypem odstraněny a nahrazeny velkokapacitními zvony. Na parkovišti, kde se nachází celé hnízdo na směsný komunální odpad, není dostatek místa k dodání těchto kontejnerů. Proto v lokalitě v současné době hledáme řešení v podobě zcela nového hnízda na separovaný odpad.

Bc. Lenka Ševčíková
odbor životního prostředí a služeb MěÚ 


Liczba wejść : 496

Z powrotem

    Městský úřad