Město Bohumín

česky PL

30.11.
2020

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Lidé se v životě mohou dostat do svízelné situace, ať již v důsledku živelných událostí, smrtí blízké osoby, domácího násilí, omezováním či ohrožováním práv ze strany druhých osob, nedůsledným finančním plánováním nebo nevhodně uzavřeným právním vztahem. Zde naleznete nabídku služeb, které Vám mohou v této složité situaci pomoci.

  

Občanská poradna

Posláním poradny je poskytnout klientům informace, rady a pomoc k tomu, aby svou nepříznivou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili, a to např. v oblastech: sociálních dávek (pomoc s vyplněním formulářů), rodiny a mezilidských  vztahů, bydlení (nájemní smlouva, konflikty s pronajímatelem), pracovněprávních vztahů (změny pracovního poměru, ošetřovné, nemocenské), občanského soudního řízení (vzory návrhů, odvolání), majetkoprávních vztahů (dluhy a oddlužení, dědictví, darování), důchodů (invalidní, starobní) a dalších. Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve všech poskytovaných oblastech. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Intervenční centrum

Intervenční centrum poskytuje bezplatně odbornou podporu a pomoc osobám starším 16ti let, které jsou ohroženy domácím násilím, partnerským stalkingem nebo jsou obětí trestného činu ve spojitosti s domácím násilím. Nabízí také poradenství a pomoc rodinám a blízkým osobám, které se chtějí podílet na řešení situace osoby ohrožené domácím násilím. Bližší informace naleznete například na webových stránkách centra v Havířově.

 

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje bezplatnou, odbornou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. Pomoc je poskytována odborně způsobilými poradci, jakožto právníky, sociálními pracovníky a psychology. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Krizové centrum  

Krizové centrum poskytuje osobám v krizových životních (například ztráta blízké osoby, živelná pohroma aj.) situacích bezplatnou a okamžitou terapeutickou a psychosociální pomoc. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Služba poskytuje občanům poradenství v oblasti spotřebitelských reklamací, umožnuje  konzultovat spotřebitelské smlouvy – např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Poradnu v Bohumíně naleznete na adrese Čáslavská 1067. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Charitní šatník

Sociální šatník provozuje Charita Bohumín a slouží k příjmu a výdeji šatstva, obuvi a domácích potřeb. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Liczba wejść : 353

Z powrotem