Město Bohumín

English EN

20.7.
2006

Výsledky ankety o velkých městských investicích v Bohumíně

V městských novinách OKO č. 12 byl vložen anketní lístek umožňující vybrat z 18 navržených velkých investičních akcí 10 nejdůležitějších z hlediska potřebnosti a časové priority. Akce byly bodovány čísly 10 až 1, přitom nejvíce bodů bylo dáváno té investici, kterou si respondent přál nejvíce nebo nejdříve. Anketa nezahrnovala běžné každoroční investice do oprav škol, bytů, chodníků či komunikací.

Anketa probíhala v průběhu června, kdy se každý den shromáždilo několik desítek anketních lístků. Před vlastní realizací ankety prostřednictvím městských novin proběhla anketa také na setkáních vedení radnice s občany v městských částech a na setkáních se žáky základních škol a se seniory na bohumínské radnici. Samostatně anketa proběhla taky mezi zastupiteli města a mezi zaměstnanci městského úřadu.

Prostřednictvím ankety v městských novinách byly odevzdány bezmála 4 stovky anketních lístků, které byly doručeny do bohumínských domácností. Jako nejžádanější investice byla respondenty s převahou označena modernizace bohumínské nemocnice, následoval požadavek na dokončení poslední etapy rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka v okolí kina a vybudování nové tržnice u nádraží včetně parkoviště. Na čtvrtém místě se umístil požadavek na kruhové objezdy na Štefánikově ulici, mnohdy byl respondenty zdůrazněn zejména kruhový objezd pod železárenským nadjezdem. Na pomyslném konci žebříčku jako nejméně žádané se ukázaly investice do bytové výstavby, a to jak do nové výstavby na ulici Petra Cingra, tak dostavby proluky na ulici Čs.armády. Třetí nejméně žádanou investiční akcí byla výstavba víceúčelové haly. Z pohledu nejméně potřebných investic označovaných křížkem získala černého Petra výstavba víceúčelové haly, následována bytovou výstavbou na ulici Petra Cingra a odkoupením a opravou Národního domu ve Starém Bohumíně. Respondenti mohli na anketní lístek uvádět vlastní návrhy a připomínky, kterých se sešly 2 stovky.

Ankety, která proběhla mezi seniory, žáky základních škol a zaměstnanci úřadu se zúčastnily 3 stovky respondentů a výsledky ankety byly téměř totožné. Vyhrála opět modernizace nemocnice a dokončení rekonstrukce náměstí, nejméně potřebná byla označována bytová výstavba, odkoupení Národního domu a stavba víceúčelové haly.

Při červnových setkáních vedení radnice s občany městských částí bylo shromážděno 115 anketních lístků. Opět zvítězila modernizace nemocnice, ale na druhé místo se dostala nová tržnice s parkovištěm a na třetí parkoviště u nádraží v místě tenisových kurtů. Nejméně žádoucí je opět výstavba víceúčelové haly, bytová výstavba na Petra Cingra a úprava Rafinérského lesíku. Výsledky se samozřejmě lišily podle městských částí. Staro bohumínští preferovali dostavbu a zprůjezdnění svého náměstí a odkoupení Národního domu a občané Šunychlu a Kopytova kromě modernizace nemocnice taky cyklostezky po Šunychelské ulici.

Z množství jiných návrhů uvádíme alespoň požadavek na vybudování kvalitního hřiště na plážový volejbal nejlépe u Aquacentra, vybudování dopravního hřiště či zavedení placeného parkování v centru, požadavky na opravy konkrétních městských obytných domů, rozšíření počtu domů pro seniory, zřízení městské dopravy, údržbu parku, zeleně, chodníků atd. Všechny návrhy budou v pracovním pořádku posouzeny a k některým se budeme i nadále vracet.

Děkujeme všem občanům, kteří se do ankety zapojili za pomoc zastupitelům města při nelehkém rozhodování, kam vkládat prostředky městského rozpočtu určené na investice.

Ing. Lumír Macura
vedoucí organizačního odboru

 

Dokumenty:


Viewed : 47 498
  Print Print

Back

    Městský úřad