Město Bohumín

English EN

12.12.
2017

Zpracování osobních údajů

Žádost č. 21/2017 ze dne 1.12.2017

Zpracování osobních údajů.

Vyřízeno dne 12.12.2017 – žádost vyřídil písemně organizační odbor.

 

Poskytnuté informace 

Městský úřad Bohumín obdržel dne 01.12.2017 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž  požadujete poskytnutí následujících informací:

  1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
  2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?
  3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?
  4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) shora citovaného zákona Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a poskytuje tyto informace:

  1. V současné době probíhá audit stávajících procesů nakládání s osobními údaji včetně revize právních důvodů zpracování osobních údajů. Jeho součástí je také návrh opatření a postup implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Veřejná zakázka byla zadána.
  3. Město Bohumín je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací.
  4. Společnou implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro obce v našem správním obvodu neplánujeme.

 

 

 


Viewed : 2 360
  Print Print

Back

    Městský úřad