close google translator menu
Today is Tuesday 1.12., svátek má Iva.
Dnes má svátek Iva. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Kateřina Průšová (*1983) - Česká modelka a Miss 2002
 • Vladimír Sičák (*1980) - Český hokejový hráč
 • Emily Mortimer (*1971) - Anglická herečka
 • Jeremy Northam (*1961) - Anglický herec
 • Jiří Pavlica (*1953) - Český hudebník
 • Jaco Pastorius (*1951, +21.9.1987) - Jazzový a rockový baskytarista
 • Woody Allen (*1935) - Americký herec a režisér
 • Pavol Gábor (*1932, +28.8.2003) - Slovenský tenorista
 • Miroslav Kusý (*1931) - Slovenský politolog
 • Vilém Wünsche (*1900, +3.5.1984) - Český malíř
 • Miguel Fleta (*1893, +29.5.1938) - Španělský tenorista
 • Marie Amálie Portugalská (*1831, +4.2.1853) - Brazilská šlechtična
 • Martin Heinrich Klaproth (*1763, +1.1.1817) - Německý chemik, objevitel uranu
 • Tadeáš Hájek (*1525, +1.9.1600) - Český fyzik a astronom
Change of the text size: A- |  A |  A+

Pomoc ve zdravotnickém a sociálním pobytovém zařízení

Pokud osoba seniorského věku nemůže přechodně nebo dlouhodobě zůstat v domácím prostředí z důvodu svého zdravotního stavu, lze využít nabídku pobytových služeb dle aktuální potřebnosti. Zde naleznete nabídku poskytovaných služeb tohoto typu.

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba zastoupí pečujícího člena rodiny a umožní mu odpočinout si, zregenerovat a vyřídit si osobní záležitosti. Je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením a lze jí využít na omezenou dobu – zpravidla nejdéle na 3 měsíce. K možnosti využít službu je potřeba vyplnit žádost a získat vyjádření lékaře k přijetí do služby. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

Centrum následné péče

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Léčebna dlouhodobě nemocných je zdravotnické zařízení lůžkové péče. LDN je vhodná pro ty, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné rehabilitační péče. Pacienty přijímá nemocnice z domácího prostředí na základě žádosti a volné lůžkové kapacity. Žádost vyplní praktický lékař. Ta se pak musí doručit zdravotně-sociálnímu pracovníkovi v nemocnici. Po jejím schválení se domlouvá termín nástupu hospitalizace. O délce a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař v nemocnici. Hospitalizace je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách dané služby.

Ošetřovatelské oddělení

Ošetřovatelské oddělení je také zdravotnické zařízení lůžkové péče, které poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči pacientům, u kterých zdravotní stav nelze léčebnou péči podstatně zlepšit a bez soustavné ošetřovatelské péče se zhoršuje. Cílem je dosažení soběstačnosti potřebné k návratu do domácího prostředí, anebo zajištění vhodné pobytové sociální služby.

 

Zdravotně-sociální lůžka

Službu může využít pacient, který vyčerpal dobu pro pobyt v LDN či ošetřovatelském oddělení a nemůže se vrátit zpět do domácího prostředí. Tato služba není trvalého charakteru. Je pouze přechodným řešením sociální situace. Doba pobytu je stanovena písemnou smlouvou na maximálně šest měsíců, lze ji však prodloužit. Službu lze využít pouze pro pacienta, který přichází ze zdravotnického zařízení.  Bližší informace poskytne zdravotně-sociální pracovnice Bohumínské městské nemocnice. Tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách dané služby.

 

Domov pro seniory

Pobytová sociální služba, která je výhradně určená osobám, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje setrvat v domácím prostředí, ani za pomoci jiných služeb. Poskytování je podmíněno podáním žádosti, volnou kapacitou v zařízení a uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb. Délka pobytu se sjednává na dobu neurčitou. Člověk, který službu využívá, si hradí stravu a ubytování z vlastních příjmů a ostatní poskytované činnosti z přiznaného příspěvku na péči, který v plné výši náleží zařízení. Pokud ještě příspěvek nemá, pak mu je nabídnuta pomoc s jeho vyřízením. V Bohumíně se nacházejí tři domovy pro seniory. Tiskopis žádosti a další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých pobytových služeb.  

 


  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 2.10.2020
Viewed : 328
 

Naposledy aktualizované

Prevence sociálního vyloučení

1.12.2020

Prevence sociálního vyloučení

Lidé se zdravotním postižením

1.12.2020

Lidé se zdravotním postižením

Děti, mládež, rodina

1.12.2020

Děti, mládež, rodina

Prevence sociálního vyloučení

30.11.2020

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Lidé se zdravotním postižením

30.11.2020

Podpora péče v domácím prostředí

Děti, mládež, rodina

30.11.2020

Poradenství

Lidé se zdravotním postižením

29.11.2020

Pomoc v sociálním pobytovém zařízení

Děti, mládež, rodina

29.11.2020

Služby sociální prevence

Prevence sociálního vyloučení

28.11.2020

Pomoc osobám bez přístřeší

Lidé se zdravotním postižením

28.11.2020

Další možnosti pomoci

Děti, mládež, rodina

28.11.2020

Náhradní rodinná péče

Děti, mládež, rodina

27.11.2020

Rodinná centra, volnočasové aktivity a další

Ceník inzerce

5.11.2020
Ceník inzerce Městských novin OKO

Ceník inzerce Městských novin OKO

Dotace z Evropské unie

2.11.2020
Dopravní terminál Bohumín

Dopravní terminál Bohumín

Dotace z Evropské unie

2.11.2020
Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Senioři

15.10.2020

Senioři

Dotace z Evropské unie

14.10.2020
Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

Vygenerováno za 0.19 sekund