Město Bohumín

English EN

2.10.
2020

Pomoc ve zdravotnickém a sociálním pobytovém zařízení

Pokud osoba seniorského věku nemůže přechodně nebo dlouhodobě zůstat v domácím prostředí z důvodu svého zdravotního stavu, lze využít nabídku pobytových služeb dle aktuální potřebnosti. Zde naleznete nabídku poskytovaných služeb tohoto typu.

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba zastoupí pečujícího člena rodiny a umožní mu odpočinout si, zregenerovat a vyřídit si osobní záležitosti. Je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením a lze jí využít na omezenou dobu – zpravidla nejdéle na 3 měsíce. K možnosti využít službu je potřeba vyplnit žádost a získat vyjádření lékaře k přijetí do služby. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Centrum následné péče

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Léčebna dlouhodobě nemocných je zdravotnické zařízení lůžkové péče. LDN je vhodná pro ty, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebné rehabilitační péče. Pacienty přijímá nemocnice z domácího prostředí na základě žádosti a volné lůžkové kapacity. Žádost vyplní praktický lékař. Ta se pak musí doručit zdravotně-sociálnímu pracovníkovi v nemocnici. Po jejím schválení se domlouvá termín nástupu hospitalizace. O délce a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař v nemocnici. Hospitalizace je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách dané služby.

Ošetřovatelské oddělení

Ošetřovatelské oddělení je také zdravotnické zařízení lůžkové péče, které poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči pacientům, u kterých zdravotní stav nelze léčebnou péči podstatně zlepšit a bez soustavné ošetřovatelské péče se zhoršuje. Cílem je dosažení soběstačnosti potřebné k návratu do domácího prostředí, anebo zajištění vhodné pobytové sociální služby.

 

Zdravotně-sociální lůžka

Službu může využít pacient, který vyčerpal dobu pro pobyt v LDN či ošetřovatelském oddělení a nemůže se vrátit zpět do domácího prostředí. Tato služba není trvalého charakteru. Je pouze přechodným řešením sociální situace. Doba pobytu je stanovena písemnou smlouvou na maximálně šest měsíců, lze ji však prodloužit. Službu lze využít pouze pro pacienta, který přichází ze zdravotnického zařízení.  Bližší informace poskytne zdravotně-sociální pracovnice Bohumínské městské nemocnice. Tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách dané služby.

 

Domov pro seniory

Pobytová sociální služba, která je výhradně určená osobám, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje setrvat v domácím prostředí, ani za pomoci jiných služeb. Poskytování je podmíněno podáním žádosti, volnou kapacitou v zařízení a uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb. Délka pobytu se sjednává na dobu neurčitou. Člověk, který službu využívá, si hradí stravu a ubytování z vlastních příjmů a ostatní poskytované činnosti z přiznaného příspěvku na péči, který v plné výši náleží zařízení. Pokud ještě příspěvek nemá, pak mu je nabídnuta pomoc s jeho vyřízením. V Bohumíně se nacházejí tři domovy pro seniory. Tiskopis žádosti a další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých pobytových služeb.  

 


Viewed : 865
  Print Print

Back

    Městský úřad