close google translator menu
Today is Sunday 25.8., svátek má Radim.
Radim - jméno slovanského původu. Znamená radostný.

Osobnosti narozené dnes:


 • Sean Connery (*1930) - Skotský herec, mj. Nejznámější představitel Jamese Bonda
 • Miroslav Plzák (*1925, +13.11.2010) - Český lékař
 • Leonard Bernstein (*1918, +14.10.1990) - Americký dirigent a skladatel
 • Alois Vašátko (*1908, +21.6.1942) - Český stíhací pilot RAF
 • Johann Gottfried Herder (*1744, +18.12.1803) - Německý spisovatel a filosof
 • Ivan IV. (*1530, +18.3.1584) - Ruský car
Change of the text size: A- |  A |  A+

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Lesopark Na Panském v Bohumíně

 • Projekt:  Lesopark Na Panském v Bohumíně, CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008870
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 90 %
 • Zpracovatel PD:  ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, Brno, 603 00
 • Zhotovitel:  bude vybrán ve výběrovém řízení
 • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem podpory je výsadba dřevin, založení trvalých travních porostů a vybudování tůní a mokřadů. Realizací projektu dojde k přeměně stávajícího území využívaného pro zemědělské účely na lesopark, který bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným aktivitám a zároveň dojde ke zvýšení biodiverzity fauny a flóry v území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  

  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 30.5.2019
Viewed : 590

 

Naposledy aktualizované

Co nového na webu

24.8.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Gliňoč

19.8.2019
Skřečoňský Gliňoč

Skřečoňský Gliňoč

Gliňoč

19.8.2019
3. Rybníky v Gliňoči

3. Rybníky v Gliňoči

Gliňoč

19.8.2019
4. Živočichové v Gliňoči

4. Živočichové v Gliňoči

Gliňoč

19.8.2019
1. Lesy v Gliňoči

1. Lesy v Gliňoči

Vygenerováno za 0.16 sekund