close google translator menu
Today is Wednesday 19.2., svátek má Patrik.
Patrik - jméno latinského původu. Znamená urozený.

Osobnosti narozené dnes:


 • David Nosek (*1981) - Český hokejista
 • Hana Mandlíková (*1962) - Česká tenistka
 • Falco (*1957, +6.2.1998) - Rakouský zpěvák
 • Jana Paulová (*1955) - Česká herečka
 • Zdeněk Němeček (*1894, +5.7.1957) - Český spisovatel
 • Josef Šusta (*1874, +27.5.1945) - Český historik,spisovatel,a politik
 • Mikuláš Koperník (*1473, +24.5.1543) - Polský astronom a matematik
Change of the text size: A- |  A |  A+

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Lesopark Na Panském v Bohumíně

 • Projekt:  Lesopark Na Panském v Bohumíně, CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008870
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 90 %
 • Zpracovatel PD:  ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, Brno, 603 00
 • Zhotovitel:  KAVYL, spol. s r.o.
 • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem podpory je výsadba dřevin, založení trvalých travních porostů a vybudování tůní a mokřadů. Realizací projektu dojde k přeměně stávajícího území využívaného pro zemědělské účely na lesopark, který bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným aktivitám a zároveň dojde ke zvýšení biodiverzity fauny a flóry v území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  

  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 30.5.2019
Viewed : 1 258

 

Naposledy aktualizované

Licitace pozemků a budov

11.2.2020
Licitační řízení - prodej souboru nemovitých věcí

Licitační řízení - prodej souboru nemovitých věcí

Policejní okrsky

6.2.2020
Policejní okrsky

Policejní okrsky

Statistiky kriminality

6.2.2020
Statistiky kriminality - rok 2019

Statistiky kriminality - rok 2019

Dotační programy města

27.1.2020
Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce

Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce

Vygenerováno za 0.22 sekund