close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 22.2., svátek má Petr.
Petr - jméno řeckého původu. Znamená skála.

Osobnosti narozené dnes:


  • David Výborný (*1975) - Český hokejista
  • James Blunt (*1974) - Britský zpěvák
  • Steve Irwin (*1966, +4.9.2006) - Australský dobrodruh,ochránce životního prostředí a hlavní protagonista seriálu:Lovec krokodýlů
  • Jiří Čunek (*1959) - Český politik
  • Romas Kalanta (*1953, +14.5.1972) - Litevský národní hrdina
  • Julius Erving (*1950) - Americký basketbalista
  • Julie Walters (*1950) - Britská herečka
  • Edward Moore Kennedy (*1932, +25.8.2009) - Americký politik a podnikatel
  • Ladislav Pohrobek (*1440, +23.11.1457) - Český král
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Dotace z Evropské unie

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně (25.1.2018)

Realizace projektu spočívá v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Starý Bohumín. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a založení trávníků na vybraných lokalitách města Bohumín, včetně tříleté následné péče.

Gliňočské tůně v Bohumíně

Gliňočské tůně v Bohumíně (22.1.2018)

Projekt spočívá v tvorbě a obnově mokřadních biotopů v k.ú. Skřečoň. V rámci realizace dojde k vybudování a obnově tůní a tvorbě zimovišť a úkrytů pro živočichy.

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989 (1.11.2017)

Realizací projektu dojde k dokončení revitalizace bytového domu z hlediska energetických úspor a také z estetického hlediska. Bude provedeno zateplení obvodových stěn a střechy, dojde k výměně a renovaci balkonů.

Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065

Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065 (1.11.2017)

Předkládaný projekt řeší vysokou energetickou náročnost bytových domů. Realizací projektu dojde k úspoře celkové dodané energie v minimální výši 30% a k dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší.

Zateplení bytových domů č. p. 945-956 v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Zateplení bytových domů č. p. 945-956 v Bohumíně (1.11.2017)

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy k zabezpečení energeticky úsporných opatření čtyř panelových bytových domů. Jedná se o dva bytové domy na ulici Mírové čp. 945 - 947 a 948 - 950 a dva bytové domy na ulici Šunychelské čp. 951 - 953 a 954 - 956.

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně
Ukaž na letecké mapě

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně (26.9.2017)

Předmětem tohoto projektu je výměna zastaralého chladícího zařízení pro chlazení ledové plochy a snížení množství používaného čpavku. Realizací projektu dojde ke snížení míry environmentálního rizika o 95% a vznikne také nové detekční zařízení.

Stavební úpravy Masarykova 365

Stavební úpravy Masarykova 365 (26.7.2017)

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Masarykově ulici čp. 365 v Bohumíně. Dojde tak k vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování sociálních služeb - denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen včetně potřebného vnitřního vybavení.

Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně

Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně (13.1.2016)

Předmětem tohoto projektu je zatraktivnění veřejného prostranství v historické části Bohumína. Cílem projektu je vybudování funkčního městského prostoru s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace a také oživení tohoto prostranství.

Zateplení budovy mateřské školy Tovární
Ukaž na letecké mapě

Zateplení budovy mateřské školy Tovární (25.3.2015)

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav budovy mateřské školy v Bohumíně-Záblatí, které spočívají ve výměně oken a dveří a v celkovém zateplení budovy s cílem dosáhnout snížení spotřeby energií o 120 GJ za rok a omezit produkci CO2 o 13 tun za rok.

Zateplení objektu v areálu BMN, a. s.
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Zateplení objektu v areálu BMN, a. s. (25.3.2015)

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav budovy technického zázemí bohumínské nemocnice, které spočívají ve výměně oken a dveří a v celkovém zateplení budovy vč.střechy s cílem dosáhnout snížení spotřeby energií o 212 GJ za rok a omezit produkci CO2 o 13 tun za rok.

Demolice domů Jeremenkova 96 a Bezručova 130
Ukaž na letecké mapě

Demolice domů Jeremenkova 96 a Bezručova 130 (25.3.2015)

Hlavním cílem projektu je regenerace území o velikosti 0,08 ha, na kterém se nacházely nevyužívané obytné domy č. p. 96 (ul. Jeremenkova, Bohumín-Pudlov) a č. p. 130 (ul. Bezručova, Bohumín-Záblatí).

Dětské dopravní hřiště
 Zobrazit virtuální prohlídku

Dětské dopravní hřiště (15.12.2014)

Výstavba dětského dopravní hřiště se zázemím a revitalizace nejbližšího okolí.

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 (areál firmy Rockwool)

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 (areál firmy Rockwool) (7.11.2014)

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně, která se nachází se v blízkosti průmyslového podniku ROCKWOOL. Území vymezené pro pás izolační zeleně (lokální biokoridor) bylo původně využíváno pro individuální bydlení.

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 (areál „Faja“)

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 (areál „Faja“) (7.11.2014)

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě „Faja“. Výsadba izolační zeleně je součástí celkové revitalizace bývalého sportovního areálu na ul. Revoluční.

Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň
Ukaž na letecké mapě

Cyklostezka ul. 1. máje, Bohumín - Skřečoň (29.10.2014)

Bude vybudována cyklostezka na ulici 1. máje ve Skřečoni v celkové délce 747 metrů. Město na její vybudování získalo dotaci z Regionálního operačního programu.

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Rafinérský lesík v Bohumíně (1.9.2014)

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy mateřské školy, které budou spočívat ve výměně otvorových výplní a podhledu nad hlavním vstupem a v celkovém zateplení obvodových stěn.

Chodník Sokolská – Rychvaldská
Ukaž na letecké mapě

Chodník Sokolská – Rychvaldská (18.8.2014)

Předmětem projektu je vybudování chodníku pro chodce v městské části Záblatí podél komunikace II/471 na ul. Rychvaldské a III/4711 na ul. Sokolské. Dojde také k dopravnímu napojení budoucí rozvojové zóny.

Územní plán Bohumína

Územní plán Bohumína (13.8.2014)

Město Bohumín získalo v roce 2011 dotaci z Integrovaného operačního programu na zpracování nového územního plánu.

Bezpečné přechody
Ukaž na letecké mapě

Bezpečné přechody (29.5.2014)

Předmětem projektu je vybudování bezpečných přechodů pro chodce na ul. Lidické (v blízkosti firmy Bochemie) a ul.Šunychelské (u Lidlu) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích na území města.

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně II.
Ukaž na letecké mapě

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně II. (20.11.2013)

Projekt na zlepšení ovzduší výsadbou izolační zeleně v lokalitě bývalé skládky na ulici Budovatelské v Bohumíně-Záblatí byl schválen a městu byla přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín (2.9.2013)

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy zdravotního střediska, které budou spočívat ve výměně oken a vstupních dveří v objektu a dále bude provedeno celkové zateplení objektu včetně střechy.

Modernizace škol Bohumín IV
Ukaž na letecké mapě

Modernizace škol Bohumín IV (28.8.2013)

Realizací projektu dojde k modernizaci školního dvora ZŠ Bezručova. Tento prostor bude využíván k výuce v dopoledních hodinách, odpoledne pak zájmovými kroužky školy a v neposlední řadě také veřejností.

Technologické centrum
Ukaž na letecké mapě

Technologické centrum (15.10.2012)

Město Bohumín uspělo v roce 2010 se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na realizaci Technologického centra a spisové služby.

Regenerace parku Petra Bezruče
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Regenerace parku Petra Bezruče (1.8.2012)

V roce 2009 se podařilo získat dotaci na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí.

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně (21.11.2011)

Projekt na zlepšení ovzduší výsadbou izolační zeleně ve třech lokalitách byl schválen a městu byla přidělena dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín

Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín (1.7.2010)

Městu Orlová byla na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytnuta dotace na realizaci projektu „Vzdělávání v eGovernmentu ORP Orlová a Bohumín.

CzechPOINT - Kontaktní místo

CzechPOINT - Kontaktní místo (30.4.2010)

Vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.

Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín - část trasy K

Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín - část trasy K (30.4.2010)

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost pro cyklo a pěší dopravu oddělením cyklodopravy od automobilové dopravy vybudováním části trasy K s ochrannými ostrůvky a přechody pro chodce s přejezdy pro cyklisty.

Centrum sociálních služeb Bohumín

Centrum sociálních služeb Bohumín (15.10.2009)

Projekt byl vybrán Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k financování účelovou dotací z Regionálního operačního programu.

Modernizace škol Bohumín

Modernizace škol Bohumín (15.10.2009)

Tato investiční akce uspěla v silné konkurenci a byla vybrána Úřadem regionální rady k financování dotací z Regionálního operačního programu

Integrovaný plán rozvoje města Bohumín pro Integrovaný operační program

Integrovaný plán rozvoje města Bohumín pro Integrovaný operační program (23.6.2009)

Město Bohumín na základě zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje města uspělo se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce (20.6.2009)

Z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL je podpořeno několik společných projektů s polskými partnery.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (16.12.2008)

Město Bohumín získalo na tento projekt dotaci z Integrovaného operačního programu.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína (5.7.2007)

Při realizaci aktualizace se město Bohumín zapojilo do  projektu Společného regionálního operačního programu.

Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína

Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína (5.5.2007)

Ze Společného regionálního operačního programu byl spolufinancován také projekt zaměřený na komunitní plánování.

Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín

Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín (1.9.2006)

Na tento projekt město Bohumín získalo dotaci z Evropského sociálního fondu, operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra

Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra (15.7.2006)

Tento projektu byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu.

Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží

Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží (12.12.2005)

Na realizaci tohoto projektu získalo město Bohumín dotaci ze Společného regionálního operačního programu a z krajského rozpočtu.

Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín

Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín (12.12.2004)

V roce 2004 byl vybudován kanalizační přivaděč ze Starého Bohumína na městskou čistírnu odpadních vod, jehož výstavba byla spolufinancována dotací z Ministerstva zemědělství a úvěru Evropské investiční banky.

Bohumín kanalizace, napojení části Skřečoň

Bohumín kanalizace, napojení části Skřečoň (5.12.2004)

V roce 2004 proběhla výstavba kanalizačního přivaděče z městské části Skřečoň na čistírnu odpadních vod, kterou město Bohumín financovalo za pomoci dotace z Ministerstva zemědělství a úvěru Evropské investiční banky.

Bohumínské Léto-kruhy 2001

Bohumínské Léto-kruhy 2001 (1.9.2001)

Město Bohumín získalo na realizaci tohoto projektu dotaci ze Společného fondu malých projektů v rámci PHARE CBC.

Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 41
 
Naposledy aktualizované

Rozpočet města

22.2.2018
Rozpočet města

Rozpočet města

Doprava

21.2.2018
Časově omezené parkování

Časově omezené parkování

Veřejné zakázky

21.2.2018
Parkoviště Tovární – 2. etapa

Parkoviště Tovární – 2. etapa

Úřední deska

20.2.2018
Nález č. 19/2018 - zobrazit celou zprávu

Nález č. 19/2018

Úřední deska

20.2.2018
Nález č. 20/2018 - zobrazit celou zprávu

Nález č. 20/2018

Vygenerováno za 0.23 sekund