Město Bohumín

23.6.
2021

Cyklotrasy

Místní cyklotrasy

Místní cyklotrasy vedou několika částmi Bohumína. Většina tras prochází kolem bohumínského Aquacentra. Trasy jsou značeny cyklistům známými tabulkami. Mapky s cyklotrasami lze nalézt na informačních tabulích v terénu, v mapách a propagačních tiskovinách o Bohumínu, které jsou k dostání na informačních centrech a také v největším mapovém serveru Mapy.cz (turistická mapa).

V areálu městské společnosti BOSPOR u Aquacentra a Sportovní haly slouží cyklistům k bezpečné úschově kol cykloboxy. Cykloboxy naleznete rovněž na náměstí ve Starém Bohumíně, u Kališova a Vrbického jezera.

Nejdelší jedenáctikilometrová trasa A (mapy.cz/s/fazabapase) navazuje na rychvaldskou cyklotrasu k rybníku Skučák, vede přes les Březina v Záblatí kolem známé studánky, přes centrum Záblatí kolem kapličky, po Anenské ulici kolem sošky Sv. Anny a dále po Rychvaldské do Skřečoně, kde protíná mezinárodní cyklotrasu č. 56. Po ulici Míru pak překračuje skřečoňský nadjezd a za Aquacentrem pokračuje po Koperníkově ulici a Šunychelské, kde na křižovatce s restaurací U Zlatého jelena opět protíná trasu 56 a pokračuje až ke Kališovu jezeru.

Osmikilometrová trasa B (mapy.cz/s/novodojeca) navazuje na trasu od zámku v Rychvaldu, vede kolem rybníka Nový Stav, po Revoluční, Bezručové a Štefánikové kolem radnice, dále po Seifertové přes park Petra Bezruče a od Aquacentra směrem na Novou Ves, kde opět navazuje na trasu 56.

Šestikilometrová trasa C (mapy.cz/s/nelotodeze) vede cyklisty z centra Nového Bohumína po ulici Na Chalupách k Antošovické lávce, podél Odry k lávce přes Vrbickou stružku, po cyklostezce na hrázi mezi Vrbickým jezerem a řekou Odrou k dálničnímu mostu a na parkoviště u Ostravské ulice, kde navazuje na cyklotrasu E. 

Tříkilometrová trasa D (mapy.cz/s/nonenegalu) navádí cyklisty od polských hranic ze starobohumínského náměstí kolem farního kostela Narození Panny Marie na ulici Ovocnou, kde navazuje na trasu 56, vede kolem Kaple Andělů Strážných a na křižovatce s ulicí Šunychelskou po trase A opět vede k areálu společnosti BOSPOR.

Cyklotrasa E (mapy.cz/s/damorubutu) vede od Starobohumínské lávky (navazuje na cyklotrasu P) podél Ostravské ulice přes Pudlov a Vrbici směrem na Ostravu, kde navazuje na ostravskou cyklotrasu E.

Cyklotrasa K (mapy.cz/s/davorotede) je nazývána "Kopytovská", protože vede cyklisty z centra Nového Bohumína po cyklostezce na ulicích Štefánikova a Šunychelská do Bohumína-Šunychlu, kolem Kališova jezera do osady Kopytov. Na své trase míjí odbočky k zastavením s informačními tabulemi či odpočívkami vybudovanými v rámci naučné stezky přírodní památkou Hraniční meandry Odry Trasa končí u Olše v místě budoucí plánované výstavby lávky pro pěší a cyklisty přes Olši.

Městská trasa P (mapy.cz/s/luvamozepu) je označena podle kaple Pustyňa. Začátek značení je na Opletalově ulici v Nové Vsi, kde navazuje na cyklotrasu č. 56,  vede cyklisty přes lesopark Na Panském k Aquacentru,  dále kolem parku Petra Bezruče, křižuje trasu K přes ulici Štefánikovu a po cyklostezce přes sídliště kolem atletického stadiónu a ulici Osvoboditelů pokračuje po ulici P. Cingra směrem na Starý Bohumín. Přes lanovou lávku nad dálnicí D1 vede ke hřbitovu ve Starém Bohumíně, kde se nachází odbočka ke kapli Pustyňa. Trasa P končí ve Starém Bohumíně na náměstí Svobody, kde je rozcestí regionálních tras 56 (mapy.cz/s/morecukaca), 6257 (mapy.cz/s/hucojetuha), 10 (mapy.cz/s/cocofetove) a 6109 (mapy.cz/s/mujurepova), a kde rovněž začíná místní cyklotrasa D, která vede cyklisty opět k bohumínskému Aquacentu jinou trasou přes Bohumín-Šunychl po Ovocné ulici.

 

Turistické zajímavosti na místních cyklotrasách

Podrobněji se všem zajímavostem věnuje stejnojmenná rubrika.

 

Regionální cyklotrasy

Na náměstí ve Starém Bohumíně začíná dálková trasa č. 56, která měří 85 km a vede až do Bukovce a regionální trasa č. 6109, která vede k Antošovické lávky a dále po levém břehu Odry po trase G a proti proudu řeky Odry až do regionu Poodří.

Ze Starého Bohumína lze navázat na polské cyklotrasy. Za hranicí začíná trasa EUROREGIONU 24C a trasa EUROVELO R4. Na tyto trasy navazuje trasa 316Y Powiatu Wodzisławskiego a gminy Gorzyce o délce 52 km.

Přes nejzajímavější terény gminy Krzyżanowice vedou značené cyklistické trasy R4, 9, 24, 39, 341, 347, 348 a 355 o celkové délce 65,8 km.

Cyklotrasa č. 6257 podél řeky Odry i Olše z Raciborze až do Chotěbuzi je vedena ze Starého Bohumína do Šunychlu po trase č. 56, odbočka přes Kopytov směrem k řece Olši je již pod označením celé trasy č. 6257. V Nové Vsi se podjezdem pod dálnicí vrací cyklotrasa zpět na trasu č. 56, z které se ve Skřečoni odděluje a pokračuje pod označením 6257 směrem na Věřňovice a pak dále podél Olše přes Dětmarovice na Karvinou.

Na trekových a horských kolech lze využít komunikaci podél řeky Olše. Ze Starého Bohumína je značena cyklotrasa č. 10 (mapy.cz/s/cocofetove), která vede přes Šunychl k soutoku Odry s Olší, podél řeky lze dojet do Věřňovic (zde přes most odbočka na Polsko) a dále do Dětmarovic až k lávce přes potok Mlýnka, odkud lze již pokračovat po trase č. 6257 do Karviné – Darkova a dále až k archeoparku v Chotěbuzi. Značená cyklotrasa č. 10 pak  vede až do Bukovce.

V roce 2016 byl zpracován Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná, který je základním dokumentem pro koordinaci rozvoje cyklistické dopravy jak do zaměstnání, tak za turistikou.

 

Tipy na cyklovýlety

Pokud milujete cyklistické výlety a neradi se vracíte po stejné trase,  nabízíme Vám několik okruhů po Bohumíně a okolí. V sekci volný čas najdete tipy na  cyklovýlety.

 

Dokumenty, tipy, odkazy

 

Mobilní aplikace

 

Objížďky a uzávěry

  • Na trase 6257 v úseku mezi Věřňovicemi a Dětmarovicemi je komunikace silně poškozena vlivem těžby štěrkopísku. Doporučujeme trasu přímo podél řeky Olše (od lávky přes potok Mlýnka v Dětmarovicích u ústí do Olše směrem na Věřňovice rovně podél řeky).
  • Úsek z Věřňovic až k soutoku Odry s Olší lze absolvovat rovněž přímo podél řeky Olše (pokud v Kopytově nelze výjimečně přebrodit Lutyňku, objeďte kolem osady Červín, kde najedete opět na značenou trasu 6257).
  • Dálková mezinárodní cyklotrasa Krzyżanowice – Racibórz je kvůli stavbě protipovodňové nádrže Racibórz Dolny úplně narušena, dojezd do města je dnes dle našich zkušeností možný jen po velmi frekventovaných a nebezpečných komunikacích.
  • Na trase 6257 byla 31.3.2017 ukončena uzavírka mezi silnicí č. 59 a Darkovským mostem.
  • Dočasná uzavírka cyklotrasy č. 6257 v době od 15.9.2020 do 30.11.2020 z důvodu provádění zemních prací. Objížďka  vede po cyklotrase č. 10 a to  v úseku od soutoku potoka Mlýnka až po silniční most přes řeku Olši v obci Věřňovice, kde  se cyklotrasa č.10 napojuje na cyklotrasu č. 6257.

      

     Připravované projekty (2017-2023)

     • Lávka přes Vrbickou stružku poblíž ústí do Odry (realizováno 2017)
     • Cyklostezka přes areál bývalé štěrkovny v Pudlově (realizováno 2017)
     • Propojení cyklostezky a in-line stezky na hrázi ve Vrbici s parkovištěm (realizováno 2017)
     • Rekonstrukce povrchu naučné stezky v PP HMO v úseku Starý Bohumín – Vrbina (realizováno 2017)
     • Propojení cyklostezky s cyklistickými pruhy na ulici Slezské (u transformátoru, realizováno 2017)
     • Doplnění cykloboxů (Starý Bohumín 6 ks, Bospor 12 ks, realizováno 2017, Kališovo jezero 18 ks 2018, Vrbické jezero 12 ks 2018)
     • Cyklistické pruhy a cyklostezka Bezručova – Revoluční (realizováno 2018)
     • Stezka mezi Mládežnickou a Budovatelskou ulicí (realizováno 2018)
     • Zkvalitnění povrchu cyklostezky mezi Kopytovem a Větrnou ulicí (realizováno 2018)
     • Vyznačení místní cyklotrasy E podél Ostravské ulice s napojením na Koblovský most (realizováno 2018)
     • Vyznačení dálkové cyklotrasy č. 10 ze Starého Bohumína k Olši a dále podél Olše (realizováno 2018-2020)
     • Umístění zkušebních cykloboxů pro 12 kol u nádraží ČD (2018), v 2019 přemístěny k městské poliklinice
     • Cyklostezka Na Panském (podchod pod ulicí Za Věží – ulice Na Hrázi v Nové Vsi, realizováno 2018)
     • Cyklostezka od Koblovského mostu do Vrbice (realizováno 2019 městem Ostrava)
     • Okruh kolem Vrbického jezera (etapa po hrázi mezi Odrou a jezerem realizována 2018, etapa kolem dálničního mostu plánována na 2019, etapa kolem bývalé hájenky v plánu 2021-2022)
     • Propojení mezi Antošoviskou a Vrbickou lávkou (2021)
     • Cyklostezka z Ostravské ulice k bunkru MO S5 Na Trati (2021)
     • Stezka po hrázi od Ovocné ulice ke Kališoku (2022)
     • Lávka přes Lutyňku (2022)
     • Cyklostezka podél ulice 9. května ke Kauflandu (2021) 
     • Cyklostezka Na Panském 2. etapa - podél Flakůvky k ulici Oplatalově (2023)
     • Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši (záměr Bohumína i Gorzyc trvá)


     Počet zhlédnutí: 86 601

     Zpět

         Městský úřad