Město Bohumín

Volby

 - zobrazit celou zprávu 1.10.2020

Zvláštní způsob hlasování

Zvláštní způsob hlasování mohou využít osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
 - zobrazit celou zprávu 16.9.2020

Telefonní spojení do okrsků ORP Bohumín

Telefonní spojení do okrsků ORP Bohumín.
 - zobrazit celou zprávu 14.9.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
 - zobrazit celou zprávu 8.9.2020

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční v pátek a sobotu 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 20.8.2020

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat ve stálých volebních okrscích, a to v pátek 2. října v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu 3. října v době od 8,00 do 14,00 hod.
 - zobrazit celou zprávu 6.8.2020

Delegování členů politických stran, politických hnutí a koalic do okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb.
 - zobrazit celou zprávu 3.7.2020

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební kampaň kandidujících subjektů upravuje hlava IX. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 7