Město Bohumín

Bohumín - město památek

Kulturní památky

Architektonický komplex současné budovy radnice Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Architektonický komplex současné budovy radnice

Dnešní budova radnice vznikala postupně jako komplex školních budov na konci 19. a začátku 20. století. Na konci 19. století existovalo v tehdejší obci Šunychl-Bohumín-nádraží (dnešní Nový Bohumín) několik typů škol, které však kapacitně nedostačovaly.
Budova bývalé radnice Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Budova bývalé radnice

Obecní úřad se na území obce Šunychl-Bohumín-nádraží nacházel od roku 1886. Neměl ale své vlastní prostory a potřebné místnosti si pouze pronajímal.
Budova římsko-katolické fary Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Budova římsko-katolické fary

Stavbu římskokatolické farní budovy z červených neomítaných cihel, která směla až do roku 1918 používat označení „Kaiser Franz Joseph Jubiliumspfarre“, provedla v letech 1904 - 1905 stavební firma Richarda Munka.
Bývalá bohumínská radnice č.p. 43 Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Bývalá bohumínská radnice č.p. 43

Jedná se o zděnou, dvoupodlažní řadovou stavbu, průčelí do ulice je zachováno v původní podobě, s výrazným trojúhelníkovým štítem. Uvnitř stavby je zachován schodišťový prostor a hlavní dispoziční uspořádání.
Epipaleolitická stanice Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

Epipaleolitická stanice

Jedná se o jedinečnou památku v rámci Moravskoslezského kraje, ale i ČR, která nás informuje o osídlení a životě populací v období ústupu poslední doby ledové.
Evangelický kostel Slezské evangelické církve augsburského vyznání Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Evangelický kostel Slezské evangelické církve augsburského vyznání

Kostel Slezské církve evangelické představuje doklad kvalitní architektury z režného zdiva v novogotickém stylu z konce 19. století s dochovaným stylovým mobiliářem z 20. let 20. století.
Farní kostel Narození Panny Marie Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Farní kostel Narození Panny Marie

Počátky kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně, nejstarší kulturní památky na území Bohumína, jehož duchovními správci byli kolem poloviny 13. století benediktýni, zůstávají kvůli nedochovaným historickým záznamům zahaleny tajemstvím.
Filiální kostel Svaté Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Filiální kostel Svaté Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici

Cihlový novogotický kostel z roku 1913. Výška věže s křížem je 36 m. Nahradil dřevěný kostelík ze 13. století, o kterém psal básník Petr Bezruč v básni „Vrbice“. Jedná se o navrženou kulturní památku.
Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku

Hraběcí rodina Henckelů von Donnersmarck und Vösendorf, která bohumínské panství s konečnou platností získala 26. května 1629, byla ke stavbě této nepříliš velké kruhovité stavby donucena vnějšími okolnostmi.
Hřbitovní filiální kaple Všech svatých Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Hřbitovní filiální kaple Všech svatých

Byla postavena v roce 1901. V kapli pod oltářem je pohřben její stavitel. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a do nové báně byl uložen vzkaz příštím generacím. Kaple byla navržena v tomtéž roce na prohlašení za kulturní památku.
Kaple Andělů strážných ve Starém Bohumíně Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Kaple Andělů strážných ve Starém Bohumíně

Kaple Andělů strážných ve Starém Bohumíně, která se někdy označovala také jako kaple „pod vodojemem“, stojí ve Starém Bohumíně v místech, kde se původně nacházely stodoly bohumínských měšťanů
Kaple Jména Panny Marie v Šunychlu Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Kaple Jména Panny Marie v Šunychlu

Jednolodní orientovaná stavba z režného zdiva na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. V ose průčelí vysoká věž a po severní straně objektu přístavek sakristie.
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa

Kaple sv. Kříže, která bývá mnohdy nejen v ústní tradici zaměňována s původní poustevnou, byla bohumínskými občany nadále udržována, zejména z piety právě na tyto dva poustevníky, kteří nikoli v ní, ale v její blízkosti, žili.
Katolický kostel Božského Srdce Páně Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Katolický kostel Božského Srdce Páně

O stavbě kostela v blízkosti bohumínského nádraží se začalo uvažovat již v roce 1877. Oficiální návrh na jeho realizaci schválilo zdejší obecní zastupitelstvo 26. prosince 1889.
Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni

Jednolodní orientovaný kostel z režného zdiva s nižší příčnou lodí a polygonálním závěrem. V průčelí kostela čtyřboká směrem nahoru třikrát zužující hranolová věž.
Městský dům č.p. 45 Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Městský dům č.p. 45

Městský dům byl postaven na počátku 20. století podle návrhu stavitele a architekta Antona Schiebela z Hrušova, stavbu provedl Václav Prokop z Bohumína.
Meteorologický sloupek Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Meteorologický sloupek

Budova radnice s meteosloupkem byla prohlášena za kulturní památku 29. 2. 2008. Dle údaje vyrytého na jedné straně pochází sloupek pravděpodobně z roku 1922.
Milostný obraz Panny Marie Růžencové - Starobohumínské Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Milostný obraz Panny Marie Růžencové - Starobohumínské

Starobohumínským chrámem od dob, kdy do něj byl umístěn milostný obraz Panny Marie Růžencové-Starobohumínské, prošly zástupy poutníků, z nichž si někteří vymodlili uzdravení nejen těla, ale i duše.
Národní dům č. p. 37 (Pod Zeleným dubem) Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Národní dům č. p. 37 (Pod Zeleným dubem)

Původní městský hotel z počátku 20. století.
Ocelová lávka pro pěší Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Ocelová lávka pro pěší

Ocelová lávka pro pěší v areálu nádraží. Ojedinělá technická památka se sestává ze tří částí, celková délka bez schodů je 170 m.
Pěchotní srub MO S-5 Na trati Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Pěchotní srub MO S-5 Na trati

Pěchotní sruby a vojenské pevnosti jsou na území našeho státu legendou. A jsou také v lokalitě Bohumína a většinou se vžily pod lidovým názvem „bunkry“.
Socha sv. Jana Nepomuckého Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Socha sv. Jana Nepomuckého

Pozdně barokní socha z pískovce byla umístěna pravděpodobně kolem roku 1829 na severní stranu starobohumínského náměstí u příležitosti 100. výročí kanonizace českého světce Jana Nepomuckého.
Socha sv. Josefa Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

Socha sv. Josefa

Lidová polychromovaná pískovcová socha sv. Josefa - patrona umírajících, která se nachází v areálu starobohu-mínského farního kostela - původního hřbitova, pochází snad z 1 pol. 19. století.
Výpravní budova železniční stanice Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

Výpravní budova železniční stanice

Stanice Bohumín je od svého vzniku důležitým železničním uzlem. Málokteré město prodělalo tak rychlý vývoj, jako dřívější Šunychl-Bohumín-nádraží, dnešní městská část Nový Bohumín.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 24

    Městský úřad