Město Bohumín

12.1.
2024

Poplatky (psi, veřejné prostranství, odpady, rybářský lísek)

Tip

 

1. Poplatek ze psů

Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Bohumína. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Roční poplatek nižší než 400 Kč je splatný jednorázově, nejpozději do 30.4. kalendářního roku. Roční poplatek vyšší než 400 Kč je splatný ve 2 splátkách – nejpozději do 30.4. a 31.8. kalendářního roku. Úhradu poplatku lze provést hotově na pokladně finančního odboru, na účet města nebo složenkou na poště. Pokud si fyzická nebo právnická osoba převezme psa z útulku v Bohumíně, je na 2 roky osvobozena od poplatku. Od poplatku jsou zcela osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na vznik a zánik osvobození, je poplatník povinen nahlásit finančnímu odboru do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Na pokladně finančního odboru je možno platit platebními kartami. 

 

Výše poplatků:  

    1. pes   2. a další pes
Obytné domy    1 020 Kč      2 040 Kč
Obytné domy - od 65 let       180 Kč         300 Kč
Rodinné domy       240 Kč         600 Kč
Rodinné domy - od 65 let          120 Kč         240 Kč
Právnická osoba    1 020 Kč      2 040 Kč

  

2. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích).

 

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 2 se stanoví za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění skládek, stavebního zařízení a provádění výkopových prací:  3 Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

  • prodej výsledků vlastní rostlinné a živočišné výroby:  10 Kč
  • prodej oděvů:  80 Kč
  • prodej ovoce, zeleniny z cizích zdrojů, potravin, hraček, prům. zboží, ostatní:  20 Kč

Prodává-li prodejce zboží z více poplatkových pásem, stanoví se poplatek podle vyšší sazby.

c) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:  0,30 Kč
d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl:  1 Kč
e) za umístění reklamních zařízení:  10 Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (venkovní posezení sloužící k občerstvení - předzahrádka):  1 Kč
g) za umístění ostatních zařízení sloužících pro poskytování služeb (mimo venkovního posezení sloužící k občerstvení dle bodu f) tohoto článku):  10 Kč

  

3. Odvoz komunálního odpadu  (odpady, cena za svoz odpadu, popelnice)

 

4. Rybářské lístky

Vydání rybářského lístku vyřídíte v kanceláři číslo A212 (budova A). Žádost se vyplní na místě a s sebou je nutno  vzít starý rybářský lístek nebo osvědčení o provedené zkoušce.

Ceny za rybářské lístky:

  • na 30 dnů:       200 Kč
  • na 10 let:         500 Kč
  • na neurčito:  1 000 Kč

Děti do 15 let a členové rybářské stráže platí poloviční cenu (kromě poplatku pro dobu na neurčito, zde je cena 1 000 Kč pro všechny). 

 


Počet zhlédnutí: 59 367

Zpět

Radnice

    Městský úřad