close google translator menu
Dnes je Neděle 22.9., svátek má Darina.
Dnes má svátek Darina. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Andrea Bocelli (*1958) - Italský tenor
 • Nick Cane (*1957) - Australský hudebník
 • Antonio Saura (*1930, +22.6.1998) - Španělský malíř
 • Klement Slavický (*1910, +4.9.1999) - Český hudební skladatel
 • Michael Faraday (*1791, +25.8.1867) - Fyzik a vynálezce
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Zákon o střetu zájmů

 

Podávání oznámení

Veřejnými funkcionáři jsou

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat formou čestného prohlášení oznámení o

 • jiných vykonávaných činnostech
 • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
 • příjmech, darech a závazcích

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu. Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobní návštěvou nebo elektronickou cestou. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě. Osobně se žádost (formát PDF, formát DOC) podává v budově Městského úřadu v Bohumíně, Masarykova 158.

Kontakt pro osobní styk:

 • Ing. Dagmar Fialová - tajemnice, číslo dveří 207, telefon: 596 092 126.

Kontakt pro elektronické podání:

 

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení průkazu totožnosti). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu. Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. Po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 5 dnů.

 

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů v registru
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 1.1.2008
Počet zhlédnutí: 14 715

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund