Město Bohumín

Pomníky a památníky

Boží muka Ukaž na letecké mapě

Boží muka

Jedná se o novou drobnou sakrální stavbu postavenou v roce 2003 na místě původní staré zřícené kapličky.
Černá a bílá Ukaž na letecké mapě

Černá a bílá

Dřevořezba zhotovená z jediného kusu kmene stromu o výšce 2,15 m a průměru 1 m, která vznikla v rámci Léto-kruhů v roce 2002.
Památník 104 polským obětem fašismu Ukaž na letecké mapě

Památník 104 polským obětem fašismu

Památník 104 Polákům zahynulým v táboře nucených prací Polenlager v letech 1942 - 1944.
Památník 104 polským obětem fašismu 1939 - 1945 Ukaž na letecké mapě

Památník 104 polským obětem fašismu 1939 - 1945

Jde o architektonicky pojaté skupinové dílo tří částečně opracovaných lomových bloků ze slezské žuly inspirované pravěkými menhiry a situované na půdorysu nepravidelného trojúhelníku.
Památník 740 let obce Záblatí 1229 - 1969 Ukaž na letecké mapě

Památník 740 let obce Záblatí 1229 - 1969

Bludný balvan osazený na nízkém původně betonovém podstavci (tento při opravě nahrazen žulovým blokem).
Památník Dík Rudé armádě Ukaž na letecké mapě

Památník Dík Rudé armádě

Žulové cca 2,4 m vysoké ruční sochařské dílo autora akademického sochaře Antonína Ivanského je postaveno na třístupňové schodištní základně.
Památník na hřbitově v Novém Bohumíně památce padlým v 1. světové válce

Památník na hřbitově v Novém Bohumíně památce padlým v 1. světové válce

Pomník půdorysu půlkruhu z černé barvy s vyzlaceným písmem.
Památník obětem 1. a 2. světové války

Památník obětem 1. a 2. světové války

Je to klídlový pomník vytvořený ze slezské žuly. Na střední části ve ve vrcholu je čtvercová plastika.
Památník obětem holocaustu Ukaž na letecké mapě

Památník obětem holocaustu

Žulová deska ve tvaru kruhu o průměru 1,2 m s horním zaoblením a žlábkem osazená na betonovém soklu s nápisem po obvodu v češtině a hebrejštině.
Památník padlým vojínům Rudé armády - sousoší Bratrství v boji Ukaž na letecké mapě

Památník padlým vojínům Rudé armády - sousoší Bratrství v boji

Je zhotoven z hořického pískovce, postament tvoří komolý hranol na obdélném půdorysu završený hranatou římsou.
Památník popraveným Rudoarmějcům Ukaž na letecké mapě

Památník popraveným Rudoarmějcům

Jednoduchý památník bez výtvarných aspektů - bludný balvan z červené švédské žuly na betonovém podstavci potaženém vrstvou terasa.
Památník s pamětní deskou Parčík zakladatelů nemocnice Ukaž na letecké mapě

Památník s pamětní deskou Parčík zakladatelů nemocnice

Balvan s černou leštěnou pamětní deskou a nápisem.
Památník stalingradským hrdinům 1943 - 1983 Ukaž na letecké mapě

Památník stalingradským hrdinům 1943 - 1983

Je tvořen dvěma lomovými kamennými bloky uloženými nad sebou.
Pamětní deska obětem nacismu 1939 - 1945 Ukaž na letecké mapě

Pamětní deska obětem nacismu 1939 - 1945

Nápisová deska z černé leštěné žuly věnovaná obětem 2. světové války připevněná na zdi pošty nad pámátníkem popraveným Rudoarnějcům.
Pamětní deska Obětem nacismu 1939-1945

Pamětní deska Obětem nacismu 1939-1945

Na betonovém kvádru je osazený bludný balvan se vsazenou deskou s textem Na paměť rudoarmějcům popraveným fašisty 12.4.1945.
Pomník Fryderyka Chopina Ukaž na letecké mapě

Pomník Fryderyka Chopina

Pískovcový blok na čelní straně opracovaný, v horní polovině je umístěna bronzová deska s reliéfem hlavy známého polského hudebního skladatele a jeho jménem.
Pomník Hrdinům domova 1914 - 1918 Ukaž na letecké mapě

Pomník Hrdinům domova 1914 - 1918

Mramorový kamenosochařský monument náhrobkového typu s vysokou centrální částí (2,4 m) a k ní přilehlými nízkými křídly na podestě z terasa.
Pomník obětem 1. sv. války 1914 - 1918 Ukaž na letecké mapě

Pomník obětem 1. sv. války 1914 - 1918

Šířkově rozvinutý monument (cca 2,3 m) ze žuly a mramoru má charakter klasického náhrobního kamene na betonovém podstavci.
Pomník obětem obětem 1. sv. války 1914 - 1918 Ukaž na letecké mapě

Pomník obětem obětem 1. sv. války 1914 - 1918

Cca 205 cm vysoký žulový blok, na bočních stěnách osekaný, na čelní straně černá leštěná mramorová deska.
Pomník obětem světových válek 1914 - 1918, doplněno 1939 - 1945 Ukaž na letecké mapě

Pomník obětem světových válek 1914 - 1918, doplněno 1939 - 1945

Odhalen v roce 1935, věnován 63 padlým v letech 1914 - 1918 a následně doplněn o jména dvou účastníků čs. zahraničního odboje v bitvě u Dunkerque v roce 1945.
Pomník obětem světových válek v letech 1914 - 1918 a 1939 - 1945 Ukaž na letecké mapě

Pomník obětem světových válek v letech 1914 - 1918 a 1939 - 1945

Monumentální architektonické dílo složené ze žulových hranolů dosahující celkové výšky cca 5 m, bez sochařské výzdoby.
Pomník padlým 1914 - 1918, dodatečně doplněno 1938 - 1945 Ukaž na letecké mapě

Pomník padlým 1914 - 1918, dodatečně doplněno 1938 - 1945

Monumentální pomník o výšce cca 4 m byl odhalen v roce 1925 a náleží do skupiny rozměrných figurálních kamenicko-sochařských architektonicky pojatých monumentů věnovaných ve 20. letech 20. století padlým v 1. světové válce.
Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník je vytvořený ze slezské žuly. Je dílem akademického sochaře Theodora Malerena dle návrhu Ing. Evžena Axmanna.
Pomník Petra Bezruče před muzeem ŽDB Ukaž na letecké mapě

Pomník Petra Bezruče před muzeem ŽDB

Na žulové podestě žulový hranol s bronzovou nápisovou deskou se jménem básníka a letopočtem 1867 - 1958, na něm je osazena busta z hořického pískovce.
Pomník Petra Bezruče v parku Petra Bezruče Ukaž na letecké mapě

Pomník Petra Bezruče v parku Petra Bezruče

Velký jesenický bludný balvan z doby ledové s bronzovou bustou J. Navrátila.
Pomník Rudolfa Masného Ukaž na letecké mapě

Pomník Rudolfa Masného

Kamenný neopracovaný lomový blok nepravidelného tvaru o max. výšce 162 cm uložený na betonovém podstavci.
Pomník zakladateli esperanta Dr. Ludvíku Zamenhofovi Ukaž na letecké mapě

Pomník zakladateli esperanta Dr. Ludvíku Zamenhofovi

Deskový obdélný pomník z leštěného černého mramoru náhrobkového typu s nápisem v esperantu a češtině ESPERANTEM K SBRATŘENÍ NÁRODŮ.
Původní podstavec pomníku se sochou T. G. Masaryka Ukaž na letecké mapě

Původní podstavec pomníku se sochou T. G. Masaryka

Žulový hranol 250 x 80 x 80 cm je osazen na cementové desce a dokladem jeho původního účelu je leštěná kamenná deska s nápisem T. G. MASARYK ZASLOUŽIL SE O STÁT.
Socha Nikdy bídu, nikdy válku (Matka s dítětem) Ukaž na letecké mapě

Socha Nikdy bídu, nikdy válku (Matka s dítětem)

Socha o výšce 2,7 m byla vytvořena z hořického pískovce ostravským akademickým sochařem Vladislavem Gajdou v letech 1973 - 1974, osazena je na hranolovitém podstavci vysokém 1,8 m a plintu vysokém 25 cm.
Socha sv. Anny Ukaž na letecké mapě

Socha sv. Anny

Dřevěná socha sv. Anny na kamenném podstavci.
Socha sv. Jana Nepomuckého Ukaž na letecké mapě

Socha sv. Jana Nepomuckého

Tato pískovcová socha je pozdním dílem barokním nezjištěného autora, zřejmě regionálního kameníka.
Socha Žena s květy Ukaž na letecké mapě

Socha Žena s květy

Na obdélníkové betonové podestě základna s náznakem balvanu a na něm pololežící postava mladé ženy o rozměrech 1,75 x 1,3 m s květinami položenými na klíně je zhotovena z bulharského mušlového vápence.
Sousoší Rodina Ukaž na letecké mapě

Sousoší Rodina

Sousoší složené z postavy muže, ženy a dvou dětí - jedno v náručí ženy, druhé stojící pod ochrannou rukou muže, je zhotoveno z jemnozrnného pískovce nebo vápence bílé barvy.
Základní kámen parku Ukaž na letecké mapě

Základní kámen parku

Nízký, částečně opracovaný pískovcový blok o rozměrech 65 x 80 cm a maximální výšce 37 cm s vysekaným letopočtem 1907.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 34