Město Bohumín

Ekologické okénko

  • Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (pdf, 1 MB)

4.12.
2020

Chovám se ekologicky, přidáte se?

Od roku 2017 zavádí Bohumín inovovanou kampaň Chovám se ekologicky. Každý domkař, který se do ní zapojí, dostane zdarma speciální nádobu na rostlinný odpad a za zvýhodněnou cenu 150 korun má garantován její vývoz po celou vegetační sezónu.

Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny za svoz hnědého kontejneru o objemu 240 litrů je ekologické chování, jako například třídění odpadů, využívání sběrných dvorů, napojení na kanalizaci tam, kde tato možnost je, a snaha vytápět dům ekologickým způsobem.

Občany, kteří dosud nevytápějí svůj dům šetrně k životnímu prostředí, chceme motivovat k tomu, aby vážně přemýšleli o změně systému vytápění, například s využitím další vlny kotlíkových dotací,“ řekl místostarosta Lumír Macura

Zapojení domkařů do ekologické kampaně je jednoduché. Stačí, aby zašli na radnici, kde na odboru životního prostředí podepíší čestné prohlášení, v němž se zaváží k dodržování podmínek ekologického chování. 

Zelený odpad se odváží jednou za 14 dní, celkem tedy 18krát v období od dubna do konce listopadu. Bioodpad končí na městské kompostárně. Domkař, který se do kampaně nezapojí, zaplatí  v roce 2021 za celosezónní odvoz zeleného odpadu 565 korun. Ke svozu bioodpadu od rodinných domků se mohou přihlásit občané ze všech městských částí.

Nadále mohou občané zdarma odvážet rostlinný zelený odpad do sběrných dvorů. Kdo má tu možnost, může rostlinné zbytky kompostovat na své zahrádce.

Podrobné podmínky kampaně naleznou lidé na webu města v Ekologickém okénku.

 

Podmínky pro zapojení do ekokampaně

  • ekologicky vytápím dům kotlem páté a vyšší emisní třídy anebo se chystám vyměnit neekologický zdroj vytápění *
  • třídím odpad, platím za odvoz odpadu (v lokalitách, kde je kanalizace, i za stočné)
  • napojím dům na kanalizaci (pokud to lze) *
  • mé „eko“ chování podléhá jen veřejné kontrole
  • zveřejním logo kampaně u domu *
  • informuji o kampani své sousedy a známé
  • mulčuji doplňkově, kompostuji doplňkově, mám-li tu možnost na vlastní zahradě a ve vlastním kompostéru či podomácku vyrobeném kompostu

* Do ekologické kampaně se mohou zapojit i občané žijící v bytech, pokud mají na území města zahrádku, ze které chtějí odvážet zelený odpad za zvýhodněnou cenu.

 

 

 

 


Počet zhlédnutí: 93 617

Zpět