Město Bohumín

26.1.
2023

Strategický plán rozvoje města Bohumína

Strategický plán rozvoje města Bohumína je programový dokument, který formuluje základní záměry a cíle města a stanovuje směry jeho rozvoje na období zhruba 15-20 let. Jeho význam je ve stabilitě procesu příprav koncepčních materiálů, ve zkvalitnění přístupu k řízení města a ve zlepšení koordinace činnosti města s činnostmi jiných subjektů na svém území. Do strategického plánu pak jeho tvůrci promítli i pozitivní očekávání toho, čeho chce město dosáhnout a o co bude usilovat.

Strategickým cílem města je ekonomická prosperita a rozvoj všech stránek života člověka.

  

Akční plány 2018-2030

Akční plán strategického plánu

Akční plán v dopravě

Plán prevence kriminality

 

Aktualizace strategického plánu 2013

 

Aktualizace strategického plánu 2022


    Počet zhlédnutí: 45 274

    Zpět

        Městský úřad