Město Bohumín

14.3.
2024

Zásady města Bohumína

Zásady města - soubor pravidel, které upravují podmínky a stanoví jednotný postup města při vyřizování některých agend a činností

  

Odbor majetkový

Zásady pro prodej nemovitostí z majetku města Bohumín

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 16.4.2018

Zásady pro prodej domů a bytů z majetku města Bohumín

Zásady pro uzavírání smluv o nájmu pozemků

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 1.3.2007 

Zásady na uzavírání nájemních smluv pro umísťování reklamních, informačních a orientačních zařízení, zařízení světelných, směrových ukazatelů, velkoplošných reklam na nemovitostech v majetku města Bohumín a vývěsních skříněk v majetku města Bohumín (dále jen reklamní zařízení)

Zásady na zřizování věcných břemen

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 11.3.2024

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem pro rok 2024

Kanalizační řád stokové sítě města Bohumína

 • text  (pdf), účinnost od 31.3.2009

 

Odbor sociální

Odbor správy domů 

Zásady k poskytnutí zvýhodněných nízkoúročených úvěrů z fondu pro opravy bytového fondu na území města Bohumín a kritéria pro zařazení žadatelů do výběrového řízení

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 6.11.1997 do 31.12.2010
  ZRUŠENY rozhodnutím zastupitelstva dne 13.12.2010 s účinností 1.1.2011 

Zásady pro pronájem nebytových prostor v majetku města Bohumín

 • text  (pdf, 2 MB), účinnost od 1.1.2000 

Zásady pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 1.12.2022 - zásady pro sjednávání nájemních smluv
 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 1.12.2022 - zásady pro sjednávání nájemních smluv - Slunečnice, Slezská 26, U Školky 65

Zásady pro prominutí poplatků z prodlení

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 1.7.2012 

Pravidla při úhradě nákladů na udržovací práce a drobné opravy nebo výměny částí zařízení a vybavení v bytě v majetku města Bohumína

 • text  (pdf, 1 MB), účinnost od 1.6.2014

  

Odbor školství, kultury a sportu

1. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2023

2. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2024

3. Program na poskytování dotací dětem a mládeži pro rok 2024 - pdfdoc  (1 MB)

 

Odbor životního prostředí a služeb

1. Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2023

2. Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína pro jiné způsoby vytápění mimo plynové zařízení na zemní plyn - rok 2023

3. Program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů - 3. výzva kotlíkových dotací - Bohumín


Počet zhlédnutí: 111 610

Zpět

Radnice

    Městský úřad