Město Bohumín

15.9.
2015

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouvy - dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouva (ani její uzavření) není správním aktem.


 


Počet zhlédnutí: 16 710

Zpět

    Městský úřad