Město Bohumín

17.11.
2020

Samospráva

Principem fungování samosprávy je, že o záležitostech, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, rozhodují lidé prostřednictvím svých volených zástupců. Ti jsou voleni zpravidla jednou za 4 roky ve volbách do zastupitelstev obcí (tzv. "komunální volby"). Zastupitelstvo následně volí z řad nových zastupitelů starostu, raduvýbory, případně rozhoduje o tom, že někteří členové zastupitelstva jsou pro výkon své funkce tzv. "uvolnění".

 

 

 

 


Počet zhlédnutí: 11 609

Zpět

    Městský úřad