close google translator menu
Dnes je Pondělí 26.2., svátek má Dorota.
Dnes má svátek Dorota. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Bolton (*1953) - Americký zpěvák
  • Johnny Cash (*1932, +12.9.2003) - Americký zpěvák,kytarista a skladatel
  • Josef Kepka (*1902, +26.4.1952) - Oběť komunismu
  • Alexandr Hořejší (*1901, +30.10.1970) - Český básník a překladatel
  • Ema Destinová (*1878, +28.1.1930) - Česká operní pěvkyně
  • Antonín Sova (*1864, +16.8.1928) - Český básník a prozaik
  • Victor Hugo (*1802, +22.5.1885) - Francouzský básnik
  • Antonín Rejcha (*1770, +28.5.1836) - Český hudební skladatel,pedagog a teoretik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Veřejné zakázky holdingu města

Vyhledávání

 
 
 
 

    Celková finální hodnota zobrazených zakázek:   800 189 454 Kč bez DPH

Veřejné zakázkyVypsáno

Parkoviště Tovární – 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

Parkoviště Tovární – 2. etapa (21.2.2018)

Na parkovišti je navrženo 34 parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 4,5 m. Středem parkoviště bude komunikace délky 48 m a šířky 6 m. Provedení bude ze šedé zatravňovací dlažby vysypané štěrkodrtí, jednotlivá stání budou odděleny dlažbou odlišné barvy.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       1 200 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    7.3.2018, 13:30

Oprava fasády bytového domu 9. května 592
Ukaž na letecké mapě

Oprava fasády bytového domu 9. května 592 (20.2.2018)

V rámci stavby dojde k opravě fasády s vyspravením stávající omítky a nanesením nové silikátové fasádní probarvené omítky. Dále bude provedeno odvodnění dvou stříšek lodžií, oprava podlah všech lodžií s finální vrstvou z keramické dlažby a výměna části klempířských prvků z titanzinkového plechu. Opr

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       1 700 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    14.3.2018, 12:30

Rekonstrukce kanalizačních přípojek bytových domů Studentská 815 a 890
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce kanalizačních přípojek bytových domů Studentská 815 a 890 (15.2.2018)

V rámci stavby budou u těchto bytových domů zrušeny stávající septiky a stávající rozvody kanalizace se nově navrženou kanalizací přepojí na jednotnou kanalizaci v ulici Studentské.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       600 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    7.3.2018, 12:30

Revitalizace průjezdu do dvora radnice
Ukaž na letecké mapě

Revitalizace průjezdu do dvora radnice (13.2.2018)

Zateplení stropu průjezdu, dozdívky poškozeného cihelného zdiva, čistění zdiva od barevného nátěru, hydrofobizační nástřik cihelného zdiva a pískovcových schodišťových stupňů, vybourání a zazdění okenní výplně, osazení cihelné římsy, osazení nových vstupních dveří do dílny domovníka.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       600 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    5.3.2018, 13:30

Oprava sociálního zázemí ZŠ Záblatí
Ukaž na letecké mapě

Oprava sociálního zázemí ZŠ Záblatí (12.2.2018)

Předmětem zakázky je provedení opravy sociálního zázemí budovy ZŠ Záblatí‚ Bezručova 170, Bohumín-Záblatí.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       700 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    28.2.2018, 8:00

Oprava sociálního zázemí ZŠ ČSA - 1. etapa (růžový pavilon)
Ukaž na letecké mapě

Oprava sociálního zázemí ZŠ ČSA - 1. etapa (růžový pavilon) (12.2.2018)

Předmětem zakázky je provedení opravy sociálního zázemí I. etapy (růžového pavilonu) budovy ZŠ ČSA‚ Čs. armády 1026, Bohumín.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       1 400 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    28.2.2018, 8:00

Oprava fasády budovy domu dětí a mládeže (DDM) - Janáčkova 715
Ukaž na letecké mapě

Oprava fasády budovy domu dětí a mládeže (DDM) - Janáčkova 715 (12.2.2018)

Předmětem zakázky je provedení opravy fasády budovy DDM v Bohumíně, Janáčkova 715, Bohumín.

VYPSÁNO - Stavební práce

Předpokládaná hodnota:       1 300 000 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:    28.2.2018, 8:00

Úprava části ulice Sokolské a vybudování nového chodníku
Ukaž na letecké mapě

Úprava části ulice Sokolské a vybudování nového chodníku (30.1.2018)

Pro zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném úseku, je podél silnice III/4711, ul. Sokolská navržen nový chodník. Vzhledem k tomu, že je v řešené lokalitě úzký uliční prostor, je navržena směrová úprava stávající silnice III/4711, ul. Sokolská.V realizaci

Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční
Ukaž na letecké mapě

Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční (21.2.2018)

Přebudování stávající průsečné úrovňové křižovatky ul. Bezručova, Revoluční a Máchová na křižovatku okružní.

V realizaci   (Stavební práce)

Gliňočské tůně v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Gliňočské tůně v Bohumíně (19.2.2018)

Jedná se o stavbu čtyř průtočných tůní na stávajícím odvodnění v lokalitě Glinoče v Bohumíně – Skřečoni. Jedná se o vodohospodářskou úpravu odtokových poměrů s cílem posílení retence vody v krajině a vytvoření vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy obojživelníků.

V realizaci   (Stavební práce)

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ulice Krajní - 2. etapa - tlaková kanalizace
Ukaž na letecké mapě

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ulice Krajní - 2. etapa - tlaková kanalizace (2.2.2018)

Jedná se o vodohospodářskou stavbu tlakové oddílné splaškové kanalizace DN80 včetně jednotlivých tlakových přípojek DN32 pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.

V realizaci   (Stavební práce)

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí
Ukaž na letecké mapě

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí (1.2.2018)

Hlavním předmětem stavby je výstavba chodníku podél levého okraje silnice III/4711 směrem do Záblatí. Součásti záměru je i úprava autobusové zastávky „Záblatí u Kříže“ a vybudování nové autobusové zastávky ve směru na Rychvald „Záblatí, rest. Na Zálesí“.

V realizaci   (Stavební práce)

Chodník na ulici Drátovenská - 1. a 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

Chodník na ulici Drátovenská - 1. a 2. etapa (31.1.2018)

Výstavba chodníku (místní komunikace IV. třídy – chodník) v šířce 2 m podél ulice Drátovenské a Okružní.

V realizaci   (Stavební práce)

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín
Ukaž na letecké mapě

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín (29.1.2018)

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro 6 osob.

V realizaci   (Dodávky)

Stavební úpravy bytového domu - Bezručova 1144 - úprava schodišťového prostoru
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu - Bezručova 1144 - úprava schodišťového prostoru (29.1.2018)

Provedení výměny oken a dveří schodišťových prostor včetně dozdívek, úprav podlah v chodbách, zateplení stěn, podhledů vstupních prostor a kočárkárny. U zadního vstupu bude jedno schodiště upraveno pro nově osazenou vyrovnávací rampu.

V realizaci   (Stavební práce)

Opravy účelových komunikací 2018

Opravy účelových komunikací 2018 (24.1.2018)

Předmětem nabídky je oprava povrchu vozovek, která spočívá v odstranění stávající vrstvy, opravě výškového usazení hydrantů, silničních a kanalizačních vpustí, obnově obrubníků a žulového dvojřádku, vyrovnání, položení nového povrchu, asfaltové zálivce spojů, úpravě krajnice.

V realizaci   (Stavební práce)

Nerudova 973 - rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám
Ukaž na letecké mapě

Nerudova 973 - rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám (24.1.2018)

Předmět díla zahrnuje realizaci páteřních rozvodů domovního vedení, rekonstrukci rozvaděčů, výměnu jističů a celkového vybavení, výměnu přívodů k bytovým jednotkám, rekonstrukci osvětlení schodiště a chodeb včetně doplnění nouzového, rekonstrukci osvětlení 1.PP.

V realizaci   (Stavební práce)

Stavební úpravy bytu č. 4 na dvě bytové jednotky domu Nádražní 718
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytu č. 4 na dvě bytové jednotky domu Nádražní 718 (22.1.2018)

Jedná se o stavební práce v souvislosti s rozdělením jednoho velkého bytu na dva byty. Součástí rozdělení prostoru jsou bourací práce, sádrokartonářské práce, výstavba nového sociálního zařízení v bytě, oprava podlah, stěn a stropů, elektroinstalační práce, úpravy zdravotechniky a dokončovací práce.

V realizaci   (Stavební práce)

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně (22.1.2018)

Předmětem projektu je řešení vytipovaných rozvojových ploch přilehlých ke komunikacím (dálnici D1, silnici II. třídy) určené k výsadbě stromů a keřů. Cílem projektu je na těchto plochách vysadit stromy a keře, zlepšit mikroklima, posílit funkce zeleně a vytvořit izolační pás zeleně mezi komunikacem

V realizaci   (Služby)

Stavební úpravy bytových domů Kostelní 312 a 328
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Kostelní 312 a 328 (22.1.2018)

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny střešní krytiny, GO hromosvodu, zateplení domů, opravy balkónů, nové vstupní dveře a další stavební práce dle projektové dokumentace.

V realizaci   (Stavební práce)

Oprava střechy bytového domu Komenského 535
Ukaž na letecké mapě

Oprava střechy bytového domu Komenského 535 (22.1.2018)

V rámci stavby bude provedena oprava střechy se zateplením. Součástí bude i výměna střešních oken. K zateplení střechy se použije desek PIR. Nově osazená střešní krytina bude z velkoformátových taškových tabulí z pozinkovaného a poplastovaného profilovaného ocelového plechu.

V realizaci   (Stavební práce)

Nákup elektrické energie pro rok 2018

Nákup elektrické energie pro rok 2018 (17.1.2018)

Nákup elektrické energie pro rok 2018 na komoditní burze PXE.

V realizaci   (Dodávky)

Nákup zemního plynu pro rok 2018

Nákup zemního plynu pro rok 2018 (17.1.2018)

Nákup zemního plynu pro rok 2018 na komoditní burze PXE.

V realizaci   (Dodávky)

Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice (16.1.2018)

Předmětem nabídky je provedení zateplení a výměny oken objektu stravovacího zařízení Bohumínské městské nemocnice, nacházející se na parcele č. 464/1, 477/1, 476/1, k.ú. Starý Bohumín. Objekt je ve vlastnictví města Bohumína.

V realizaci   (Stavební práce)

Úplné elektronické podání města Bohumín - datová úložiště
Ukaž na letecké mapě

Úplné elektronické podání města Bohumín - datová úložiště (16.1.2018)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka datových úložišť a rozšíření síťové infrastruktury pro městský úřad Bohumín. Technická specifikace datových úložišť, prvků síťové infrastruktury a software je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

V realizaci   (Dodávky)

Stavební úpravy bytových domů Tyršova 812-814 a Studentská 815
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Tyršova 812-814 a Studentská 815 (8.1.2018)

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Stavební práce zahrnují opravu domů včetně výměny střešní krytiny, GO hromosvodu, zateplení domů vč. odstranění stávajícího zateplení, GO balkonů, výměny vstupních dveří.

V realizaci   (Stavební práce)

Lesopark Na Panském v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě

Lesopark Na Panském v Bohumíně (8.1.2018)

Jedná se o zadání pro vypracování projektové dokumentace stavby „Lesopark Na Panském v Bohumíně“, která bude řešit etapově návrh vytvoření přírodě blízkého území naplňujícího potřeby fauny a flóry a sloužícího k individuální rekreaci obyvatel města.

V realizaci   (Služby)

Stavební úpravy budovy obřadní síně
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy budovy obřadní síně (4.1.2018)

Jedná se především o řešení nové zateplené provětrávané fasády s pohledovou vrstvou z vhodných fasádních desek a o výměnu skladby plochých střech i šikmé střechy nad sálem.

V realizaci   (Stavební práce)

Chodník ulice Ostravská - Čs. armády
Ukaž na letecké mapě

Chodník ulice Ostravská - Čs. armády (4.1.2018)

Vybudování komunikace pro pěší podél vozovky, úprava autobusové zastávky.

V realizaci   (Stavební práce)

Mírová 1015 a 1016 - rekonstrukce elektro instalace ve společných prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám
Ukaž na letecké mapě

Mírová 1015 a 1016 - rekonstrukce elektro instalace ve společných prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám (15.12.2017)

Předmětem realizace díla, je rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám, realizace páteřních rozvodů domovního vedení, rekonstrukce rozvaděčů, výměna jističů a celkového vybavení.

V realizaci   (Stavební práce)

Stavební úpravy Masarykova 365
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy Masarykova 365 (14.12.2017)

Stavební úpravy objektu se týkají výhradně záměru co nejefektivnějšího využití stávajících prostor č.p. 365 pro potřeby Centra sociálních služeb Bohumín, p.o. Jednotlivá podlaží budou využita pro provoz konkrétních oddělení nabízejících specifické služby v sociální oblasti.

V realizaci   (Stavební práce)

Provozování senior a baby taxi na území města Bohumína

Provozování senior a baby taxi na území města Bohumína (17.10.2017)

Předmětem veřejné zakázky je provozování služby seniorům ve věku 65 let a starším (senior taxi) s  bydlištěm na území města Bohumína k dopravě k praktickým i odborným lékařům, do nemocnice, na polikliniku, hřbitovní místa, Českou poštu.

V realizaci   (Služby)

Čištění fasády - budova radnice B
Ukaž na letecké mapě

Čištění fasády - budova radnice B (16.10.2017)

Jedná se o stavební práce v souvislosti s opravou fasády budovy, tzn. čištěním fasády domu tlakovou vodou, vyspravením spár režného zdiva, výměnou poškozených cihel, vyspravení břízolitové omítky, nanesením hydrofobizačního roztoku, výměnou klempířských prvků, výměnou okapových žlabů a svodů apod.

V realizaci   (Služby)

Nové výtahy pro bytový dům Osvoboditelů 1019, Nerudova 973, Mírová 1015 a Mírová 1016
Ukaž na letecké mapě

Nové výtahy pro bytový dům Osvoboditelů 1019, Nerudova 973, Mírová 1015 a Mírová 1016 (25.8.2017)

Zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace a dodávky včetně montáže nových výtahů.

V realizaci   (Dodávky)

Odstranění staveb Jeremenkova 94 a 95

Odstranění staveb Jeremenkova 94 a 95 (31.7.2017)

Jedná se o demolici obytných zděných podsklepených budov č.p. 94 a č.p. 95, které jsou situovány na ul. Jeremenkova v Bohumíně–Pudlově. V současné době jsou budovy již neobydlené. Předpokládá se, že uložení demolovaného materiálu bude provedeno mimo území Bohumína.

V realizaci   (Stavební práce)

Rekonstrukce části prostor domu polikliniky Čáslavská 1176 na zubní ordinaci a laboratoř
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce části prostor domu polikliniky Čáslavská 1176 na zubní ordinaci a laboratoř (12.6.2017)

Jedná se o  rekonstrukci části prostor domu polikliniky č. p. 1176 na ul. Čáslavská v Bohumíně. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové sadrokartonové příčky s prosklením, dále bude provedena nová elektroinstalace, úprava vodoinstalace a kanalizace, budou upraveny podlahy.

V realizaci   (Stavební práce)

Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část C a D
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část C a D (23.5.2017)

Předmětem realizace díla, je výměna stávající střešní krytiny vč. oplechování v rozsahu cca 1 000 m2 se zachováním současného tvaru střechy, montáž nových kontra latí, vč. chemického ošetření, výměna dotčených klempířských prvků.

V realizaci   (Stavební práce)

Stavební úpravy bytového domu Okružní 1087
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Okružní 1087 (25.4.2017)

Jedná se o devítipodlažní blokopanelový obytný dům s plochou střechou, sestávající ze tří objektů s jedním hlavním vchodem a dvěma bočními vchody ve štítových stěnách navzájem propojenými dvěma schodišťovými trakty.

V realizaci   (Stavební práce)

ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí (11.4.2017)

Předmětem nabídky je provedení stavebních úprav sociálního zázemí budovy ZŠ Beneše v Bohumíně, na ulici tř. Dr. E. Beneše 456 nacházející se na parcele č. 638, k. ú. Nový Bohumín.

V realizaci   (Stavební práce)

Stavební úpravy nebytových prostor budovy Nádražní 464 a 465
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy nebytových prostor budovy Nádražní 464 a 465 (30.3.2017)

Jedná se o stavební práce v souvislosti s rozdělením jednoho velkého nebytového prostoru na dva nebytové prostory. Součástí rozdělení prostoru je vyzdívka příček, oprava podlah, stěna stropů, montáž nových výplní otvorů, vybudování sociálního zázemí, úprava rozvodů vytápění apod.

V realizaci   (Stavební práce)

Výměna teplovodu na ulici Tovární - 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

Výměna teplovodu na ulici Tovární - 2. etapa (15.3.2017)

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Výměna teplovodu na ulici Tovární v Bohumíně-Záblatí, 2. etapa. Tato stavba navazuje na stavbu Výměna teplovodu na ulici Tovární v Bohumíně-Záblati, 1. etapa, která byla realizována v roce 2016.

V realizaci   (Stavební práce)

Hobby park - stavební úpravy sociálního zázemí
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Hobby park - stavební úpravy sociálního zázemí (3.3.2017)

Předmětem nabídky je provedení stavebních úprav sociálního zázemí areálu Hobby park. V Bohumíně, nacházejícího se na parcele č. 1486/5, k.ú. Nový Bohumín. Objekt je ve vlastnictví Města Bohumín.

V realizaci   (Stavební práce)

ZŠ Polská - modernizace školní zahrady
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Polská - modernizace školní zahrady (3.3.2017)

Předmětem nabídky je revitalizace zahrady elokovaného pracoviště ZŠ Beneše (ZŠ Polská) na ulici Masarykova 362 v Bohumíně, nacházející se na parcele č. 346 a 697, k.ú. Nový Bohumín.

V realizaci   (Stavební práce)

ZŠ Masarykova - výměna oken, 5. etapa
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Masarykova - výměna oken, 5. etapa (3.3.2017)

Předmětem nabídky je provedení výměny oken a dveří V. etapy budovy družiny Masarykovy ZŠ, Seifertova 601 v Bohumíně, nacházející se na parcele č. 158 a 160, k.ú. Nový Bohumín.

V realizaci   (Stavební práce)

ZŠ Starý Bohumín - výměna oken
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Starý Bohumín - výměna oken (3.3.2017)

Předmětem nabídky je provedení výměny oken budovy ZŠ Starý Bohumín, Sokolovská 90 ve Starém Bohumíně, nacházející se na parcele č. 193/1, k.ú. Starý Bohumín. Objekt je ve vlastnictví Města Bohumín.

V realizaci   (Stavební práce)

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989 (10.2.2017)

Jedná se o pětipodlažní panelový obytný dům s plochou střechou postavený na začátku sedmdesátých let. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny sklepní boxy a podél východní fasády se v tomto podlaží nachází 16 garáží.

V realizaci   (Stavební práce)

Opravy účelových komunikací 2017

Opravy účelových komunikací 2017 (9.2.2017)

Předmětem nabídky je oprava povrchu vozovek, která spočívá v odstranění stávající vrstvy, opravě výškového usazení hydrantů, silničních a kanalizačních vpustí, obnově obrubníků a žulového dvojřádku.

V realizaci   (Stavební práce)

Oprava chodníků - lokalita sídliště ulice Bezručova
Ukaž na letecké mapě

Oprava chodníků - lokalita sídliště ulice Bezručova (9.2.2017)

Realizací dojde k rekonstrukci starých chodníků, které jsou částečně tvořeny betonem a částečně litým asfaltem, nové chodníky budou ze zámkové dlažby a budou osazeny novou obrubou.

V realizaci   (Stavební práce)

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Bohumín a jeho organizace pro rok 2017

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Bohumín a jeho organizace pro rok 2017 (22.8.2016)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy.

V realizaci   (Dodávky)

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Bohumín a jeho organizace pro rok 2017

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Bohumín a jeho organizace pro rok 2017 (22.8.2016)

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

V realizaci   (Služby)

Stavební úpravy bytového domu Drátovenská 246
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Drátovenská 246 (18.5.2016)

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a související práce týkající se vestavby hygienických zázemí do prostorů "sociálních" bytů v každém podlaží objektu, čímž bude dosaženo zvýšení kvality bydlení nájemníků.

V realizaci   (Stavební práce)

Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – projektová dokumentace
Ukaž na letecké mapě

Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – projektová dokumentace (12.8.2015)

Zpracování projektové dokumentace pro přípravu území, určeného k výstavbě individuálního bydlení včetně vymezení ploch veřejného prostranství, dopravní obslužnost a komplexní řešení odvodnění území.

V realizaci   (Služby)Zrealizováno

Bohumín - Záblatí - ul. Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - 1. etapa
Ukaž na letecké mapě

Bohumín - Záblatí - ul. Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - 1. etapa (30.1.2018)

Vybudování splaškové kanalizace včetně veřejné části přípojek po jedné straně ul. Rychvaldské - od křižovatky s ul. Sokolskou až po RD čp. 210 vč. RD čp. 466. Gravitační kanalizace bude zaústěna do nově budované centrální čerpací stanice pod křižovatkou ul. Sokolské a Rychvaldské.

Zrealizováno   (předpoklad: 4 000 000 Kč, finální hodnota: 3 893 504 Kč)

Revitalizace dvorního traktu bohumínské radnice
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Revitalizace dvorního traktu bohumínské radnice (30.1.2018)

Předmětem veřejné zakázky je úprava povrchu a instalace nové kolárny. Bude odstraněn stávající asfaltový povrch a nově bude proveden dlážděný povrch s vyznačením parkovacích stání. Odvodnění bude soustředěno do dvou žlábků ze tří řad žulové kostky, ve kterých budou umístěny nové vpusti.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 500 000 Kč, finální hodnota: 3 035 990 Kč)

Přechody pro chodce na ulici Mírové, Osvoboditelů a Studentské

Přechody pro chodce na ulici Mírové, Osvoboditelů a Studentské (30.1.2018)

Vybudování přechodů pro chodce v lokalitách ulice Mírová, Osvoboditelů a Studentské.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 400 000 Kč, finální hodnota: 1 823 185 Kč)

Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína
Ukaž na letecké mapě

Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína (30.1.2018)

Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína.

Zrealizováno   (předpoklad: 750 000 Kč, finální hodnota: 627 163 Kč)

Úprava veřejného prostranství na ulici Mládežnická
Ukaž na letecké mapě

Úprava veřejného prostranství na ulici Mládežnická (29.1.2018)

Úpravy řeší výstavbu nových parkovacích stání, předláždění stávajících chodníků, nové zpevněné plochy a výstavbu nového hřiště. Dále dojde v řešené lokalitě k výměně a doplnění veřejného osvětlení. Součástí veřejné zakázky jsou i udržovací práce na chodníku a souvislá údržba komunikace.

Zrealizováno   (předpoklad: 5 000 000 Kč, finální hodnota: 3 176 700 Kč)

Stavební úpravy bytových domů Okružní 1059 - 1062 a Čs. armády 1063
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Okružní 1059 - 1062 a Čs. armády 1063 (8.1.2018)

Jedná se o čtyřpodlažní panelový obytný dům s plochou střechou postavený na začátku sedmdesátých let. Dům je plně podsklepený. Podzemní podlaží je tvořeno společnými skladovými, provozními prostorami a sklepními boxy pro jednotlivé byty.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 500 000 Kč, finální hodnota: 6 040 547 Kč)

Regenerace vnitrobloku Alešova
Ukaž na letecké mapě

Regenerace vnitrobloku Alešova (8.1.2018)

Regenerace lokality vnitrobloku Alešova zahrnuje veškeré práce spojené s výstavbou nového dětského hřiště, odvodněním, vybudováním nových parkovacích stání, chodníků, nových zpevněných ploch a zvedacích plošin k bytovým domům.

Zrealizováno   (předpoklad: 12 000 000 Kč, finální hodnota: 8 993 801 Kč)

Nové výtahy pro bytový dům Svat. Čecha 1093

Nové výtahy pro bytový dům Svat. Čecha 1093 (15.12.2017)

Jedná se o kompletní výměnu dvou starých výtahů se zvýšenou nosností, ve výškovém panelovém domě. Součástí díla bude vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 800 000 Kč, finální hodnota: 1 616 350 Kč)

Stavební úpravy bytových domů Mírová 945 - 947, 948 - 950 a Šunychelská 951 - 953, 954 - 956
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Mírová 945 - 947, 948 - 950 a Šunychelská 951 - 953, 954 - 956 (11.12.2017)

Předmět veřejné zakázky je v souladu s §35 zákona rozdělen na čtyři části dle jednotlivých bytových domů s tím, že uchazeč je oprávněn podat nabídku na vybraný počet částí veřejné zakázky.

Zrealizováno   (předpoklad: 24 000 000 Kč, finální hodnota: 20 890 425 Kč)

Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu
Ukaž na letecké mapě

Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu (14.11.2017)

Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu.

Zrealizováno

Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční, Bohumín - 3. etapa

Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční, Bohumín - 3. etapa (1.11.2017)

Vybudování nových parkovacích stání podél ulice Jateční (směrem k čp. 1055), úprava stávajících chodníků (okolo nízkopodlažních domů na ul. Jateční, položení nového živičného povrchu komunikace, úprava veřejného osvětlení, odvodnění, výsadba zeleně.

Zrealizováno   (předpoklad: 5 250 000 Kč, finální hodnota: 5 786 421 Kč)

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně (1.11.2017)

Provedení základových bloků pro osazení technologií, nová vrata a výměna oken. Nové technologie - kompresory, chladič, čerpadla, kondenzátory, výměník, ventilátor, trubní solankové vedení, odlučovač, likvidace chladiva. Elektro a VZT práce.

Zrealizováno   (předpoklad: 12 000 000 Kč, finální hodnota: 9 316 472 Kč)

Obnova lávky přes Orlovskou stružku II
Ukaž na letecké mapě

Obnova lávky přes Orlovskou stružku II (1.11.2017)

Zakázka zahrnuje veškeré stavební práce spojené s vybudováním a osazením nové ocelové lávky (délky 12,9 m a šířky 2 m) pro přemostění koryta stružky, vč. zpevnění břehů a napojení na stávající cyklostezky na obou stranách břehů.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 300 000 Kč, finální hodnota: 1 236 526 Kč)

Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově

Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově (31.10.2017)

Navržená cyklostezka podél levého břehu Vrbické stružky (mezi Vrbickou stružkou a Vrbickým jezerem) navazuje na stávající komunikaci pro chodce a cyklisty vedoucí podél břehu Vrbického jezera.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 000 000 Kč, finální hodnota: 1 276 187 Kč)

Stavební úpravy střech bytových domů Čs. armády 689 a 690
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy střech bytových domů Čs. armády 689 a 690 (30.10.2017)

Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny střešní krytiny, opravy hromosvodu a nezbytně nutné výměny poškozených částí bednění.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 400 000 Kč, finální hodnota: 1 867 748 Kč)

Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - Bohumín- 7. etapa
Ukaž na letecké mapě

Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - Bohumín- 7. etapa (27.10.2017)

Vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace včetně veřejné části kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí na souběžné ulici s ul. Úvozní od čp. 255 po čp. 831.

Zrealizováno   (předpoklad: 4 500 000 Kč, finální hodnota: 3 515 011 Kč)

Stavební úpravy bytových domů tř. Dr. E. Beneše 1064 a 1065
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů tř. Dr. E. Beneše 1064 a 1065 (9.10.2017)

Stavební úpravy domu řeší zateplení průčelí fasád s návaznosti na stávající zateplení štítové fasády, zateplení střechy včetně položení nové hydroizolační folie a instalace nového hromosvodu, nové vstupní stěny s dveřmi.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 500 000 Kč, finální hodnota: 2 969 398 Kč)

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína
Ukaž na letecké mapě

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína (8.8.2017)

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a dalších pojištěných subjektů.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 500 000 Kč, finální hodnota: 5 602 464 Kč)

Oprava uliční fasády Slezská 227, 276,  292
Ukaž na letecké mapě

Oprava uliční fasády Slezská 227, 276, 292 (27.7.2017)

Jedná se o stavební úpravy třech bytových domů, které spočívají v celkové rekonstrukci historických fasád, včetně štukové výzdoby, kordonových říms, profilovaných říms, podhledu arkýře a dalších výzdob.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 200 000 Kč, finální hodnota: 1 570 135 Kč)

Chodník ulice Ostravská, parkoviště hráz Vrbice
Ukaž na letecké mapě

Chodník ulice Ostravská, parkoviště hráz Vrbice (27.7.2017)

Zakázka zahrnuje realizaci stavby nového chodníku včetně lávky pro pěší v místě stávajícího stavidlového objektu. Nově navržený chodník, bude spojovat stávající cyklostezku (nyní ukončenou před stavidlovým objektem) se stávajícím parkovištěm.

Zrealizováno   (předpoklad: 870 000 Kč, finální hodnota: 397 048 Kč)

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ulice Krajní
Ukaž na letecké mapě

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ulice Krajní (6.5.2017)

Jedná se o vodohospodářskou stavbu gravitační oddílné splaškové kanalizace DN250 včetně veřejné části kanalizačních přípojek pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí s centrálním čištěním odpadních vod na lokální komunální ČOV pro 125 EO.

Zrealizováno   (předpoklad: 6 500 000 Kč, finální hodnota: 9 006 514 Kč)

Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ulici Dělnická a Mládežnická na CZT
Ukaž na letecké mapě

Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ulici Dělnická a Mládežnická na CZT (5.4.2017)

Jedná se o realizaci rozvodů ÚT včetně otopných těles, TUV, studené vody (stoupací potrubí studené vody bude zachováno), vnitřní kanalizace včetně kanalizačních stoupaček a napojení na rozvody CZT v bytových domech.

Zrealizováno   (předpoklad: 9 000 000 Kč, finální hodnota: 12 465 899 Kč)

Stavební úpravy bytového domu Čs. armády 1056 - 1058
Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Čs. armády 1056 - 1058 (7.3.2017)

Navrhované stavební úpravy bytových domů řeší zateplení obvodového pláště a střechy včetně položení nové hydroizolační folie a instalace nového hromosvodu, provedení nových vstupních dveří, výměnu zábradlí u venkovního vstupu a sjezdu, opravu venkovních stupňů a sjezdu.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 500 000 Kč, finální hodnota: 2 988 717 Kč)

Chodník a rozšíření ulice Na Pískách v Záblatí
Ukaž na letecké mapě

Chodník a rozšíření ulice Na Pískách v Záblatí (9.2.2017)

Realizace díla zahrnuje veškeré stavební práce spojené s úpravou a vybudováním nového chodníku a rozšíření ulice Na Pískách, vč. hloubkové přeložky kanalizace ve vlastnictví města, odvodnění, opěrných zdí a dalších souvisejících přípravných a stavebních prací.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 500 000 Kč, finální hodnota: 2 086 420 Kč)

Okružní 1055 - oprava balkónů a prosklených schodišťových stěn
Ukaž na letecké mapě

Okružní 1055 - oprava balkónů a prosklených schodišťových stěn (9.2.2017)

Jedná se o opravu balkónů ve společných prostorách, nové prosklené stěny z balkónů k výtahům, výměna oken ve schodišťovém prostoru, sítě proti holubům, výmalba všech společných prostor a nátěry zábradlí.

Zrealizováno   (předpoklad: 3 000 000 Kč, finální hodnota: 2 245 280 Kč)

Bez obrázku

Požární dopravní automobil (1.11.2016)

Dodávka nového požárního dopravního automobilu pro jednotku SDH Bohumín-Šunychl v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností 3 000 do 3 500 kg dle technické specifikace zadavatele.

Zrealizováno   (předpoklad: 970 000 Kč, finální hodnota: 1 109 771 Kč)

Skatepark Bohumín

Skatepark Bohumín (6.9.2016)

Dodávka a instalace sestav deseti certifikovaných překážek včetně uvedení do provozu, které jsou určeny pro skateboarding, bmx kola, in-line brusle a koloběžky a splňují současný trend skateboardingu. Překážky budou umístěny na ploše stávajícího asfaltového povrchu v areálu bývalého hřiště „Faja“.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 545 500 Kč, finální hodnota: 1 448 800 Kč)

Dodávka elektrické rolby
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Dodávka elektrické rolby (12.7.2016)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nové nepoužité rolby na úpravu ledu (rok výroby 2016) včetně příslušenství, dopravou na místo určení a uvedením do provozu dle požadavků zadavatele.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 800 000 Kč, finální hodnota: 2 779 000 Kč)

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (25.5.2016)

Jedná se o dodávku a montáž 70 kusů svítidel, 9 kusů rozvaděčů a šesti regulátorů VO. Bude vyměněna část svítidel veřejného osvětlení, bude provedena instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, monitoring spotřeb a úspor el. energie.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 500 000 Kč, finální hodnota: 2 051 605 Kč)

Radnice A - výměna oken - ulice Seifertova
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Radnice A - výměna oken - ulice Seifertova (20.5.2016)

Jedná se o výměnu kastlových oken za dřevěná okna se zachováním stávajícího členění jednotlivých oken, u vnějších křídel bude použito izolační dvojsklo. Dále bude provedena repase bočních vchodových dveří.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 2 008 496 Kč)

Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Mládežnická ve Skřečoni
Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Mládežnická ve Skřečoni (19.5.2016)

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Mládežnická v Bohumíně-Skřečoni spočívající ve vybudování vodovodního řadu včetně 13 ks vodovodních přípojek, bez osazení vodoměrů.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 000 000 Kč, finální hodnota: 1 248 000 Kč)

ZŠ ČSA - technologické vybavení školní kuchyně
Ukaž na letecké mapě

ZŠ ČSA - technologické vybavení školní kuchyně (16.5.2016)

Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení do školní kuchyně ZŠ ČSA v Bohumíně.

Zrealizováno   (předpoklad: 605 000 Kč, finální hodnota: 504 170 Kč)

Chodník ulice Slezská, Starý Bohumín - od zastávky po parkoviště
Ukaž na letecké mapě

Chodník ulice Slezská, Starý Bohumín - od zastávky po parkoviště (13.5.2016)

Vybudování komunikace pro pěší podél vozovky včetně osazení obrubníkových vpustí a kanalizačních přípojek k řádnému odvedení povrchových dešťových vod z prostoru komunikace.

Zrealizováno   (předpoklad: 750 000 Kč, finální hodnota: 411 422 Kč)

Turistická základna  Návsí u Jablunkova - zajištění stropů 1. NP a rekonstrukce elektroinstalace
Ukaž na letecké mapě

Turistická základna Návsí u Jablunkova - zajištění stropů 1. NP a rekonstrukce elektroinstalace (9.5.2016)

Předmětem zakázky je statické zajištění stropů 1. NP a rekonstrukce elektroinstalace budovy turistické základny DDM v Návsí u Jablunkova.

Zrealizováno   (předpoklad: 567 000 Kč, finální hodnota: 566 717 Kč)

ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady (9.5.2016)

Předmětem zakázky je modernizace školní zahrady ZŠ Záblatí, Bezručova 170, Bohumín-Záblatí.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 176 000 Kč, finální hodnota: 1 492 044 Kč)

ZŠ Beneše - výměna oken, 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Beneše - výměna oken, 2. etapa (9.5.2016)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (II. etapa) budovy ZŠ Beneše, tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín.

Zrealizováno   (předpoklad: 735 000 Kč, finální hodnota: 556 337 Kč)

ZŠ Bezručova - výměna oken, 5. etapa
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Bezručova - výměna oken, 5. etapa (9.5.2016)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (V. etapa) budovy ZŠ Bezručova, Bezručova 190, Bohumín.

Zrealizováno   (předpoklad: 775 000 Kč, finální hodnota: 814 383 Kč)

ZŠ Masarykova - výměna oken, 4. etapa
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Masarykova - výměna oken, 4. etapa (9.5.2016)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (IV. etapa) budovy Masarykovy ZŠ, Seifertova 601, Bohumín.

Zrealizováno   (předpoklad: 830 000 Kč, finální hodnota: 909 861 Kč)

ZŠ Skřečoň - výměna oken, 2. etapa
Ukaž na letecké mapě

ZŠ Skřečoň - výměna oken, 2. etapa (9.5.2016)

Předmětem zakázky je provedení výměny oken (II. etapa) budovy ZŠ Skřečoň, 1. máje 217, Bohumín-Skřečoň.

Zrealizováno   (předpoklad: 800 000 Kč, finální hodnota: 799 963 Kč)

Oprava povrchu komunikací Větrná a Mládežnická
Ukaž na letecké mapě

Oprava povrchu komunikací Větrná a Mládežnická (25.4.2016)

Předmětem nabídky je oprava stávajícího povrchu komunikace na ul. Větrné dle specifikace projektové dokumentace Modernizace povrchu regionální cyklotrasy č. 6257, úsek Kopytov-Červín.

Zrealizováno   (předpoklad: 2 700 000 Kč, finální hodnota: 1 142 600 Kč)

Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech Trnková 320 - 322, 304 - 307, 282 - 283
Ukaž na letecké mapě

Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech Trnková 320 - 322, 304 - 307, 282 - 283 (19.4.2016)

Jedná se o vybudování nové plynové kotelny v suterénu domu č.p. 305 a venkovních teplovodních rozvodů pro vytápění přilehlých domů č.p. 320-322, 304-307, 282-283.

Zrealizováno   (předpoklad: 8 000 000 Kč, finální hodnota: 5 404 177 Kč)

Zástavba rodinných domů - ulice Anenská, Rychvaldská
Ukaž na letecké mapě

Zástavba rodinných domů - ulice Anenská, Rychvaldská (15.4.2016)

Jedná se o přípravu území (stávající parcela č. 1282, kat. území Záblatí u Bohumína) pro výstavbu 10 rodinných domů, jejíž součástí bude komunikace s veřejným osvětlením a výstavba inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) pro napojení těchto budoucích RD.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 000 000 Kč, finální hodnota: 6 738 186 Kč)

Napojení bytových domů tř. Dr. E. Beneše 98, Komenského 101 a Jateční 865, 875, 964, 965 na dodávku TV z CZT v Bohumíně
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Napojení bytových domů tř. Dr. E. Beneše 98, Komenského 101 a Jateční 865, 875, 964, 965 na dodávku TV z CZT v Bohumíně (14.4.2016)

Napojení bytových domů na dodávku teplé užitkové vody z CZT vč. stavebních prací. Dodávka TUV bude zajištěna ze stávajících předávacích stanic, které jsou buď v domě nebo sousedních domech.

Zrealizováno   (předpoklad: 7 100 000 Kč, finální hodnota: 4 483 278 Kč)

Napojení bytových domů Čs. armády 148, 176, 200 a Štefánikova 905 - 907 na dodávku teplé vody z centrálního zásobování teplem
Ukaž na letecké mapě

Napojení bytových domů Čs. armády 148, 176, 200 a Štefánikova 905 - 907 na dodávku teplé vody z centrálního zásobování teplem (13.4.2016)

Jedná se o realizaci vnitřních rozvodů teplé vody v bytových domech na ul. Čs. armády 148, 176, 200 a Štefánikova 905-907 v Bohumíně – celkem 45 bytů. Stávající plynové průtokové ohřívače (Karmy) budou zrušeny.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 600 000 Kč, finální hodnota: 717 262 Kč)

Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část E
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část E (8.4.2016)

Předmětem realizace díla, je výměna stávající střešní krytiny vč. oplechování v rozsahu cca 500 m2 se zachováním současného tvaru střechy, montáž nových kontra latí, vč. chemického ošetření, výměna dotčených klempířských prvků.

Zrealizováno   (předpoklad: 580 000 Kč, finální hodnota: 696 600 Kč)

Parkovací stání ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova
Ukaž na letecké mapě

Parkovací stání ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova (6.4.2016)

Realizace díla zahrnuje veškeré stavební práce spojené s vybudováním nových parkovacích stání, rozšířením stávajĺcí komunikace, vybudováním plochy pro umístění kontejnerů, vybudování jednostranného chodníku, veřejného osvětlení a další související přípravné a stavební práce.

Zrealizováno   (předpoklad: 1 500 000 Kč, finální hodnota: 1 495 088 Kč)

Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C
Ukaž na letecké mapě

Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C (6.4.2016)

Jedná se o modernizaci objektu pavilonu C nemocnice - přístavba únikového schodiště, rampa u hlavního vstupu, přístavba zádveří vč. nového výtahu, nový výtah v zrcadle schodiště vč. přetlakového větrání a vnitřní úpravy na jednotlivých podlažích.

Zrealizováno   (předpoklad: 9 000 000 Kč, finální hodnota: 7 553 584 Kč)

Bez obrázku

Dodávka zásahového požárního dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín (30.3.2016)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zásahového požárního dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín, včetně účelové nástavby dle požadavků zadavatele.

Zrealizováno

Strana: 1 2 3 

Počet nalezených záznamů: 293
 
Naposledy aktualizované

Rozpočet města

22.2.2018
Rozpočet města

Rozpočet města

Doprava

21.2.2018
Časově omezené parkování

Časově omezené parkování

Veřejné zakázky

21.2.2018
Parkoviště Tovární – 2. etapa

Parkoviště Tovární – 2. etapa

Úřední deska

20.2.2018
Nález č. 19/2018 - zobrazit celou zprávu

Nález č. 19/2018

Úřední deska

20.2.2018
Nález č. 20/2018 - zobrazit celou zprávu

Nález č. 20/2018

Vygenerováno za 0.31 sekund