Město Bohumín

Veřejné zakázky holdingu města

 

Od roku 2019 jsou veškeré vyhlašované veřejné zakázky holdingu města realizované přes centrální informační systém E-ZAK. Chcete-li být průběžně informováni o vyhlašovaných zakázkách holdingu města, na webu bohumínského E-ZAKu zvolte odkaz Upozorňování na nové VZ

 

   

 

Vyhledávání (zakázky vyhlašované do roku 2018)

 
 

 
 

    Celková finální hodnota zobrazených zakázek:   1 073 472 380 Kč bez DPH

Veřejné zakázkyV realizaci

Dopravní terminál v Bohumíně 4.10.2018 Ukaž na letecké mapě

Dopravní terminál v Bohumíně

Zpracování projektové dokumentace ve dvou stupních - pro územní řízení vč. realizaci, zpracování PD bude ve dvou samostatných projektech, s vlastními doklady pro možnost oddělené realizace.


Zrealizováno

Konsolidace a rozšíření ekonomických agend 14.3.2019 Ukaž na letecké mapě

Konsolidace a rozšíření ekonomických agend

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a konfigurace nových aplikačních modulů, poskytnutí časově omezených nevýhradních licencí k dodaným aplikačním modulům, dodávka hardware, zaškolení zaměstnanců zadavatele a poskytování služeb komplexní technické podpory.
Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 (tř. Dr. E. Beneše 1071, Štefánikova 1073, Čs. armády 1053) 4.3.2019 Ukaž na letecké mapě

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 (tř. Dr. E. Beneše 1071, Štefánikova 1073, Čs. armády 1053)

Výměna stávajících výtahů za nové ve třech obytných věžových domech a všechny související práce a dodávky. Součásti je také vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2 (Jateční 1153 a 1154) 21.2.2019 Ukaž na letecké mapě

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2 (Jateční 1153 a 1154)

Zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dodávky včetně montáže nových výtahů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části dle jednotlivých bytových domů s tím, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na vybraný počet částí veřejné zakázky.
Oprava fasády bytového domu Bezručova 542 20.2.2019 Ukaž na letecké mapě

Oprava fasády bytového domu Bezručova 542

Zateplení štítových stěn, oprava omítky fasády vč. nového nátěru, výměna a doplnění klempířských prvků (např. oplechování atik, okenní parapety , apod.), oprava soklové části domu vč. zateplení, oprava stávajících dveří (dřevo), výměna dveří (ocelový profil), provedení nového okapového chodníku.
Přijetí úvěru -  sportovní hala 20.2.2019 Ukaž na letecké mapě

Přijetí úvěru - sportovní hala

Předmětem nabídky je přijetí úvěru města Bohumín ve výši 50 000 000 Kč na financování výstavby sportovní haly Bohumín.
Přijetí úvěru - rekonstrukce nevěžových bytových domů 20.2.2019

Přijetí úvěru - rekonstrukce nevěžových bytových domů

Předmětem nabídky je přijetí úvěru města Bohumín ve výši 50 000 000 Kč na financování rekonstrukcí nevěžových bytových domů.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína 20.2.2019 Ukaž na letecké mapě

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín, jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a dalších pojištěných subjektů.
Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice, a. s. 10.1.2019 Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice, a. s.

Předmětem nabídky jsou stavební úpravy místností pro instalaci a následný provoz CT v objektu budovy D Bohumínské městské nemocnice, nacházející se na parcele č. 460, k.ú. Starý Bohumín. Objekt je ve vlastnictví Města Bohumín.
Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ulice 5. května, Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura, Okrajní - Bohumín - Starý Bohumín 6.1.2019 Ukaž na letecké mapě

Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ulice 5. května, Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura, Okrajní - Bohumín - Starý Bohumín

Provedení opravy stávajících jednotných gravitačních kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek ve stávající zástavbě rodinných domů ve Starém Bohumíně.
Provozování senior a baby taxi na území města Bohumína 26.12.2018

Provozování senior a baby taxi na území města Bohumína

Předmětem veřejné zakázky je provozování služby seniorům ve věku 65 let a starším (senior taxi) s bydlištěm na území města Bohumína k dopravě k praktickým i odborným lékařům, do nemocnice, na polikliniku, hřbitovní místa, Českou poštu.
Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční 26.12.2018 Ukaž na letecké mapě

Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční

Přebudování stávající průsečné úrovňové křižovatky ul. Bezručova, Revoluční a Máchová na křižovatku okružní.
Odstranění bytového domu Drátovenská 239 26.12.2018 Ukaž na letecké mapě

Odstranění bytového domu Drátovenská 239

Jedná se o odstranění stavby bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, který se nachází v okrajové části obce. Před samotným bouráním budou nejprve zaslepeny veškeré přípojky inženýrských sítí dle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, SmVaK, Innogy, atd.)
Zpřístupnění Odry a Olše - rekreační vybavení Kališova a Vrbického jezera 26.12.2018 Ukaž na letecké mapě

Zpřístupnění Odry a Olše - rekreační vybavení Kališova a Vrbického jezera

Dodávka a instalace nových zařízení pro úschovu kol, tzv. cykloboxů, piknikových posezení s grily, odpadkových košů a informativní tabule.
Bohumínská městská nemocnice - výměna výtahů v pavilonu A 11.12.2018 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Bohumínská městská nemocnice - výměna výtahů v pavilonu A

Jedná se o výměnu technologie výtahů za novou, tj. výměna stávajících vodítek klece a protizávaží, nové klece vč. kabinových dveří, nové bezpřevodové výtahové stroje vč. nosných lan, nové šachetní dveře, součástí jsou související stavební práce.
Nákup CT (Computer Tomography) skeneru 10.12.2018 Ukaž na letecké mapě

Nákup CT (Computer Tomography) skeneru

Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnického prostředku – CT pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s., jehož požadované technické parametry jsou uvedeny níže, a to s úhradou jeho kupní ceny ve dvou (2) splátkách
ZŠ Pudlov - výměna oken, 1. etapa (čelní strana) 5.12.2018 Ukaž na letecké mapě

ZŠ Pudlov - výměna oken, 1. etapa (čelní strana)

Předmětem nabídky je provedení výměny oken na ZŠ Pudlov, 1. etapa, Bohumín-Pudlov, Trnková 280 nacházející se na parcele č. 673/1, k. ú. Pudlov. Objekt je ve vlastnictví města Bohumína.
Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka č. p. 226 4.12.2018

Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka č. p. 226

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny střešní krytiny, GO hromosvodu, zateplení domu, opravy balkónů, nové vstupní dveře a další stavební práce dle projektové dokumentace.
ZŠ Masarykova – technologie pro školní kuchyň 28.11.2018 Ukaž na letecké mapě

ZŠ Masarykova – technologie pro školní kuchyň

Předmětem nabídky je dodávka a montáž technologického zařízení do školní kuchyně Masarykovy ZŠ. Zadavatel požaduje před podáním nabídky prohlídku místa plnění z důvodu koordinace případné dodávky a řešení možností přípojných míst pro pořizovanou technologii dle konkrétních podmínek v kuchyni.
Grafické zpracování, tisk a dodávka bohumínských městských novin OKO 26.11.2018

Grafické zpracování, tisk a dodávka bohumínských městských novin OKO

Předmětem veřejné zakázky je grafické zpracování, tisk a dodávka bohumínských městských novin OKO. Městské noviny vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 5 100 výtisků na jedno vydání, v kalendářním roce je vydáno 23 čísel.
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2 26.11.2018

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2

Předmětem je dodávka a montáž celkem 208 ks svítidel regulovaných řídicím systémem a 3 ks nových regulátorů napětí. Z celkového množství svítidel bude provedena výměna 150 ks starých nevyhovujících svítidel za 150 ks nových svítidel s LED technologií.
Opravy účelových komunikací 2018 21.11.2018

Opravy účelových komunikací 2018

Předmětem nabídky je oprava povrchu vozovek, která spočívá v odstranění stávající vrstvy, opravě výškového usazení hydrantů, silničních a kanalizačních vpustí, obnově obrubníků a žulového dvojřádku, vyrovnání, položení nového povrchu, asfaltové zálivce spojů, úpravě krajnice.
Dostavba úseku jednotné kanalizace DN500 v Bohumíně-Záblatí, ulice Bezručova 20.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Dostavba úseku jednotné kanalizace DN500 v Bohumíně-Záblatí, ulice Bezručova

Jedná se o vodohospodářskou stavbu chybějícího úseku gravitační jednotné kanalizace DN500, která propojí stávající stoky jednotné kanalizace na ul. Bezručova. Kanalizace bude umístěna převážně do tělesa chodníku a částečně do osy jízdního pruhu tělesa komunikace III. třídy Bohumín-Rychvald.
Cyklostezka přes lesopark Na Panském 20.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Cyklostezka přes lesopark Na Panském

Jedná se o společnou stezku pro zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů městské části Skřečoň do centra města. Ve východní části se stavba napojí na ul. Na Hrázi a v západní na již připravený podchod – betonový tubus zřízený v rámci realizace silnice I/67.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín 14.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro 6 osob.
Stavební úpravy bytového domu - Bezručova 1144 - úprava schodišťového prostoru 6.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu - Bezručova 1144 - úprava schodišťového prostoru

Provedení výměny oken a dveří schodišťových prostor včetně dozdívek, úprav podlah v chodbách, zateplení stěn, podhledů vstupních prostor a kočárkárny. U zadního vstupu bude jedno schodiště upraveno pro nově osazenou vyrovnávací rampu.
Stavební úpravy domů Studentská 156 a 302 6.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy domů Studentská 156 a 302

V rámci stavby bude provedena oprava fasád bytových domů čp. 156, 302 s vyspravením stávajících omítek v uliční části. Omítky na čp. 156 budou vyspraveny, bude provedena stěrka s perlinkou a jemnou omítkou a následně barevně řešena.
Chodník mezi ul. Budovatelská a ul. Blatná, Bohumín 6.11.2018 Ukaž na letecké mapě

Chodník mezi ul. Budovatelská a ul. Blatná, Bohumín

Předmětem plnění je výstavba chodníku v šířce 2m a délce 331,8 m. Podél svahu bude umístěno typové trubkové zábradlí. Chodník bude spádován na pozemcích města Bohumín v zeleni, kde bude vsakování vod ztráceno do terénu.
Stavební úpravy bytových domů Kostelní 312 a 328 22.10.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Kostelní 312 a 328

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny střešní krytiny, GO hromosvodu, zateplení domů, opravy balkónů, nové vstupní dveře a další stavební práce dle projektové dokumentace.
Dodávka multioborové věže na splátky 12.10.2018 Ukaž na letecké mapě

Dodávka multioborové věže na splátky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka multioborové věže.
Rekonstrukce sociálního zázemí tanečního sálu DDM Bohumín 9.10.2018 Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce sociálního zázemí tanečního sálu DDM Bohumín

Předmětem nabídky je provedení rekonstrukce sociálního zázemí tanečního sálu DDM Bohumín na ulici Janáčkova 715 v Bohumíně, nacházející se na parcele č. 1515, k. ú. Nový Bohumín.
Masarykova ZŠ - technologické vybavení školní kuchyně 9.10.2018 Ukaž na letecké mapě

Masarykova ZŠ - technologické vybavení školní kuchyně

Předmětem nabídky je dodávka a montáž technologického zařízení do školní kuchyně Masarykovy ZŠ (vyměření technologií, montáž a zprovoznění nového zařízení, zaškolení, doprava).
Úprava části ulice Sokolské a vybudování nového chodníku 24.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Úprava části ulice Sokolské a vybudování nového chodníku

Pro zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném úseku, je podél silnice III/4711, ul. Sokolská navržen nový chodník. Vzhledem k tomu, že je v řešené lokalitě úzký uliční prostor, je navržena směrová úprava stávající silnice III/4711, ul. Sokolská.
Modernizace povrchu regionální cyklotrasy č. 6257, úsek Kopytov-Červín (ulice Větrná) 18.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Modernizace povrchu regionální cyklotrasy č. 6257, úsek Kopytov-Červín (ulice Větrná)

Stavba řeší stavební úpravy na cyklotrase 6257 spočívající v doplnění živičného krytu, vyrovnávacích vrstev, podkladu a podsypu v místech chybějící nebo narušené konstrukce vozovky. Druhem nově navrženého krytu konstrukce bude živice, doplněná vyrovnávací vrstvou z recyklátu.
Lesopark Na Panském v Bohumíně 18.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Jedná se o zadání pro vypracování projektové dokumentace stavby „Lesopark Na Panském v Bohumíně“, která bude řešit etapově návrh vytvoření přírodě blízkého území naplňujícího potřeby fauny a flóry a sloužícího k individuální rekreaci obyvatel města.
Demolice domů - Revoluční 517 - 528 17.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Demolice domů - Revoluční 517 - 528

Provedení odstranění stávajících stavebních konstrukcí bývalých bytových domů, kůlen a suchých WC včetně odbourání základové desky a pásů, provedení separace odpadů, odvoz a uložení na skládku.
Chodník podél ulice Tovární 17.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Chodník podél ulice Tovární

Provedení nového chodníku pro pěší podél ul. Tovární v úseku od odbočení u mostního objektu přes Bohumínskou stružku směrem k příjezdu na parkoviště naproti byt. domů čp. 425, 426 v délce cca 227 bm a od vstupní brány fa BOCHEMIE, a. s., po stávající chodník v délce cca 42 bm.
Nerudova 973 - rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám 13.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Nerudova 973 - rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám

Předmět díla zahrnuje realizaci páteřních rozvodů domovního vedení, rekonstrukci rozvaděčů, výměnu jističů a celkového vybavení, výměnu přívodů k bytovým jednotkám, rekonstrukci osvětlení schodiště a chodeb včetně doplnění nouzového, rekonstrukci osvětlení 1.PP.
Mírová 1015 a 1016 - rekonstrukce elektro instalace ve společných prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám 13.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Mírová 1015 a 1016 - rekonstrukce elektro instalace ve společných prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám

Předmětem realizace díla, je rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám, realizace páteřních rozvodů domovního vedení, rekonstrukce rozvaděčů, výměna jističů a celkového vybavení.
Červená kolonie na ulici Okružní 3.9.2018 Ukaž na letecké mapě

Červená kolonie na ulici Okružní

Jednostupňová projektová dokumentace stavby „Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně“ v rozsahu pro spojené stavební a územní řízení a v podrobnosti realizační dokumentace vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části.
Stavební úpravy bytových domů Tyršova 812-814 a Studentská 815 30.8.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Tyršova 812-814 a Studentská 815

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Stavební práce zahrnují opravu domů včetně výměny střešní krytiny, GO hromosvodu, zateplení domů vč. odstranění stávajícího zateplení, GO balkonů, výměny vstupních dveří.
Revitalizace průjezdu do dvora radnice 13.8.2018 Ukaž na letecké mapě

Revitalizace průjezdu do dvora radnice

Zateplení stropu průjezdu, dozdívky poškozeného cihelného zdiva, čistění zdiva od barevného nátěru, hydrofobizační nástřik cihelného zdiva a pískovcových schodišťových stupňů, vybourání a zazdění okenní výplně, osazení cihelné římsy, osazení nových vstupních dveří do dílny domovníka.
Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ulice Krajní - 2. etapa - tlaková kanalizace 8.8.2018 Ukaž na letecké mapě

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ulice Krajní - 2. etapa - tlaková kanalizace

Jedná se o vodohospodářskou stavbu tlakové oddílné splaškové kanalizace DN80 včetně jednotlivých tlakových přípojek DN32 pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.
Kanalizace a vodovod, prodloužená ulice Anenská v Záblatí 26.7.2018 Ukaž na letecké mapě

Kanalizace a vodovod, prodloužená ulice Anenská v Záblatí

Jedná se o prodloužení kanalizace a vodovodu včetně přípojek pro stávající RD a plánovanou zástavbu podél prodloužené ul. Anenské a kanalizaci pro stávající 3 RD na ul. Rychvaldské.
In-line okruh kolem Vrbického jezera - 1. etapa 11.7.2018 Ukaž na letecké mapě

In-line okruh kolem Vrbického jezera - 1. etapa

In-line stezka určená pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře bude vedena po hrázi podél rybníku Polášek (Vrbické jezero) ve Vrbici. Součástí in-line stezky pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře bude napojení na stávající infrastrukturu a vegetační úpravy.
Nákup zemního plynu pro rok 2019 10.7.2018

Nákup zemního plynu pro rok 2019

Nákup zemního plynu pro rok 2019 na komoditní burze PXE.
Nákup elektrické energie pro rok 2019 10.7.2018

Nákup elektrické energie pro rok 2019

Nákup elektrické energie pro rok 2019 na komoditní burze PXE.
Malování v Bohumínské městské nemocnici, a. s. 9.7.2018 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Malování v Bohumínské městské nemocnici, a. s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je plnění uzavřené na základě rámcové smlouvy, jejímž obsahem bude realizace malířských prací v zdravotnických a ostatních prostorách Bohumínské městské nemocnice.
ZŠ Čs. armády - technologické vybavení školní kuchyně 22.6.2018 Ukaž na letecké mapě

ZŠ Čs. armády - technologické vybavení školní kuchyně

Předmětem nabídky je dodávka a montáž technologického zařízení do školní kuchyně ZŠ ČSA - vyměření technologií, montáž a zprovoznění nového zařízení, zaškolení, doprava.
Kabelizace veřejného osvětlení  - 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová  - Bohumín - Starý a Nový  Bohumín 13.6.2018 Ukaž na letecké mapě

Kabelizace veřejného osvětlení - 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová - Bohumín - Starý a Nový Bohumín

Provedení nového veřejného osvětlení ve stávající zástavbě rodinných domů, které navazuje na kabelizaci vedení nízkého napětí.
Úplné elektronické podání města Bohumín - datová úložiště 4.6.2018 Ukaž na letecké mapě

Úplné elektronické podání města Bohumín - datová úložiště

Předmětem veřejné zakázky je dodávka datových úložišť a rozšíření síťové infrastruktury pro městský úřad Bohumín. Technická specifikace datových úložišť, prvků síťové infrastruktury a software je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989 4.6.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989

Jedná se o pětipodlažní panelový obytný dům s plochou střechou postavený na začátku sedmdesátých let. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny sklepní boxy a podél východní fasády se v tomto podlaží nachází 16 garáží.
Chodník ulice Ostravská - Čs. armády 4.6.2018 Ukaž na letecké mapě

Chodník ulice Ostravská - Čs. armády

Vybudování komunikace pro pěší podél vozovky, úprava autobusové zastávky.
Nové výtahy pro bytový dům Osvoboditelů 1019, Nerudova 973, Mírová 1015 a Mírová 1016 29.5.2018 Ukaž na letecké mapě

Nové výtahy pro bytový dům Osvoboditelů 1019, Nerudova 973, Mírová 1015 a Mírová 1016

Zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace a dodávky včetně montáže nových výtahů.
Výměna vstupních dveří domů města Bohumína v lokalitě ulice Budovatelská 22.5.2018 Ukaž na letecké mapě

Výměna vstupních dveří domů města Bohumína v lokalitě ulice Budovatelská

Jedná se o stavební práce v souvislosti s výměnou původních vstupních dveří do domů č.p. 291 až 311 na ul. Budovatelská za hliníkové. Součástí zakázky je rovněž osazení poštovních schránek do dveří, zednické práce spojené s úpravou ostění po výměně dveří.
Praní prádla 15.5.2018 Ukaž na letecké mapě

Praní prádla

Předmětem veřejné zakázky je zajišťování praní a žehlení ložního prádla, ručníků a prostěradel dle potřeb zadavatele. Součástí předmětu plnění je odběr špinavého prádla a dodávka vypraného prádla v termínech a místě určeném zadavatelem.
Mobilní systémový operační stůl pro centrální operační sál 9.5.2018

Mobilní systémový operační stůl pro centrální operační sál

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního systémového operačního stolu pro centrální operační sál s příslušenstvím.
Oprava fasády bytového domu 9. května 592 21.3.2018 Ukaž na letecké mapě

Oprava fasády bytového domu 9. května 592

V rámci stavby dojde k opravě fasády s vyspravením stávající omítky a nanesením nové silikátové fasádní probarvené omítky. Dále bude provedeno odvodnění dvou stříšek lodžií, oprava podlah všech lodžií s finální vrstvou z keramické dlažby a výměna části klempířských prvků z titanzinkového plechu. Opr
Rekonstrukce kanalizačních přípojek bytových domů Studentská 815 a 890 14.3.2018 Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce kanalizačních přípojek bytových domů Studentská 815 a 890

V rámci stavby budou u těchto bytových domů zrušeny stávající septiky a stávající rozvody kanalizace se nově navrženou kanalizací přepojí na jednotnou kanalizaci v ulici Studentské.
Parkoviště Tovární – 2. etapa 14.3.2018 Ukaž na letecké mapě

Parkoviště Tovární – 2. etapa

Na parkovišti je navrženo 34 parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 4,5 m. Středem parkoviště bude komunikace délky 48 m a šířky 6 m. Provedení bude ze šedé zatravňovací dlažby vysypané štěrkodrtí, jednotlivá stání budou odděleny dlažbou odlišné barvy.
Gliňočské tůně v Bohumíně 19.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Gliňočské tůně v Bohumíně

Jedná se o stavbu čtyř průtočných tůní na stávajícím odvodnění v lokalitě Glinoče v Bohumíně – Skřečoni. Jedná se o vodohospodářskou úpravu odtokových poměrů s cílem posílení retence vody v krajině a vytvoření vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy obojživelníků.
Oprava sociálního zázemí ZŠ Záblatí 12.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Oprava sociálního zázemí ZŠ Záblatí

Předmětem zakázky je provedení opravy sociálního zázemí budovy ZŠ Záblatí‚ Bezručova 170, Bohumín-Záblatí.
Oprava sociálního zázemí ZŠ ČSA - 1. etapa (růžový pavilon) 12.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Oprava sociálního zázemí ZŠ ČSA - 1. etapa (růžový pavilon)

Předmětem zakázky je provedení opravy sociálního zázemí I. etapy (růžového pavilonu) budovy ZŠ ČSA‚ Čs. armády 1026, Bohumín.
Oprava fasády budovy domu dětí a mládeže (DDM) - Janáčkova 715 12.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Oprava fasády budovy domu dětí a mládeže (DDM) - Janáčkova 715

Předmětem zakázky je provedení opravy fasády budovy DDM v Bohumíně, Janáčkova 715, Bohumín.
Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí 1.2.2018 Ukaž na letecké mapě

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

Hlavním předmětem stavby je výstavba chodníku podél levého okraje silnice III/4711 směrem do Záblatí. Součásti záměru je i úprava autobusové zastávky „Záblatí u Kříže“ a vybudování nové autobusové zastávky ve směru na Rychvald „Záblatí, rest. Na Zálesí“.
Chodník na ulici Drátovenská - 1. a 2. etapa 31.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Chodník na ulici Drátovenská - 1. a 2. etapa

Výstavba chodníku (místní komunikace IV. třídy – chodník) v šířce 2 m podél ulice Drátovenské a Okružní.
Bohumín - Záblatí - ul. Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - 1. etapa 30.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Bohumín - Záblatí - ul. Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - 1. etapa

Vybudování splaškové kanalizace včetně veřejné části přípojek po jedné straně ul. Rychvaldské - od křižovatky s ul. Sokolskou až po RD čp. 210 vč. RD čp. 466. Gravitační kanalizace bude zaústěna do nově budované centrální čerpací stanice pod křižovatkou ul. Sokolské a Rychvaldské.
Revitalizace dvorního traktu bohumínské radnice 30.1.2018 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Revitalizace dvorního traktu bohumínské radnice

Předmětem veřejné zakázky je úprava povrchu a instalace nové kolárny. Bude odstraněn stávající asfaltový povrch a nově bude proveden dlážděný povrch s vyznačením parkovacích stání. Odvodnění bude soustředěno do dvou žlábků ze tří řad žulové kostky, ve kterých budou umístěny nové vpusti.
Přechody pro chodce na ulici Mírové, Osvoboditelů a Studentské 30.1.2018

Přechody pro chodce na ulici Mírové, Osvoboditelů a Studentské

Vybudování přechodů pro chodce v lokalitách ulice Mírová, Osvoboditelů a Studentské.
Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína 30.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína

Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína.
Úprava veřejného prostranství na ulici Mládežnická 29.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Úprava veřejného prostranství na ulici Mládežnická

Úpravy řeší výstavbu nových parkovacích stání, předláždění stávajících chodníků, nové zpevněné plochy a výstavbu nového hřiště. Dále dojde v řešené lokalitě k výměně a doplnění veřejného osvětlení. Součástí veřejné zakázky jsou i udržovací práce na chodníku a souvislá údržba komunikace.
Stavební úpravy bytu č. 4 na dvě bytové jednotky domu Nádražní 718 22.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytu č. 4 na dvě bytové jednotky domu Nádražní 718

Jedná se o stavební práce v souvislosti s rozdělením jednoho velkého bytu na dva byty. Součástí rozdělení prostoru jsou bourací práce, sádrokartonářské práce, výstavba nového sociálního zařízení v bytě, oprava podlah, stěn a stropů, elektroinstalační práce, úpravy zdravotechniky a dokončovací práce.
Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně 22.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně

Předmětem projektu je řešení vytipovaných rozvojových ploch přilehlých ke komunikacím (dálnici D1, silnici II. třídy) určené k výsadbě stromů a keřů. Cílem projektu je na těchto plochách vysadit stromy a keře, zlepšit mikroklima, posílit funkce zeleně a vytvořit izolační pás zeleně mezi komunikacem
Oprava střechy bytového domu Komenského 535 22.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Oprava střechy bytového domu Komenského 535

V rámci stavby bude provedena oprava střechy se zateplením. Součástí bude i výměna střešních oken. K zateplení střechy se použije desek PIR. Nově osazená střešní krytina bude z velkoformátových taškových tabulí z pozinkovaného a poplastovaného profilovaného ocelového plechu.
Nákup elektrické energie pro rok 2018 17.1.2018

Nákup elektrické energie pro rok 2018

Nákup elektrické energie pro rok 2018 na komoditní burze PXE.
Nákup zemního plynu pro rok 2018 17.1.2018

Nákup zemního plynu pro rok 2018

Nákup zemního plynu pro rok 2018 na komoditní burze PXE.
Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice 16.1.2018 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice

Předmětem nabídky je provedení zateplení a výměny oken objektu stravovacího zařízení Bohumínské městské nemocnice, nacházející se na parcele č. 464/1, 477/1, 476/1, k.ú. Starý Bohumín. Objekt je ve vlastnictví města Bohumína.
Stavební úpravy bytových domů Okružní 1059 - 1062 a Čs. armády 1063 8.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Okružní 1059 - 1062 a Čs. armády 1063

Jedná se o čtyřpodlažní panelový obytný dům s plochou střechou postavený na začátku sedmdesátých let. Dům je plně podsklepený. Podzemní podlaží je tvořeno společnými skladovými, provozními prostorami a sklepními boxy pro jednotlivé byty.
Regenerace vnitrobloku Alešova 8.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Regenerace vnitrobloku Alešova

Regenerace lokality vnitrobloku Alešova zahrnuje veškeré práce spojené s výstavbou nového dětského hřiště, odvodněním, vybudováním nových parkovacích stání, chodníků, nových zpevněných ploch a zvedacích plošin k bytovým domům.
Stavební úpravy budovy obřadní síně 4.1.2018 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy budovy obřadní síně

Jedná se především o řešení nové zateplené provětrávané fasády s pohledovou vrstvou z vhodných fasádních desek a o výměnu skladby plochých střech i šikmé střechy nad sálem.
Nové výtahy pro bytový dům Svat. Čecha 1093 15.12.2017

Nové výtahy pro bytový dům Svat. Čecha 1093

Jedná se o kompletní výměnu dvou starých výtahů se zvýšenou nosností, ve výškovém panelovém domě. Součástí díla bude vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Stavební úpravy Masarykova 365 14.12.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy Masarykova 365

Stavební úpravy objektu se týkají výhradně záměru co nejefektivnějšího využití stávajících prostor č.p. 365 pro potřeby Centra sociálních služeb Bohumín, p.o. Jednotlivá podlaží budou využita pro provoz konkrétních oddělení nabízejících specifické služby v sociální oblasti.
Stavební úpravy bytových domů Mírová 945 - 947, 948 - 950 a Šunychelská 951 - 953, 954 - 956 11.12.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů Mírová 945 - 947, 948 - 950 a Šunychelská 951 - 953, 954 - 956

Předmět veřejné zakázky je v souladu s §35 zákona rozdělen na čtyři části dle jednotlivých bytových domů s tím, že uchazeč je oprávněn podat nabídku na vybraný počet částí veřejné zakázky.
Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu 14.11.2017 Ukaž na letecké mapě

Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu

Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu.
Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční, Bohumín - 3. etapa 1.11.2017

Revitalizace vnitrobloku Čs. armády - Jateční, Bohumín - 3. etapa

Vybudování nových parkovacích stání podél ulice Jateční (směrem k čp. 1055), úprava stávajících chodníků (okolo nízkopodlažních domů na ul. Jateční, položení nového živičného povrchu komunikace, úprava veřejného osvětlení, odvodnění, výsadba zeleně.
Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně 1.11.2017 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně

Provedení základových bloků pro osazení technologií, nová vrata a výměna oken. Nové technologie - kompresory, chladič, čerpadla, kondenzátory, výměník, ventilátor, trubní solankové vedení, odlučovač, likvidace chladiva. Elektro a VZT práce.
Obnova lávky přes Orlovskou stružku II 1.11.2017 Ukaž na letecké mapě

Obnova lávky přes Orlovskou stružku II

Zakázka zahrnuje veškeré stavební práce spojené s vybudováním a osazením nové ocelové lávky (délky 12,9 m a šířky 2 m) pro přemostění koryta stružky, vč. zpevnění břehů a napojení na stávající cyklostezky na obou stranách břehů.
Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově 31.10.2017

Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově

Navržená cyklostezka podél levého břehu Vrbické stružky (mezi Vrbickou stružkou a Vrbickým jezerem) navazuje na stávající komunikaci pro chodce a cyklisty vedoucí podél břehu Vrbického jezera.
Stavební úpravy střech bytových domů Čs. armády 689 a 690 30.10.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy střech bytových domů Čs. armády 689 a 690

Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny střešní krytiny, opravy hromosvodu a nezbytně nutné výměny poškozených částí bednění.
Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - Bohumín- 7. etapa 27.10.2017 Ukaž na letecké mapě

Kanalizace Skřečoň - lokalita Úvozní - Bohumín- 7. etapa

Vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace včetně veřejné části kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí na souběžné ulici s ul. Úvozní od čp. 255 po čp. 831.
Čištění fasády - budova radnice B 16.10.2017 Ukaž na letecké mapě

Čištění fasády - budova radnice B

Jedná se o stavební práce v souvislosti s opravou fasády budovy, tzn. čištěním fasády domu tlakovou vodou, vyspravením spár režného zdiva, výměnou poškozených cihel, vyspravení břízolitové omítky, nanesením hydrofobizačního roztoku, výměnou klempířských prvků, výměnou okapových žlabů a svodů apod.
Stavební úpravy bytových domů tř. Dr. E. Beneše 1064 a 1065 9.10.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytových domů tř. Dr. E. Beneše 1064 a 1065

Stavební úpravy domu řeší zateplení průčelí fasád s návaznosti na stávající zateplení štítové fasády, zateplení střechy včetně položení nové hydroizolační folie a instalace nového hromosvodu, nové vstupní stěny s dveřmi.
Odstranění staveb Jeremenkova 94 a 95 31.7.2017

Odstranění staveb Jeremenkova 94 a 95

Jedná se o demolici obytných zděných podsklepených budov č.p. 94 a č.p. 95, které jsou situovány na ul. Jeremenkova v Bohumíně–Pudlově. V současné době jsou budovy již neobydlené. Předpokládá se, že uložení demolovaného materiálu bude provedeno mimo území Bohumína.
Oprava uliční fasády Slezská 227, 276,  292 27.7.2017 Ukaž na letecké mapě

Oprava uliční fasády Slezská 227, 276, 292

Jedná se o stavební úpravy třech bytových domů, které spočívají v celkové rekonstrukci historických fasád, včetně štukové výzdoby, kordonových říms, profilovaných říms, podhledu arkýře a dalších výzdob.
Chodník ulice Ostravská, parkoviště hráz Vrbice 27.7.2017 Ukaž na letecké mapě

Chodník ulice Ostravská, parkoviště hráz Vrbice

Zakázka zahrnuje realizaci stavby nového chodníku včetně lávky pro pěší v místě stávajícího stavidlového objektu. Nově navržený chodník, bude spojovat stávající cyklostezku (nyní ukončenou před stavidlovým objektem) se stávajícím parkovištěm.
Rekonstrukce části prostor domu polikliniky Čáslavská 1176 na zubní ordinaci a laboratoř 12.6.2017 Ukaž na letecké mapě

Rekonstrukce části prostor domu polikliniky Čáslavská 1176 na zubní ordinaci a laboratoř

Jedná se o rekonstrukci části prostor domu polikliniky č. p. 1176 na ul. Čáslavská v Bohumíně. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové sadrokartonové příčky s prosklením, dále bude provedena nová elektroinstalace, úprava vodoinstalace a kanalizace, budou upraveny podlahy.
Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část C a D 23.5.2017 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část C a D

Předmětem realizace díla, je výměna stávající střešní krytiny vč. oplechování v rozsahu cca 1 000 m2 se zachováním současného tvaru střechy, montáž nových kontra latí, vč. chemického ošetření, výměna dotčených klempířských prvků.
Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ulice Krajní 6.5.2017 Ukaž na letecké mapě

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ulice Krajní

Jedná se o vodohospodářskou stavbu gravitační oddílné splaškové kanalizace DN250 včetně veřejné části kanalizačních přípojek pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí s centrálním čištěním odpadních vod na lokální komunální ČOV pro 125 EO.
Stavební úpravy bytového domu Okružní 1087 25.4.2017 Ukaž na letecké mapě

Stavební úpravy bytového domu Okružní 1087

Jedná se o devítipodlažní blokopanelový obytný dům s plochou střechou, sestávající ze tří objektů s jedním hlavním vchodem a dvěma bočními vchody ve štítových stěnách navzájem propojenými dvěma schodišťovými trakty.
ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí 11.4.2017 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí

Předmětem nabídky je provedení stavebních úprav sociálního zázemí budovy ZŠ Beneše v Bohumíně, na ulici tř. Dr. E. Beneše 456 nacházející se na parcele č. 638, k. ú. Nový Bohumín.
Strana: 1 2 3 4 

Počet nalezených záznamů: 332

Radnice

    Městský úřad