Město Bohumín

23.1.
2017

Turistické zajímavosti na cyklotrasách

Zajímavosti na cyklotrase O (podél ulice Ostravské k Vrbickému jezeru)

 • Švédský kříž (ulice Ostravská, U Kříže) - Švédský kříž připomíná dramatické okamžiky třicetileté války (1618–1648). V době, kdy Bohumínskem táhli píkovníci a mušketýři, se v těchto místech rozprostíralo močálovité pole zvané Orla. Dnes tudy protéká potok Bajcůvka, který křižuje Ostravskou ulici.
 • Filiální kaple - Svatého Izidora rolníka v Pudlově (ulice Ostravská)
 • Pomník padlým v 1. světové válce (Ostravská, Poloha: 49°53′42.728″N, 18°19′57.267″E .) - Pomník 84 obětem 1. světové války z 20. let 20. století má charakter klasického náhrobního kamene z žuly a mramoru, který se nachází vedle kaple Sv.Izidora v Bohumíně-Pudlově.
 • Filiální kostel Svaté Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici - Kostel v novogotickém stylu z červeně neomítaných cihel navrhl  architekt a stavitel Anton Schiebel z Hrušova nad Odrou. Stavbu posvětil v roce 1911 generální vikář Jiří Kolek z Fryštátu a později v průběhu roku 1913 slavnostně vysvětil samotný vratislavský kníže-biskup Georg kardinál Kopp. 
 • Vrbické jezero - Území nivy Odry je od roku 2007 součástí ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a zároveň se stalo součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Nejrozsáhlejší vodní plochou nivy je Vrbické jezero v Bohumíně-Vrbici. Tato nádrž vznikla po těžbě štěrkopísku a je rybářským revírem a důležitou zastávkou tažných ptáků. Ze vzácnějších druhů zde byla zastižena například potáplice severní, pelikán bílý, kormorán malý, orlovec říční, alkoun úzkozobý, chaluha pomořanská, racek mořský nebo racek černohlavý.

 

Zajímavosti na cyklotrase 6109 (Starý Bohumín – Antošovická lávka)

 • Antošovická lávka a in-line stezka, nástupní místo pro vodáky (cyklotrasa 6109) - Spojuje Bohumín s předměstím Ostravy přes řeku Odru, byla stržena při povodni v r. 1997, obnovena v r. 2000, rekonstruována v r. 2014. Začíná/končí zde 3,5 km dlouhá in-line stezka do/z Starého Bohumína.
 • Vodácká naučná stezka - nástupní místo pro vodáky, odpočívka a informační tabule.

 

Zajímavosti na cyklotrase P (Nový Bohumín – kaple Pustyňa – Starý Bohumín) 

 • Kaple Pustyňa
 • Odpočívka a informační tabule. - První zastavení na trase přírodní památkou Hraniční meandry Odry začíná ve Starém Bohumíně u kapličky svatého Kříže, které se lidově říká Pustyňa. Kaplička v těchto místech stojí zřejmě od roku 1733. Současný název Pustyňa si vysloužila kvůli poustevně, která vyrostla v roce 1756 v její těsné blízkosti.
 • Hřbitovní filiální kaple Všech svatých na hřbitově ve Starém Bohumíně.

 

Křižovatka cyklotras 6109, 56, 6257, R4, 358 (náměstí Svobody ve Starém Bohumíně)

 • Hotel Pod zeleným dubem, bývalý Národní dům - Postaven byl v letech 1906-1907 staviteli Gőtzem a Kellerem z Bohumínapodle upravených plánů architektů Goldschlägera a Kramera z Vídně. Velmi kvalitní secesní architektura, příklad výstavného městského hotelu z počátku 20. století s bohatou secesní ornamentikou, ve městě ojedinělý. Ukázka místní produkce, ovlivněné vídeňským vzorem. V roce 2015 prošel dům generální rekonstrukcí.
 • Poutní místo Obnoveným poutním místem se stal po desítkách let kostel Narození Panny Marie z 15. století ve Starém Bohumíně. V hlavní chrámové lodi spatří návštěvník obraz Panny Marie Růžencové „Starobohumínské“, který je ozdoben dvěma pozlacenými korunkami. Ty v roce 2004 posvětil tehdejší papež Jan Pavel II. přímo ve Vatikánu a obnovil kostelu statut poutního místa.
 • Městský dům č.p. 45 byl postaven podle návrhu stavitele a architekta Antona Schiebela z Hrušova, stavbu provedl Václav Prokop z Bohumína. Objekt je dokladem kvalitní městské architektury, ve městě ojedinělý příklad obytného domu s bohatou secesní ornamentikou zachovanou v exteriéru i interiéru. Pochází z let 1900 - 1901.
 • Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku Od roku 1752, kdy byla hrobka přestavěna do dnešní podoby, sloužila svému účelu již jen krátce. Poslední mužský potomek bohumínské větve rodu Johann Erdman Henckel von Donnersmarck und Vösendorf zde byl pohřben 16. března 1803
 • Městské muzeum v Bohumíně je pro veřejnost otevřeno od roku  července 2016. Stálá expozice nazvaná Bohumín - pohledy do minulosti města vyrostla v suterénu secesního zrekonstruovaného domu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně.
 • Socha Jana Nepomuckého - z 2. poloviny 18. století, a je významným prvkem dotvářejícím pohledovou dominantu náměstí. Jedná se o zlidovělou pozdně barokní práci z pískovce. V jejím podstavci byla v roce 2002 nalezena tuba s velmi poškozeným svitkem pergamenu a k tomu ještě 54 historických mincí z celé Evropy. Náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí v r.2015.
 • Socha Sv. Josefa

 

Zajímavosti na cyklotrasách 6257, 56  a K (Starý Bohumín - Šunychl – Kopytov - Skřečoň)

 • Naučná stezka přírodní památkou Hraniční meandry Odry - 9 km stezka vede od Starého Bohumína do Kopytova a má 17 zastavení, propojení s naučnou stezkou na polské straně se předpokládá po výstavbě plánované lávky přes Olši
 • Nástupní místo pro vodáky ve Starém Bohumíně (6257, 56)
 • Filiální kaple Panny Marie v Šunychlu z červených cihel z roku 1906 (6257, K)
 • Kališok a loděnice (6257, K)
 • Lodní přístav na řece Odře - Bývalý přístav na řece Odře poblíž silnice mezi městskou částí Šunychl a místní částí Kopytov. Poslední plavba nákladní lodi se konala v roce 1976 jen díky připouštění vody z přehrad a zvýšením hladiny. Poté se už kvůli nedostatečným průtokům žádné plavby nekonaly (6257, K).
 • Kališův kříž v KopytověKamenný kříž, který měl funkci hraničního kamene mezi polnostmi. Kříž nese stopy původního polského nápisu, odstraněného německými okupanty a výrazné stopy bojů za 2. sv. války (6257, K).
 • Filiální kaple Svatého Jana Nepomuckého v Kopytově (K) - Kaple byla vystavěna v roce 1950 poté, co původní stavba byla srovnána se zemí během 2. sv. války. Pod dnešním oltářem se nachází hrob neznámého vojína.
 • Náměstí Sv. Floriána o ploše 56 m²  je nejmenším náměstím v České republice (K).
 • Zastavení Na vyhlídce (K)
 • Brod přes Olši - Brod sloužil dříve povozům polských rolníků k přístupu na jejich polnosti. Ve druhé polovině 20. století zde vzniklo stanoviště tzv. malého příhraničního styku, ale s minimálním využitím. V tomto místě se počítá s výstavbou lávky přes Olši, která by umožnila okružní trasu a návrat do Bohumína přes polskou část meandrů (K).
 • Soutok Odry s Olší - Soutok řek Odry a Olše s nadmořskou výškou 195 metrů je nejnižším místem Slezska i celého Moravskoslezského kraje. V jeho blízkosti byl v roce 2004 nalezen hraniční kámen z roku 1742 (K).
 • Boží muka v Nové Vsi (6257, 56)  
 • Památník válečným obětem ve Skřečoni (6257, 56)
 • Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni (56)         

 

Zajímavosti na ostatních bohumínských cyklotrasách   

 


Počet zhlédnutí: 23 342

Zpět

    Městský úřad