Město Bohumín

22.6.
2022

Komise rady města (volební období 2018-2022)

 

Kontakty

 • máte-li zájem kontaktovat předsedu kterékoliv komise, pište na adresu info@mubo.cz 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání

 • Vilma Valentová - předsedkyně
 • PaedDr. Miroslav Bialoň
 • Mgr. Pavlína Blažková
 • Mgr. Eva Bučková
 • PaedDr. Darina Ježíšková
 • MUDr. Jana Junkerová
 • Mgr. Adrian Kuder
 • Ing. Renáta Valerie Nešporek Ph.D., MBA
 • Mgr. Věra Palková
 • Mgr. Pavla Skokanová
 • Mgr. Jana Slobodová
 • Mgr. Petr Sobota
 • Mgr. Antonie Walterová
 • Mgr. Jana Žádníková

 

Komise kultury

 • Kamila Smigová - předsedkyně
 • Ing. Boguslav Czapek
 • Mgr. Karel Balcar
 • Michal Hejda
 • Mgr. Martin Kachel
 • Ing. Karin Klusová
 • Radek Petruška
 • Vladimír Pustówka
 • Irena Šlachtová
 • Ludmila Uhrová
 • Vilma Valentová
 • Mgr. Hana Wrožynová

 

Komise sportu

 • Mgr. Adrian Kuder - předseda
 • Adam Csakvary
 • Petr Kadlec
 • Jaroslav Kalous
 • Mgr. Marek Palka, MBA
 • Dušan Socha
 • Roman Škuta
 • Irena Šlachtová
 • Mgr. Jaroslav Thér
 • Mgr. Ondřej Veselý
 • František Walter
 • Mgr. Hana Wrožynová
 • MUDr. Marek Zálešák

 

Komise sociální

 • Marie Neudertová - předsedkyně
 • Mgr. Karin Běhálková
 • Marcela Gabryšová
 • Ing. Petra Chalupová
 • Mgr. Petra Kalichová
 • Martin Knýbel
 • Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS
 • Mgr. Jaroslava Krömerová
 • Bc. Jitka Kocianová
 • Zdeňka Luzarová
 • Bc. Andrea Mlynkecová
 • Bc. Anna  Oršulíková
 • Jana Pavelková
 • Mgr. Karin Škutová
 • Bc. Daniel Ucháč

 

Komise bytová

 • Roman Honysz - předseda
 • Marcela Banasová 
 • Lucie Horáková
 • Bc. Daniela Kadlecová 
 • Miroslav Kocur
 • Dušan Kroščen
 • Olga Kwaśná
 • Marie Lenochová
 • Mgr. David Nesrsta
 • Ing. Kateřina Pálková
 • Eva Stránská
 • Blanka Škutová
 • Lenka Vachtarčíková        

 

Komise majetková

 • Ing. Aleš Drobek - předseda
 • Jiří Dunička
 • Ing. Jan Hejna
 • Jana Holeszová
 • Mgr. David Nesrsta
 • Jan Nevyjel
 • Martin Pálka
 • Mgr. Ing. Jan Przeczek
 • Ing. Marie Rothkögelová
 • Jaroslav Štiak

 

Komise životního prostředí

 • Ing. Josef Plášil - předseda
 • David Babisz
 • Ing. Michal Boček
 • Martin Gregor
 • Ing. Petr Chlebek
 • Ing. Jan Jeziorský, MBA
 • Jiří Kaštil
 • Lukáš Nevrlý
 • Lukáš Sloboda
 • Kamil Števanka
 • Ing. Aleš Wrubel

 

Komise pro územní rozvoj a dopravu

 • Ing. Patrik Babiš - předseda
 • Ing. Januš Fedák
 • Michal Gabáľ
 • Ing. arch. Jan Hock
 • Ing. Ján Jaroň
 • Ing. Karin Klusová
 • Ing. arch. Michal Malysa
 • Ing. Alfréd Michalík
 • Lukáš Nevrlý
 • Mgr. Jan Przeczek
 • Ing. Emil Rakus
 • Luděk Škuta              
 • Jaroslav Tkadlec
 • Ing. Dalibor Třaskoš

 

Komise pro občanské záležitosti

 • Vilém Bannert - předseda
 • Lucie Bodková
 • Libuše Dudová
 • Kateřina Bartečková Fricová
 • Miluše Gříbková       
 • Ingrid Helebrandová
 • Bc. Jitka Kociánová
 • Marcela Lysá, DiS                           
 • Martina Nitschová
 • Vlasta Pieklová                           
 • Jana Sklarčíková
 • Bc. Pavlína Ucháčová
 • Ing. Věra Wastlová

 

Komise pro cyklodopravu

 • Ing. Januš Fedák - předseda
 • Ing. Radim Bárta
 • Helena Červenková
 • Mgr. Martina Holaschke
 • Ing. Jan Jeziorský, MBA
 • Ing. Jakub Ježíšek
 • Roman Pak
 • Ing. Jan Przeczek
 • Mgr. Petr Sobota

 

Komise pro krizové řízení

 • Václav Ferfecki - předseda
 • Jan Hanusek
 • Zbyněk Krůl
 • Jan Plasgura
 • Eduard Rajski
 • Mgr. Miroslava Šmídová
 • Mgr. Přemysl Švajda
 • Roman Téma
 • Bc. Pavlína Ucháčová

 

Komise pro městskou část Starý Bohumín

 • Zbyněk Krůl - předseda
 • Otmar Faja
 • Marta Galusek
 • Alena Krobotová
 • Ing. Doris Starzyková
 • Vilém Žák

 

Komise pro městskou část Skřečoň  

 • Petr Kadlec - předseda
 • Jana Holeszová
 • Hana Janíková
 • Ing. Petra Krpcová Lenortová
 • Aleš Novotný
 • Mgr. Antonie Walterová

 

Komise pro městskou část Záblatí  

 • Veronika Sochová - předseda
 • Marcela Knotová
 • Robert Kwiczala
 • Monika Macurová
 • Zdeněk Neudert
 • Jana Števánková
 • Vladimír Vala

 

Komise pro městskou část Pudlov    

 • Josef Urbančík - předseda
 • Ing. Kamil Drobek
 • Michal Drobek
 • Karel Chybiorz
 • Anna Kornasová
 • Jana Marcolová

 

Komise pro městskou část Vrbice  

 • Ing. Blanka Ryšavá - předsedkyně
 • Věra Drlíková
 • Lenka Hatlapatková
 • Jana Nanková

 

Komise pro městskou část Šunychl  

 • Ing. Eva Rozsypalová - předsedkyně
 • Vojtěch Blokša
 • Václav Ferfecki
 • Zuzana Kublová
 • Petr Malec
 • Ing. Romana Šablaturová
 • Jana Václavková
 • Lenka Zemanová

 

Návrh povinných úkolů pro jednání komisí pro městské části

 • předkládat náměty na údržbu a zvelebování veřejných prostranství v městských částech
 • předkládat náměty pro rozšíření sítě separačních nádob v městských částech
 • předkládat náměty na opravy stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků v městských částech
 • předkládat náměty na opravy komunikací v městských částech
 • předkládat náměty na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v městských částech
 • zabezpečovat roznos ekologických kalendářů v m. č. a distribuci pozvánek na setkání s vedením města
 • podávat zpětné informace příslušným odborům ke zjištěným závadám (dopravní značení, veřejné osvětlení, veřejné prostranství...)
 • přenášet podněty občanů městských částí


Počet zhlédnutí: 84 352

Zpět

    Městský úřad