Město Bohumín

Nařízení města

Nařízení města - právní předpis, který vydávají obce v přenesené působnosti (přenesená státní správa). Nařízení obce schvaluje schvaluje rada.


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Název:
Předpis vydal:  
Platnost:            

1/2019 Vydání nařízení č. 1/2019, kterým se vydává Tržní řád
Datum schválení: 1.3.2019
Datum účinnosti: 29.3.2019        
Odbor právní a živnostenský
1/2005 Vydání nařízení 1/2005 o stanovení rozsahu způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích a chodníků a vymezení úseků na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí.
Datum schválení: 26.10.2005
Datum účinnosti: 15.11.2005        
Odbor životního prostředí a služeb

Počet nalezených záznamů: 2


    Městský úřad