Město Bohumín

Nařízení města

Nařízení města - právní předpis, který vydávají obce v přenesené působnosti (přenesená státní správa). Nařízení obce schvaluje rada.


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Název:
Předpis vydal:  
Platnost:            

3/2023 Vydání nařízení č. 3/2023, kterým se vydává Tržní řád
Datum vyhlášení:   13.12.2023
Datum účinnosti:   28.12.2023        
Odbor právní a živnostenský
1/2021 Nařízení, kterým se ruší nařízení č. 1/2005 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení úseků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Datum vyhlášení:   11.1.2021
Datum účinnosti:   3.2.2021        
Odbor životního prostředí a služeb

Počet nalezených záznamů: 2


    Městský úřad