close google translator menu
Dnes je Pondělí 26.2., svátek má Dorota.
Dnes má svátek Dorota. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Bolton (*1953) - Americký zpěvák
 • Johnny Cash (*1932, +12.9.2003) - Americký zpěvák,kytarista a skladatel
 • Josef Kepka (*1902, +26.4.1952) - Oběť komunismu
 • Alexandr Hořejší (*1901, +30.10.1970) - Český básník a překladatel
 • Ema Destinová (*1878, +28.1.1930) - Česká operní pěvkyně
 • Antonín Sova (*1864, +16.8.1928) - Český básník a prozaik
 • Victor Hugo (*1802, +22.5.1885) - Francouzský básnik
 • Antonín Rejcha (*1770, +28.5.1836) - Český hudební skladatel,pedagog a teoretik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Formuláře a žádosti

Formuláře ve formátu PDF je možné pouze prohlížet a tisknout, vyplňovat se musejí ručně. Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader. Formuláře ve formátu DOC či DOT je možno vyplnit na počítači.

 

Odbor dopravy

Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.

Dopravně správní agendy

Silniční hospodářství

 • Plná moc - silniční hospodářství - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci - sjezd - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uložení vedení - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uzavírky -  pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o souhlas s místní a přechodovou úpravou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o stanovení přechodného dopravního značení - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zvláštní užívání komunikace - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího  místa  pro vozidlo  přepravující  osobu těžce  pohybově postiženou - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o udělení výjimky  dle  § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. - pdf, doc  (1 MB)

Taxislužba

 • Přihláška k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro Taxi - pdf, doc  (1 MB)
 • Přihláška k provedení zkoušky o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína - pdf, doc  (1 MB)

 

Odbor finanční

 • Ohlášení – místní poplatek ze psů (fyzické osoby) - pdf, doc  (1 MB)
 • Ohlášení – místní poplatek ze psů (právnické osoby) - pdf, doc  (1 MB)
 • Oznámení změny k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Odhlášení – místní poplatek ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení splátek - pdf, doc  (1 MB)

 

Odbor majetkový

 • Výpověď z nájmu bytu dávána nájemcem - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o odhlášení osob - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o přihlášení osob - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o směnu bytu - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o směnu bytu - vyvěšení na nástěnku - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí bezúročné zápůčky - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zřízení věcného břemene - pdf, doc  (1 MB)

 

Odbor organizační

 • Osobní dotazník pro účely výběrového řízení - pdf, xls  (1 MB)
 • Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pdf, doc  (1 MB)
 • Vyúčtování dotace z rozpočtu města na akci - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína - pdf, doc  (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - fyzická osoba - pdf, doc (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - právnícká osoba - pdf, doc (1 MB)

Matrika

 • Dotazník k uzavření manželství - pdf  (1 MB)
 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku - pdf  (1 MB)
 • Žádost o uzavření manželství mimo stanovené  místo a dobu radou města - pdf, doc  (1 MB)

 Městské noviny OKO

 • Formulář pro soukromou inzerci  - on-linepdf  (1 MB)

 

Odbor právní a živnostenský

Úsek právní

  • Ohlášení ztráty občanského průkazu (odcizený, zničený). Formulář slouží k vyplnění - pdf  (1 MB)
  • Žádost o vydání občanského průkazu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o vydání cestovního pasu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů. Formulář se nevyplňuje - vyřízení je na místě.

   Úsek živnostenský

  • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné - pdf  (1 MB)
  • Prohlášení odpovědného zástupce - pdf  (1 MB)
    
   Veškeré formuláře jsou na živnostenském úřadu vyplňovány elektronicky pracovníky živnostenského úřadu.

   

  Odbor rozvoje a investic

  • Žádost o územně plánovací informaci - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Podnět k pořízení regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska pro práce na nemovitosti v ochranném pásmu Starý Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Dolní Lutyně  - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Rychvald - pdfdoc  (1 MB)

   

  Odbor sociální

  • Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (SOC) - přílohy ke stažení - zip (1 MB)
  • Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 (SOC) - lhůta pro podání žádostí od 22.1.2018 do 9.2.2018 - přílohy ke stažení - zip  (1 MB)
  • Žádost o poskytnutí individuální dotace - registrované pobytové sociální služby - xls (1 MB), příloha č. 1 - čestné prohlášení - pdf (1 MB)
  • Portál Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

   

  Odbor stavební

  • Informace a formuláře k prováděcím vyhláškám stavebního zákona - web MMR
    
  • Plná moc - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o poskytnutí dat z digitální technické mapy města Bohumín - pdf  (1 MB)
  • Žádost o koordinované závazné stanovisko - pdf, doc  (1 MB)
  • Číslo popisné - pdf, doc  (1 MB)
  • Dodatečné povolení - pdf, doc  (1 MB)
  • Pasport stavby - pdf, doc  (1 MB)
  • Příloha pro ohlášení - potvrzení o seznámení vlastníka sousedního pozemku se záměrem - pdf, doc  (1 MB)
  • Příloha pro územní souhlas - souhlas účastníka řízení - pdf, doc  (1 MB)
  • Příloha pro zjednodušené řízení - souhlas účastníka řízení - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o povolení vyjímky z obecně technických požadavků - pdf, doc  (1 MB)
  • Informativní kontakty na orgány státní správy - pdf, doc  (1 MB)

   

  Odbor školství, kultury a sportu

  • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2018 - formuláře pro poskytování dotací  (zip, 1 MB)
  • Žádost o dotaci - Program poskytování dotací  na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2016 - pdf, doc  (1 MB)

  Odbor životního prostředí a služeb

   • Formuláře pro vodoprávní úřad
   • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů bezpečnostních - pdf, doc  (1 MB)
   • Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů zdravotních - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání stanoviska k povolení stavby do 50 m od okraje lesa - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o poskytnutí slevy  z roční úhrady pro fyzické osoby za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání rozhodnutí ve věci odnětí / omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa - pdf, doc  (1 MB)
   • Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství - pdf, doc  (1 MB)
   • Oznámení havárie na veřejném prostranství - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravujícíosobu těžce pohybově postiženou - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání účelové komunikace (výkopové práce, kulturní a sport.akce, prodejní stánky apod.) - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas vlastníka komunikace s připojením nemovitosti ke komunikaci - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání závazného stanoviska - ochrana ovzduší - pdf, doc  (1 MB)
   • Městské Standardy pro veřejné osvětlení města Bohumína - zip (29 MB)
   • Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva - pdf, doc (1 MB)

    


     Vytisknout Vytisknout
     Zpět Zpět
     Nahoru Nahoru

   Publikováno / aktualizováno: 12.2.2018
   Počet zhlédnutí: 81 340

    
   Naposledy aktualizované
   Vygenerováno za 0.18 sekund