close google translator menu
Dnes je Pátek 20.1., svátek má Ilona.
Jméno Ilona znamená pochodeň, světlo.

Osobnosti narozené dnes:


 • Owen Hargreaves (*1981) - Anglický fotbalista
 • Will Young (*1979) - Britský zpěvák a herec
 • Norberto Fontana (*1975) - Argentinský automobilový závodník
 • Trasy Guns (*1966) - Americký kytarista
 • Kamil Střihavka (*1965) - Český zpěvák
 • Robert Anthony Salvatore (*1959) - Americký spisovatel
 • Jana Brejchová (*1940) - Česká herečka
 • Egon Bondy (*1930, +9.4.2007) - Český básník a filosof
 • Buzz Aldrin (*1930) - Americký pilot,astronaut
 • Václav Kotva (*1921, +11.3.2004) - Český herec
 • Frederico Fellini (*1920, +31.10.1993) - Italský filmový režisér a scénarista
 • Miloš Jirko (*1900, +24.6.1961) - Český redaktor,básník, knihovník a překladatel
 • Johannes Vilhelm Jensen (*1873, +25.11.1950) - Dánský spisovatel
 • Eliška Přemyslovna (*1292, +18.9.1330) - Česká královna
 • Sv.Anežka Česká (*1211, +3.6.1282) - Česká světice
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Formuláře a žádosti

Formuláře ve formátu PDF je možné pouze prohlížet a tisknout, vyplňovat se musejí ručně. Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader. Formuláře ve formátu DOC či DOT je možno vyplnit na počítači.

 

Odbor dopravy

Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.

Dopravně správní agendy

 • Elektronické formuláře dopravně správních agend  (MDČR)
 • Plná moc k provedení zápisů změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel - pdf, doc
 • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel. Pozor - možno použít pouze pro registraci vozidel v rámci registračního místa Bohumín. Pro vozidla přihlašovaná z jiných registračních míst nutno použit formulář velikosti A3, který je k vyzvednutí na odboru dopravy - pdf
 • Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel - pdf
 • Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel - pdf
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel - pdf
 • Žádost o zapsání / vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel - pdf
 • Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla -  pdf
 • Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného/přestavěného vozidla - pdf
 • Žádost o povolení stavby/přestavby vozidla - pdf

Silniční hospodářství

 • Plná moc - silniční hospodářství - pdf, doc
 • Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci - sjezd - pdf, doc
 • Žádost o povolení uložení vedení - pdf, doc
 • Žádost o povolení uzavírky -  pdf, doc
 • Žádost o souhlas s místní a přechodovou úpravou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - pdf, doc
 • Žádost o stanovení přechodného dopravního značení - pdf, doc
 • Žádost o zvláštní užívání komunikace - pdf, doc
 • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího  místa  pro vozidlo  přepravující  osobu těžce  pohybově postiženou - pdf, doc
 • Žádost o udělení výjimky  dle  § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. - pdf, doc

Taxislužba

 • Přihláška k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro Taxi - pdf, doc
 • Přihláška k provedení zkoušky o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína - pdf, doc

 

Odbor finanční

 • Ohlášení – místní poplatek ze psů (fyzické osoby) - pdf, doc
 • Ohlášení – místní poplatek ze psů (právnické osoby) - pdf, doc 
 • Oznámení změny k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc
 • Odhlášení – místní poplatek ze psů - pdf, doc
 • Žádost o povolení splátek - pdf, doc

 

Odbor majetkový

 • Výpověď z nájmu bytu dávána nájemcem - pdf, doc
 • Žádost o odhlášení osob - pdf, doc
 • Žádost o přihlášení osob - pdf, doc
 • Žádost o směnu bytu - pdf, doc
 • Žádost o směnu bytu - vyvěšení na nástěnku - pdf doc
 • Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky - pdf doc
 • Žádost o zřízení věcného břemene - pdf doc

 

Odbor organizační

 • Osobní dotazník pro účely výběrového řízení - pdf, xls
 • Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pdf, doc
 • Vyúčtování dotace z rozpočtu města na akci - pdf, doc
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína - pdf, doc

Matrika

 • Dotazník k uzavření manželství - pdf
 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku - pdf

 Městské noviny OKO

 • Formulář pro soukromou inzerci  - on-linepdf

 

Odbor právní a živnostenský

Úsek právní

 • Žádost o vydání občanského průkazu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
 • Žádost o vydání cestovního pasu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
 • Ohlášení ztráty občanského průkazu (odcizený, zničený). Formulář slouží k vyplnění - pdf
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů. Formulář se nevyplňuje - vyřízení je na místě.

 Úsek živnostenský

 • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné - pdf
 • Prohlášení odpovědného zástupce - pdf
   
  Veškeré formuláře jsou na živnostenském úřadu vyplňovány elektronicky pracovníky živnostenského úřadu.

 

Odbor rozvoje a investic

 • Žádost o územně plánovací informaci - pdf, doc
 • Žádost o vyjádření k funkčnímu využití území - pdf, doc
 • Žádost o vydání regulačního plánu - pdf, doc
 • Podnět k pořízení regulačního plánu - pdf, doc
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - pdf, doc
 • Žádost o vydání závazného stanoviska pro práce na nemovitosti v ochranném pásmu Starý Bohumín - pdf, doc
 • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Bohumín - pdf, doc
 • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Dolní Lutyně  - pdf, doc
 • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Rychvald - pdf ,doc

 

Odbor sociální

Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (SOC)

 • Přílohy ke stažení - zip

Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (SOC)

 • Přílohy ke stažení - zip

 Ostatní formuláře

 

Odbor stavební

 • Informace a formuláře k prováděcím vyhláškám stavebního zákona - web MMR
   
 • Plná moc - pdf, doc
 • Žádost o poskytnutí dat z digitální technické mapy města Bohumín - pdf
 • Žádost o koordinované závazné stanovisko - pdf, doc
 • Číslo popisné - pdf, doc
 • Dodatečné povolení - pdf, doc
 • Pasport stavby - pdf, doc
 • Příloha pro ohlášení – potvrzení o seznámení vlastníka sousedního pozemku se záměrem - pdf, doc
 • Příloha pro územní souhlas – souhlas účastníka řízení - pdf, doc
 • Příloha pro zjednodušené řízení – souhlas účastníka řízení - pdf, doc
 • Žádost o povolení vyjímky z obecně technických požadavků - pdf, doc
 • Informativní kontakty na orgány státní správy - pdf, doc

 

Odbor školství, kultury a sportu

 • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím - formuláře pro poskytování dotací (zip)
 • Žádost o dotaci - Program poskytování dotací  na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2016 - pdf, doc

Odbor životního prostředí a služeb

 • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů bezpečnostních - pdf, doc
 • Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů zdravotních - pdf, doc
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdf, doc
 • Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF - pdf, doc
 • Žádost o vydání stanoviska k povolení stavby do 50 m od okraje lesa - pdf, doc
 • Formuláře pro vodoprávní úřad
 • Žádost o poskytnutí slevy  z roční úhrady pro fyzické osoby za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf, doc
 • Žádost o vydání rozhodnutí ve věci odnětí / omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa - pdf, doc
 • Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství - pdf, doc
 • Oznámení havárie na veřejném prostranství - pdf, doc
 • Žádost o povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství - pdf, doc
 • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravujícíosobu těžce pohybově postiženou - pdf, doc
 • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání účelové komunikace (výkopové práce, kulturní a sport.akce, prodejní stánky apod.) - pdf, doc
 • Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí - pdf, doc
 • Žádost o souhlas vlastníka komunikace s připojením nemovitosti ke komunikaci - pdf, doc
 • Žádost o vydání závazného stanoviska - ochrana ovzduší - pdf, doc
 • Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 - pdfdoc

    


    Vytisknout Vytisknout
    Zpět Zpět
    Nahoru Nahoru

  Publikováno / aktualizováno: 21.12.2016
  Počet zhlédnutí: 66 011

   
  Naposledy aktualizované

  Usnesení rady města

  18.1.2017
  Usnesení rady ze dne 16.1.2017 - zobrazit celou zprávu

  Usnesení rady ze dne 16.1.2017

  Plány oprav domovního fondu

  18.1.2017
  Plán oprav a investic domovního fondu města

  Plán oprav a investic domovního fondu města

  Vygenerováno za 0.55 sekund