close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 26.11., svátek má Artur.
Dnes má svátek Artur. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Aneta Langerová (*1986) - Česká zpěvačka
 • Natasha Bedingfield (*1981) - Britská zpěvačka
 • Roman Šebrle (*1974) - Český atlet
 • Tina Turner (*1939) - Americká zpěvačka a herečka
 • Adolfo Pérez Esquivel (*1931) - Argentinský aktivista, nositel Nobelovy ceny míru
 • Eugéne Lonesco (*1912, +28.3.1994) - Francouzský dramatik a básník rumunského původu
 • Karl Ziegler (*1898, +11.8.1973) - Německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 • Norbert Wiener (*1894, +18.3.1964) - Americký matematik, zakladatel kybernetiky
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Formuláře a žádosti

Formuláře ve formátu PDF je možné pouze prohlížet a tisknout, vyplňovat se musejí ručně. Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader. Formuláře ve formátu DOC či DOT je možno vyplnit na počítači.

 

Odbor dopravy

Všechny formuláře tiskněte oboustranně na jeden list.

Dopravně správní agendy

Silniční hospodářství

 • Plná moc - silniční hospodářství - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci - sjezd - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uložení vedení - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení uzavírky -  pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o souhlas s místní a přechodovou úpravou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o stanovení přechodného dopravního značení - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zvláštní užívání komunikace - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího  místa  pro vozidlo  přepravující  osobu těžce  pohybově postiženou - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o udělení výjimky  dle  § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. - pdf, doc  (1 MB)

 

Odbor finanční

 • Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Odhlášení, změny k místnímu poplatku ze psů - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o povolení splátek - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů - pdfdoc  (1 MB)

 

Odbor majetkový

 • Žádost o zřízení věcného břemene - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci/dotace - pdfdoc  (1 MB)

  

Odbor organizační

 • Osobní dotazník pro účely výběrového řízení - pdf, xls  (1 MB)
 • Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pdf, doc  (1 MB)
 • Vyúčtování dotace z rozpočtu města na akci - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína - pdf, doc  (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - fyzická osoba - pdf, doc (1 MB)
 • Oznámení veřejného shromáždění - právnícká osoba - pdf, doc (1 MB)

Matrika

 • Dotazník k uzavření manželství - pdf  (1 MB)
 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku - pdf  (1 MB)
 • Žádost o uzavření manželství mimo stanovené  místo a dobu radou města - pdf, doc  (1 MB)
 • Žádost o vydání matričního dokladu - pdf (1 MB)

 Městské noviny OKO

 • Formulář pro soukromou inzerci  - on-linepdf  (1 MB)

 

Odbor právní a živnostenský

Úsek právní

  • Ohlášení ztráty občanského průkazu (odcizený, zničený). Formulář slouží k vyplnění - pdf  (1 MB)
  • Žádost o vydání občanského průkazu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o vydání cestovního pasu - formulář se již nevyplňuje - vyřízení je na místě
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů. Formulář se nevyplňuje - vyřízení je na místě.

   Úsek živnostenský

  • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné - pdf  (1 MB)
  • Prohlášení odpovědného zástupce - pdf  (1 MB)
    
   Veškeré formuláře jsou na živnostenském úřadu vyplňovány elektronicky pracovníky živnostenského úřadu.

   

  Odbor rozvoje a investic

  • Žádost o územně plánovací informaci - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o sdělení - prodej, koupě, potvrzení pro banku - pdf, doc (1MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování - pdf, doc (1MB)
  • Žádost o vydání regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Podnět k pořízení regulačního plánu - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o vydání závazného stanoviska pro práce na nemovitosti v ochranném pásmu Starý Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Bohumín - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Dolní Lutyně  - pdf, doc  (1 MB)
  • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny - Rychvald - pdfdoc  (1 MB)

    

  Odbor sociální

  • Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2019 (SOC) - lhůta pro podání žádostí od 21.1.2019 do 8.2.2019 - přílohy ke stažení - zip  (1 MB)
  • Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020 (SOC) - lhůta pro podání žádostí od 20.1.2020 do 7.2.2020 - přílohy ke stažení - zip  (1 MB)
  • Žádost o individuální dotaci - činnost - zip  (1 MB)
  • Žádost o individuální dotaci - registrované pobytové sociální služby - zip  (1 MB)

   

  Odbor správy domů

  • Výpověď z nájmu bytu dávána nájemcem - pdfdoc  (1 MB)
  • Žádost o odhlášení osob - pdfdoc  (1 MB)
  • Žádost o přihlášení osob - pdfdoc  (1 MB)
  • Žádost o směnu bytu - pdfdoc  (1 MB)
  • Žádost o směnu bytu - vyvěšení na nástěnku - pdfdoc  (1 MB)
  • Plná moc pro licitace městských bytů - pdfdoc  (1 MB)

   

  Odbor stavební

  • Informace a formuláře k prováděcím vyhláškám stavebního zákona - web MMR
    
  • Plná moc - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o poskytnutí dat z digitální technické mapy města Bohumín - pdf  (1 MB)
  • Žádost o koordinované závazné stanovisko - pdf, doc  (1 MB)
  • Číslo popisné - pdf, doc  (1 MB)
  • Dodatečné povolení - pdf, doc  (1 MB)
  • Pasport stavby - pdf, doc  (1 MB)
  • Žádost o povolení vyjímky z obecně technických požadavků - pdf, doc  (1 MB)

    

  Odbor školství, kultury a sportu

  • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2021 - formuláře pro poskytování dotací  (zip, 1 MB)
  • Program na poskytování dotací dětem a mládeži pro rok 2020 - pdfdoc  (1 MB)

   

  Odbor životního prostředí a služeb

   • Formuláře pro vodoprávní úřad
   • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů bezpečnostních - pdf, doc  (1 MB)
   • Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů zdravotních - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání stanoviska k povolení stavby do 50 m od okraje lesa - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o poskytnutí slevy  z roční úhrady pro fyzické osoby za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání rozhodnutí ve věci odnětí / omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa - pdf, doc  (1 MB)
   • Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravujícíosobu těžce pohybově postiženou - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o souhlas vlastníka komunikace s připojením nemovitosti ke komunikaci - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o vydání závazného stanoviska - ochrana ovzduší - pdf, doc  (1 MB)
   • Městské Standardy pro veřejné osvětlení města Bohumína - zip (29 MB)
   • Žádost o povolení k zvláštnímu užívání účelové komunikace, zeleně - pdf, doc  (1 MB)
   • Žádost o poskytnutí finanční výpomoci/dotace z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností - pdf, docx (1 MB)
   • Tiskopisy pro návratnou finanční výpomoc - 3. výzva kotlíkových dotací - Bohumín - zip (1 MB)

    


     Vytisknout Vytisknout
     Zpět Zpět
     Nahoru Nahoru

   Publikováno / aktualizováno: 22.9.2020
   Počet zhlédnutí: 119 025
    

   Naposledy aktualizované

   Usnesení zastupitelstva města

   20.11.2020
   Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2020 - zobrazit celou zprávu

   Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2020

   Úřední deska

   20.11.2020
   Sdělení o změně rozpočtu - zobrazit celou zprávu

   Sdělení o změně rozpočtu

   Ztráty a nálezy

   19.11.2020
   Ztráty a nálezy

   Ztráty a nálezy

   Vygenerováno za 0.49 sekund