Město Bohumín

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška - právní předpis obce vydávaný na základě článku 104, ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce v samostatné působnosti. Obsahem obecně závazných vyhlášek je právní regulace místních záležitostí v působnosti samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada. Pozor, ve výchozím zobrazení se načítají aktuálně platné obecně závazné vyhlášky. Pro zobrazení budoucích platných OZV zvolte filtr ´Všechny´.


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Název:
Předpis vydal:  
Platnost:            

2/2023 OZV stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě Bohumín
Datum vyhlášení:   11.9.2023
Datum účinnosti:   7.11.2023        
Odbor životního prostředí a služeb
1/2023 OZV, kterou se zrušují některé OZV a kterou se vydává Požární řád města Bohumína
Datum vyhlášení:   12.12.2022
Datum účinnosti:   20.1.2023        
Odbor organizační
1/2021 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Datum vyhlášení:   14.6.2021
Datum účinnosti:   1.1.2022        
Odbor životního prostředí a služeb
2/2021 OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Datum vyhlášení:   14.6.2021
Datum účinnosti:   1.1.2022        
Odbor životního prostředí a služeb
3/2021 Vydání OZV č. 3/2021 - Opatření obecné povahy města Bohumína - změna č. 1 Územního plánu Bohumín
Datum vyhlášení:   3.7.2021
Datum účinnosti:   3.7.2021        
Odbor rozvoje a investic
3/2020 Vydání OZV č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 1/1992, o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. OZV 7/2018, OZV č. 4/2003, OZV 1/2009, OZV č. 3/2015 a OZV č. 2/2018
Datum vyhlášení:   14.12.2020
Datum účinnosti:   14.1.2021        
Městská policie
2/2020 Vydání OZV č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Datum vyhlášení:   8.6.2020
Datum účinnosti:   2.7.2020        
Odbor finanční
1/2020 Vydání OZV č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín
Datum vyhlášení:   10.2.2020
Datum účinnosti:   5.3.2020        
Odbor školství, kultury a sportu
3/2019 Vydání OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Datum vyhlášení:   9.12.2019
Datum účinnosti:   1.1.2020        
Odbor finanční
4/2019 Vydání OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Datum vyhlášení:   9.12.2019
Datum účinnosti:   1.1.2020        
Odbor životního prostředí a služeb
2/2018 Vydání OZV č. 2/2018, kterou se mění OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. 7/1998, OZV č. 4/2003, OZV č. 1/2009 a OZV č. 3/2015
Datum vyhlášení:   10.9.2018
Datum účinnosti:   1.1.2019        
Městská policie
1/2017 Vydání OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bohumín
Datum vyhlášení:   13.2.2017
Datum účinnosti:   9.3.2017        
Odbor školství, kultury a sportu
3/2015 Vydání OZV č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. 7/1998, OZV č. 4/2003 a OZV č. 1/2009
Datum vyhlášení:   8.6.2015
Datum účinnosti:   1.1.2016        
Městská policie
1/2015 Vydání OZV č. 1/2015, kterou se mění OZV č. 6/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína
Datum vyhlášení:   9.2.2015
Datum účinnosti:   10.2.2015        
Odbor finanční
6/2014 Vydání OZV č. 6/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína
Datum vyhlášení:   8.12.2014
Datum účinnosti:   1.1.2015        
Odbor finanční
1/2014 Vydání OZV č. 1/2014 – opatření obecné povahy – územní plán Bohumína
Datum vyhlášení:   10.2.2014
Datum účinnosti:   1.3.2014        
Odbor rozvoje a investic
2/2013 Vydání OZV č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 3/2010
Datum vyhlášení:   10.6.2013
Datum účinnosti:   26.6.2013        
Odbor právní a živnostenský
4/2012 Vydání OZV č. 4/2012, kterou se mění OZV č. 7/2011, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
Datum vyhlášení:   11.6.2012
Datum účinnosti:   1.1.2013        
Odbor finanční
3/2012 Vydání OZV č. 3/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Bohumín
Datum vyhlášení:   23.4.2012
Datum účinnosti:   10.5.2012        
Odbor organizační
7/2011 Vydání OZV č. 7/2011, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
Datum vyhlášení:   12.9.2011
Datum účinnosti:   1.1.2012        
Odbor finanční
3/2010 Vydání OZV č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Datum vyhlášení:   13.9.2010
Datum účinnosti:   4.10.2010        
Odbor právní a živnostenský
1/2009 Vydání OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. 7/1998 a OZV č. 4/2003
Datum vyhlášení:   25.3.2009
Datum účinnosti:   1.5.2009        
Městská policie
3/2008 Vydání OZV č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Datum vyhlášení:   14.4.2008
Datum účinnosti:   1.5.2008        
Odbor právní a živnostenský
4/2003 Vydání OZV č. 4/2003, kterou se mění OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. 7/1998
Datum vyhlášení:   21.5.2003
Datum účinnosti:   5.6.2003        
Městská policie
7/1998 Vydání OZV č. 7/1998, kterou se mění OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín, ve znění OZV č. 1/1992
Datum vyhlášení:   17.12.1998
Datum účinnosti:   2.1.1999        
Městská policie
1/1992 Vydání OZV č. 1/1992 o Městské policii Bohumín
Datum vyhlášení:   11.3.1992
Datum účinnosti:   1.4.1992        
Městská policie

Počet nalezených záznamů: 26


    Městský úřad