Město Bohumín

Přeshraniční spolupráce

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2021 - 2027

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 20014–2020. Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do prioritních os.

  • Prioritní osa 1:  Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
  • Prioritní osa 2:  Cestovní ruch
  • Prioritní osa 3:  Doprava
  • Prioritní osa 4:  Spolupráce institucí a obyvatel

  

Cz-Pl

 

 

Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání na svém zasedání 9. 6. 2008 a 13.6.2011 schválilo spolupráci s polskými střediskovými obcemi Gorzyce, Krzyzanowice, Zebrzydowice, Racibórz, Wodzisław Śląski a Kędzierzyn-Koźle za účelem společných projektů realizovaných z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR 2007 - 2013 formou uzavírání Dohod o spolupráci nebo Prohlášení o partnerství.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013 (dále OPPS ČR - Polsko) je jedním z operačních programů v rámci Cíle 3 - Evropské územní spolupráce.

OPPS ČR - Polsko se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Více informací o OPPS ČR - Polsko naleznete na adrese euroregion.inforeg.cz

 

Euroregion   EU  Cz-PlPřeshraniční spolupráce

Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry 11.4.2022

Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry

Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, podpora přírodně atraktivních míst a zvýšení dostupnosti turistické infrastruktury. Projekt se soustředí na oblasti bohaté na faunu a floru, přičemž spojovacím článkem je řeka Odra.
Mobilní aplikace a publikace Odra dla Odkrywców 3.11.2020

Mobilní aplikace a publikace Odra dla Odkrywców

W ramach projektu powstała aplikacja mobilna oraz publikacja książkowa Odra dla Odkrywców, która jest do pobrania w Urzędzie Gminy Krzyżanowice wraz z gadżetami promocyjnymi.
Zpřístupnění Odry a Olše 27.12.2018

Zpřístupnění Odry a Olše

Cílem projektu je zvýšit turistickou atraktivitu partnerských obcí Bohumína, Krzyżanowic, Gorzyc, Mszany a Ostravy. Dojde k rozvoji turistického ruchu, a to prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a možností trávení volného času.
Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím 17.12.2018

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím

Aktivity projektu směřují k vytvoření nového turistického produktu - cyklistické Stezky horní Odry.
Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí 2.6.2017

Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí

Projekt má za cíl zvýšit turistickou atraktivitu pohraničí na území partnerských obcí Bohumína, Krzyżanowic a Šilheřovic, a to zejména podporou turistického ruchu prostřednictvím rozšíření nabídky služeb.
Doplnění sportovně-turistické infrastruktury realizované v rámci OPPS 2007-2013 19.12.2014

Doplnění sportovně-turistické infrastruktury realizované v rámci OPPS 2007-2013

Rozvoj turistického ruchu v klidových částech Bohumína a v aktivitách navazujících na historické jádro Starého Bohumína patří mezi dlouhodobé záměry města.
Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa 13.11.2014

Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa

Naučná stezka v Bohumíně začíná u kulturní památky Kaplička Pustyňa. Jedná se o první zastavení ze 17 zastávek a s první ze 6 informačních tabulí. Dále je možné pokračovat pouze po rušné komunikaci Čs.armády směrem k hraničnímu přechodu.
Přátelské pohraničí - bezpečnostní systém a všeobecná prevence proti ohrožení 6.5.2014 Ukaž na letecké mapěZobrazit virtuální prohlídku

Přátelské pohraničí - bezpečnostní systém a všeobecná prevence proti ohrožení

Projekt spočívá v pořízení a instalaci zařízení prevence kriminality - mobilní kamery, která bude využívána pro pozorování a dokumentování porušování veřejného pořádku v příhraniční oblasti, přispěje k zabránění přestupkové a trestné činnosti – drobných krádeží, poškozování majetku, prodeji drog, ap
Polsko-český vodácký maraton na Odře 3.9.2012

Polsko-český vodácký maraton na Odře

Žádost obce Kędzierzyn-Koźle a města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programupřeshraničníspolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondumikroprojektů, euroregionu Praděd.
Malé Euro - sportovní integrace v pohraničí 20.8.2012 Ukaž na letecké mapě

Malé Euro - sportovní integrace v pohraničí

Předmětem české části projektu je zejména modernizace stávající účelové komunikace šíře 3,0 m v úseku Antošovická lávka – most dálnice D1 ve Starém Bohumíně v délce 1,495 km.
Akce pro milovníky cykloturistiky i turistiky v Polsku pro všechny generace 7.5.2012

Akce pro milovníky cykloturistiky i turistiky v Polsku pro všechny generace

Slavnostní otevírání cyklostezky Poolší, cyklovýlet a zábavné odpoledne pro všechny generace
Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace) 25.4.2012

Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace)

Cílem projektu je připravit podmínky pro faktické sblížení obyvatel Gorzyc a Bohumína. Abychom k sobě měli blíže, chceme vybudovat přes hraniční řeku Olši lávku.
Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší 25.4.2012

Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší

Projekt navazuje na studii proveditelnosti "Slezské Benátky - lodí nebo raftem po řece Olši", kdy byla již realizována 1. etapa v úseku Závada -Věřňovice vybudováním nástupního místa pro vodáky v Závadě.
Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki 25.4.2012

Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki

Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki - zajištění dopravní dostupnosti vybudováním komunikace a chodníků.
Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši 4.4.2012

Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši

Hraniční řeky Odra i Olše jsou po otevření Shenghenského prostoru přirozeným průnikem partnerství a rozvoje vodácké turistiky. Soutok Odry s Olší spojuje sousedící území Bohumína, Krzyzanowic a Gorzyc.
Fotografická soutěž 28.2.2012

Fotografická soutěž "Přeshraniční spolupráce v objektivu"

Tématem soutěže je prezentace výsledků realizace Operačního programuPřeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013. Organizátore je Společný technický sekretariát v Olomouci.
Na kole pohraničím 31.8.2011

Na kole pohraničím

Žádost okresu Wodzisławskéhoa města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z 85 %) z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programupřeshraničníspolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondumikroprojektů, euroregionu Silesia.
Přehraniční hospodářský portál www.miastomozliwosci.eu 19.8.2011

Přehraniční hospodářský portál www.miastomozliwosci.eu

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podporování přeshraniční spolupráce s také vytvoření sítě vzájemných vztahů mezi podnikateli na obou stranách hranice.
Poznej zajímavosti pohraničí 11.6.2011

Poznej zajímavosti pohraničí

Žádost okresu Wodzisławského a města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z 85 % (avšak jen do výše 30 tis.EUR) z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondu mikroprojektů, euroregionu Silesia.
Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry 29.1.2008

Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry

Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry zárukou účinné ochrany obyvatelstva a Bezpečné pohraničí – systém výstrahy před ohrožením
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 20

    Městský úřad