close google translator menu
Dnes je Pondělí 28.9., svátek má Václav.
Václav - české jméno slovanského původu. Znamená více slavný.

Osobnosti narozené dnes:


 • Hilary Duff (*1987) - Americká zpěvačka a herečka
 • Miloš Zeman (*1944) - Český politik
 • Myléne Demongeot (*1936) - Francouzská herečka
 • Brigitte Bardot (*1934) - Francouzská herečka a zpěvačka
 • Jan Libíček (*1931, +24.5.1974) - Český herec
 • Václav Nývlt (*1930, +16.8.1999) - Český scénárista
 • Otakar Brousek, st. (*1924, +14.3.2014) - Český herec
 • Henri Moissan (*1852, +20.2.1907) - Francouzský chemik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013. Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do prioritních os.

 • Prioritní osa 1:  Společné řízení rizik
 • Prioritní osa 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
 • Prioritní osa 3:  Vzdělání a kvalifikace
 • Prioritní osa 4:  Spolupráce institucí a komunit 

 

Cz-Pl

 

 

Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání na svém zasedání 9. 6. 2008 a 13.6.2011 schválilo spolupráci s polskými střediskovými obcemi Gorzyce, Krzyzanowice, Zebrzydowice, Racibórz, Wodzisław Śląski a Kędzierzyn-Koźle za účelem společných projektů realizovaných z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR 2007 - 2013 formou uzavírání Dohod o spolupráci nebo Prohlášení o partnerství.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013 (dále OPPS ČR - Polsko) je jedním z operačních programů v rámci Cíle 3 - Evropské územní spolupráce.

OPPS ČR - Polsko se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Více informací o OPPS ČR - Polsko naleznete na adrese euroregion.inforeg.cz

 

Euroregion   EU  Cz-PlPřeshraniční spolupráce

Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry

Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry (18.5.2020)

Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, podpora přírodně atraktivních míst a zvýšení dostupnosti turistické infrastruktury. Projekt se soustředí na oblasti bohaté na faunu a floru, přičemž spojovacím článkem je řeka Odra.

Zpřístupnění Odry a Olše

Zpřístupnění Odry a Olše (27.12.2018)

Cílem projektu je zvýšit turistickou atraktivitu partnerských obcí Bohumína, Krzyżanowic, Gorzyc, Mszany a Ostravy. Dojde k rozvoji turistického ruchu, a to prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a možností trávení volného času.

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím (17.12.2018)

Aktivity projektu směřují k vytvoření nového turistického produktu - cyklistické Stezky horní Odry.

Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí (2.6.2017)

Projekt má za cíl zvýšit turistickou atraktivitu pohraničí na území partnerských obcí Bohumína, Krzyżanowic a Šilheřovic, a to zejména podporou turistického ruchu prostřednictvím rozšíření nabídky služeb.

Doplnění sportovně-turistické infrastruktury realizované v rámci OPPS 2007-2013

Doplnění sportovně-turistické infrastruktury realizované v rámci OPPS 2007-2013 (19.12.2014)

Rozvoj turistického ruchu v klidových částech Bohumína a v aktivitách navazujících na historické jádro Starého Bohumína patří mezi dlouhodobé záměry města.

Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa

Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa (13.11.2014)

Naučná stezka v Bohumíně začíná u kulturní památky Kaplička Pustyňa. Jedná se o první zastavení ze 17 zastávek a s první ze 6 informačních tabulí. Dále je možné pokračovat pouze po rušné komunikaci Čs.armády směrem k hraničnímu přechodu.

Přátelské pohraničí - bezpečnostní systém a všeobecná prevence proti ohrožení
Ukaž na letecké mapě Zobrazit virtuální prohlídku

Přátelské pohraničí - bezpečnostní systém a všeobecná prevence proti ohrožení (6.5.2014)

Projekt spočívá v pořízení a instalaci zařízení prevence kriminality - mobilní kamery, která bude využívána pro pozorování a dokumentování porušování veřejného pořádku v příhraniční oblasti, přispěje k zabránění přestupkové a trestné činnosti – drobných krádeží, poškozování majetku, prodeji drog, ap

Polsko-český vodácký maraton na Odře

Polsko-český vodácký maraton na Odře (3.9.2012)

Žádost obce Kędzierzyn-Koźle a města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programupřeshraničníspolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondumikroprojektů, euroregionu Praděd.

Malé Euro - sportovní integrace v pohraničí
Ukaž na letecké mapě

Malé Euro - sportovní integrace v pohraničí (20.8.2012)

Předmětem české části projektu je zejména modernizace stávající účelové komunikace šíře 3,0 m v úseku Antošovická lávka – most dálnice D1 ve  Starém Bohumíně v délce 1,495 km.

Akce pro milovníky cykloturistiky i turistiky v Polsku pro všechny generace

Akce pro milovníky cykloturistiky i turistiky v Polsku pro všechny generace (7.5.2012)

Slavnostní otevírání cyklostezky Poolší, cyklovýlet a zábavné odpoledne pro všechny generace

Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace)

Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace) (25.4.2012)

Cílem projektu je připravit podmínky pro faktické sblížení obyvatel Gorzyc a Bohumína. Abychom k sobě měli blíže, chceme vybudovat přes hraniční řeku Olši lávku.

Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší

Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší (25.4.2012)

Projekt navazuje na studii proveditelnosti "Slezské Benátky - lodí nebo raftem po řece Olši", kdy byla již realizována 1. etapa v úseku Závada -Věřňovice vybudováním nástupního místa pro vodáky v Závadě.

Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki

Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki (25.4.2012)

Napojení historické části města Bohumína na obec Chałupki - zajištění dopravní dostupnosti vybudováním komunikace a chodníků.

Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši

Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši (4.4.2012)

Hraniční řeky Odra i Olše jsou po otevření Shenghenského prostoru přirozeným průnikem partnerství a rozvoje vodácké turistiky. Soutok Odry s Olší spojuje sousedící území Bohumína, Krzyzanowic a Gorzyc.

Fotografická soutěž

Fotografická soutěž "Přeshraniční spolupráce v objektivu" (28.2.2012)

Tématem soutěže je prezentace výsledků realizace Operačního programuPřeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013. Organizátore je Společný technický sekretariát v Olomouci.

Na kole pohraničím

Na kole pohraničím (31.8.2011)

Žádost okresu Wodzisławskéhoa města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z 85 %) z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programupřeshraničníspolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondumikroprojektů, euroregionu Silesia.

Přehraniční hospodářský portál www.miastomozliwosci.eu

Přehraniční hospodářský portál www.miastomozliwosci.eu (19.8.2011)

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podporování přeshraniční spolupráce s také vytvoření sítě vzájemných vztahů mezi podnikateli na obou stranách hranice.

Poznej zajímavosti pohraničí

Poznej zajímavosti pohraničí (11.6.2011)

Žádost okresu Wodzisławského a města Bohumína (jako partnera) bude podpořena z 85 % (avšak jen do výše 30 tis.EUR) z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 z Fondu mikroprojektů, euroregionu Silesia.

Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry

Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry (29.1.2008)

Systém včasného varování před povodní a jinými pohromami v povodí horního toku Odry zárukou účinné ochrany obyvatelstva a Bezpečné pohraničí – systém výstrahy před ohrožením

Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 19
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund