Město Bohumín

28.8.
2013

Modernizace škol Bohumín IV

  • Projekt:  Modernizace škol Bohumín IV
  • Číslo projektu:  CZ.1.10/3.2.00/05.01303
  • Oblast podpory:  Regionální operační program Moravskoslezsko, Prioritní osa 3 – Rozvoj měst, Oblast podpory - 3.2 Subregionální centra, Zaměření výzvy – Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská vybavenost
  • Žadatel:  Město Bohumín
  • Doba realizace:  05 – 10/2013
  • Financování projektu:  Regionální operační program Moravskoslezsko, dotace 85 %, max. výše 3 503 000 Kč
  • Zpracovatel PD:  Stavební a rozvojová s.r.o., Ing. Vladimír Cigánek
  • Zhotovitel:  KUMAN spol. s r.o., Petrovická 1051/3, Karviná
  • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Realizací projektu dojde k modernizaci školního dvora ZŠ Bezručova. Tento prostor bude využíván k výuce v dopoledních hodinách, odpoledne pak zájmovými kroužky školy a v neposlední řadě také veřejností. Veřejnosti bude tedy nabídnuta nová forma aktivního trávení volného času a zároveň dojde ke zkvalitnění výuky. Modernizací školního dvora vznikne funkční celek, který může být smysluplně využíván pro školní i mimoškolní potřeby. Vzniknou dvě hřiště – rekonstrukce antukového hřiště a vytvoření nového travnatého hřiště, součástí bude rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký a volná běžecká dráha. Budou vybudovány dva zastřešené výukové altánky, budou instalovány nové herní prvky, venkovní sprcha a bude zde umístěn drobný mobiliář. V rámci projektu bude také řešena rekultivace zeleně a dojde k novým výsadbám.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 


 Počet zhlédnutí: 10 492

Zpět

    Městský úřad