Město Bohumín

2.9.
2013

Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín

  • Projekt:  Stavební úpravy objektu – energetické úspory Středisko zdravotnických služeb ul. Čáslavská 1176, Bohumín
  • Akceptační číslo projektu:  13154253
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie
  • Žadatel:  Město Bohumín
  • Doba realizace:  06-12/2013
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí - dotace 85% z uznatelných nákladů projektu, Státní fond životního prostředí - dotace 5% z uznatelných nákladů projektu, max. výše 1.951 tis.Kč.
  • Zpracovatel PD:  Stavební a rozvojová s.r.o., Ing. Vladimír Cigánek
  • Zhotovitel:  KUMAN spol. s r.o., Petrovická 1051/3, Karviná
  • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Obsahem projektu je provedení stavebních úprav budovy zdravotního střediska, které budou spočívat ve výměně oken a vstupních dveří v objektu a dále bude provedeno celkové zateplení objektu včetně střechy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Počet zhlédnutí: 11 387

Zpět

    Městský úřad