Město Bohumín

7.11.
2014

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4 (areál firmy Rockwool)

 • Název projektu:  Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 4
 • Akceptační číslo projektu:  14226172
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí
 • Prioritní osa:  2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
 • Oblast podpory:  2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, 2.l.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 • Žadatel:  Město Bohumín
 • Doba realizace:  9/2014 – 11/2015
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí 85%, státní rozpočet 5%, max. dotace 1.093.914,9 Kč 
 • Zpracovatel PD:  Ing. Marián Kroček, Havířov-Podlesí
 • Zhotovitel:  Zahrady R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., Krmelín
 • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín           

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně, která se nachází se v blízkosti průmyslového podniku ROCKWOOL. Území vymezené pro pás izolační zeleně (lokální biokoridor) bylo původně využíváno pro individuální bydlení. V rámci navrhovaného řešení bude zájmové území vyčištěno od stavebních zbytků, budou odstraněny přestárlé ovocné stromy. Budou realizovány nové výsadby stromů a keřů.  Díky realizaci záměru by mělo dojít k částečné depozici polétavého prachu a ke snížení hlukové zátěže.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Počet zhlédnutí: 14 621

Zpět

    Městský úřad