Město Bohumín

25.3.
2015

Zateplení objektu v areálu BMN, a. s.

 • Název projektu:  Revitalizace obvodového pláště budovy technického zázemí nemocnice, Bohumín
 • Registrační  číslo projektu:  CZ.1.02/3.2.00/14.24950
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí 2007-2013
 • Prioritní osa:  3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
 • Oblast podpory:  3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Doba realizace:  5/2015 – 8/2015
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí 85%, státní rozpočet 5%, maximální dotace 1 591 000 Kč 
 • Zpracovatel PD:  Ing. Pavel Himler, Bohumín
 • Zhotovitel:  Milimex, s.r.o. (organizační složka), Ostrava
 • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín    

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav budovy technického zázemí bohumínské nemocnice, které spočívají ve výměně oken a dveří a v celkovém zateplení budovy vč.střechy s cílem dosáhnout snížení spotřeby energií o 212 GJ za rok a omezit produkci CO2 o 13 tun za rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Počet zhlédnutí: 14 052

Zpět

    Městský úřad