Město Bohumín

1.11.
2017

Stavební úpravy bytového domu Čáslavská 982 - 989

  • Projekt:  Stavební úpravy bytového domu č.p. 982-989 na ul. Čáslavská v Bohumíně, CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002145
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2 - zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.5 - snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  04-11/2017
  • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 31,5%
  • Zpracovatel PD:  Ing. Pavel Stoklasa, Opava
  • Zhotovitel:  BDSTAV MORAVA, s. r. o., Bruzovice
  • Projektový manažer:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizací projektu dojde k dokončení revitalizace bytového domu z hlediska energetických úspor a také z estetického hlediska. Bude provedeno zateplení obvodových stěn a střechy, dojde k výměně a renovaci balkonů. V rámci projektu budou také upraveny vstupy do domů a bude provedena sanace statických poruch.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Počet zhlédnutí: 10 491

Zpět

    Městský úřad