Město Bohumín

1.11.
2017

Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065

  • Projekt:  Stavební úpravy bytových domů II - 1056 - 1065, Bohumín, CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002599
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2 - zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.5 - snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  05-12/2017
  • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 31,5%
  • Zpracovatel PD:  Ing. arch. Richard Špaček
  • Zhotovitelé:  CONE-STAVITELSTVÍ, a. s., Ostrava (BD 1059-1063), AD-MAR STAVBY, s. r. o., Bohumín (BD 1056-1058, 1064-1065)
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předkládaný projekt řeší vysokou energetickou náročnost bytových domů. Realizací projektu dojde k úspoře celkové dodané energie v minimální výši 30% a k dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší. Veškeré stavební úpravy budou prováděny za předpokladu zajištění ochrany hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 


Počet zhlédnutí: 9 138

Zpět

    Městský úřad