Město Bohumín

1.11.
2017

Zateplení bytových domů č. p. 945-956 v Bohumíně

  • Projekt:  Zateplení bytových domů čp. 945 - 956 v Bohumíně, CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002818
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2 - zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.5 - snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  5-12/2017
  • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 31,5%
  • Zpracovatel PD:  Ing. Pavel Stoklasa, Opava
  • Zhotovitelé:  HAOSPOL s.r.o., Havířov (BD Mírová 945-950), MIJO-STAV stavby s.r.o., Ostrava (BD Šunychelská 951-956)
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy k zabezpečení energeticky úsporných opatření čtyř panelových bytových domů. Jedná se o dva bytové domy na ulici Mírové čp. 945 - 947 a 948 - 950 a dva bytové domy na ulici Šunychelské čp. 951 - 953 a 954 - 956.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Počet zhlédnutí: 10 114

Zpět

    Městský úřad