Město Bohumín

26.5.
2023

Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín

 • Projekt:  Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín, CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013095
 • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Realizace:  3/2021 - 1/2022
 • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 90%
 • Zhotovitel:
  - stavební část – PAPAYA stavební, s. r. o., Ostrava – Přívoz
  - IT vybavení – Prekt service, s. r. o., Ostrava
  - Interiér – Hilbert interiéry, s. r. o, Praha
  - Učební pomůcky – Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava
 • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je vybudování multifunkční odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v Základní škole a Mateřské škole Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvkové organizaci, s cílem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Počet zhlédnutí: 7 208

Zpět

    Městský úřad