Město Bohumín

3.10.
2020

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR

  • Projekt:  Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR
  • Identifikační číslo:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011701
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  2020 - 2022
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 60 %
  • Zpracovatel PD:  XENIUM Europe s.r.o., Štramberská 1049/20, 700 30 Ostrava- Vítkovice
  • Zhotovitel:  Bude vybrán ve výběrovém řízení
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny na veřejné budově sportovní haly ve vlastnictví města Bohumín. Účelem je využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz sportovní haly.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.mzp.cz, www.sfzp.cz.

 


Počet zhlédnutí: 11 645

Zpět

    Městský úřad