Město Bohumín

13.12.
2022

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

 • Projekt:  Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně, CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009436
 • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Realizace:  6/2017 - 12/2022
 • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 90 %
 • Zhotovitel:
  - Bohumínská stavební, s. r. o., Čs. armády 505, Bohumín – stavební práce,
  - David Dlugosz, Opavská 768/99, Ostrava Poruba – interiér   
 • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Husově ulici čp. 559 ve městě Bohumíně a vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Součástí je vybudování zázemí pro sociální pracovníky zajišťující poskytování této sociální služby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Počet zhlédnutí: 6 891

Zpět

    Městský úřad