Město Bohumín

12.5.
2022

Dopravní terminál Bohumín

  • Projekt:  Dopravní terminál Bohumín, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013023
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  9/2018 - 4/2022
  • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, integrované projekty ITI ostravské aglomerace, dotace 90%
  • Zhotovitel:  Urbania, s.r.o., Hlavní 21, Moravany u Brna – dodávka cykloboxů, STRABAG ČR a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 – stavební práce
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizací projektu v Bohumíně vznikne moderní a atraktivní dopravní terminál, který propojí několik druhů dopravy významného přestupního uzlu. Dojde k bezpečnému a bezbariérovému navázání na pěší a cyklistickou dopravu. Vytvoří se zde dostatečné množství parkovacích míst pro automobily a jízdní kola. Výstavbou dopravního terminálu dojde ke zvýšení kvality a efektivity veřejné dopravy na území Bohumína a jeho okolí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Počet zhlédnutí: 12 897

Zpět

    Městský úřad