Město Bohumín

4.5.
2022

Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu – Bohumín

  • Projekt:  Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu – Bohumín, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016622
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 6.1 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností REACT-EU
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  7/2021 - 12/2023
  • Financování projektu: Integrovaný regionální operační program REACT-EU
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je pořízení 2 ks vozidel pro stávající pečovatelskou terénní službu ve městě Bohumín. Nová hybridní vozidla nahradí stávající vozidla na hranici životnosti. Cílovými skupinami jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb při současném snížení energetické účinnosti a uplatňování principů protiepidemických opatření proti šíření viru COVID-19.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Počet zhlédnutí: 2 329

Zpět

    Městský úřad