Město Bohumín

29.7.
2022

Volnočasové i-Studio

 • Projekt:  Volnočasové i-Studio, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016139
 • Oblast podpory: Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Realizace:  10/2020 - 10/2022
 • Financování projektu:  ITI ostravská aglomerace, Integrovaný regionální operační program, dotace 90%
 • Dodavatelé:
  - BaP STAVBY a INTERIÉRY, s. r. o., Ostrava
  - Hilbert Interiéry, s. r. o., Praha
  - Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava
 • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizací projektu vznikne v Domě dětí a mládeže volnočasové i-studio. Bude se jednat o soubor čtyř učeben pro kurzy, kroužky a další aktivity. Kromě stavebních úprav dojde k pořízení nábytku, pomůcek a elektro a IT vybavení.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Počet zhlédnutí: 1 630

Zpět

    Městský úřad