Město Bohumín

21.3.
2023

Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín

  • Projekt:  Asistent prevence kriminality = vyšší bezpečnost a prostředník sociálního začleňování ve městě Bohumín
  • Identifikační číslo:  CZ.03.02.01/00/22_018/0000349
  • Oblast podpory:  Operační program Zaměstnanost plus, prioritní osa 2 – sociální začleňování, Specifický cíl 2.1: h) Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  1/2023 - 12/2025
  • Financování projektu:  Operační program Zaměstnanost plus, dotace: 76,735 % evropský podíl, 13,265 % státní rozpočet
  • Projektová manažerka:  Ing. Zuzana Šedivá, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Projekt je zaměřen na aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a osob zde žijících, prostřednictvím činností v přirozeném prostředí osob z identifikovaných cílových skupin OPZ plus. Jedná se o činnosti prevence kriminality a řešení problémů cílových skupin především v sociálně vyloučených lokalitách a ostatních částech města Bohumína. V rámci projektu budou podpořeny osoby z vykonávající pracovní pozice asistent prevence kriminality.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.


Počet zhlédnutí: 515

Zpět

    Městský úřad