Město Bohumín

12.12.
2004

Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín

Projekt: Bohumín kanalizace, napojení části Starý Bohumín
Žadatel: Město Bohumín
Doba realizace: 2004
Spolufinancování: Program Ministerstva zemědělství 329 040 "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací" vlastní zdroje, zdroje ministerstva zemědělství a úvěr z EIRB prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky

Celkové náklady: 20 922 000 Kč
Zdroje Ministerstva zemědělství: 6 836 000 Kč
Úvěr EIRB: 8 789 000 Kč
Vlastní zdroje: 5 297 000 Kč

V roce 2004 byl vybudován kanalizační přivaděč ze Starého Bohumína na městskou čistírnu odpadních vod, jehož výstavba byla spolufinancována dotací z Ministerstva zemědělství a úvěru Evropské investiční banky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Počet zhlédnutí: 9 450

Zpět

    Městský úřad