Město Bohumín

15.10.
2009

Modernizace škol Bohumín

Projekt: Modernizace škol Bohumín
Číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/01.00205
Oblast podpory: Regionální operační program, Prioritní osa 3 – Rozvoj města, Oblast podpory - 3.2 Subregionální centra, Zaměření výzvy – Školství a volnočasové aktivity
Žadatel: Město Bohumín
Doba realizace: 03 – 09/2009
Financování projektu: Regionální operační program, dotace 92,5%, max. výše 8 918 tis.Kč

Zpracovatel PD: Ing. Remešová Ivana, Ing. Grill Radomír, Ing. Ferdian Jaromír, Ing. arch. Zdařil Jan
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Sebera – Bohumínská stavební, J.Koczura 493, Bohumín
Projektový manažer: Ing. Hana Gonsiorová, stavební odbor MěÚ Bohumín

Provedené aktivity:
- žádost o poskytnutí dotace 05/2008
- smlouva o poskytnutí dotace 01/2009
- výběrové řízení na dodavatele 01-02/2009 – ZRUŠENO
- výběrové řízení na dodavatele 03/2009
- zahájení fyzické realizace projektu 03/2009
- monitorovací hlášení bez žádosti o platbu 04/2009
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 07/2009
- monitorovací hlášení s žádostí o platbu 08/2009
- ukončení fyzické realizace projektu 09/2009
- kolaudace 10/2009
- slavnostní otevření 10/2009
- uvedení do provozu 10/2009

Realizací tohoto projektu dojde k úpravě dvou školních dvorů a to na základní škole Čs.armády v centru města a na základní škole v městské části Pudlov. Budou vybudovány výukové altánky a upraveny zpevněné plochy. Dále dojde k rekonstrukci vstupní brány na ZŠ Čs.armády a na ZŠ Pudlov bude provedena generální oprava objektu skleníku a přilehlé učebny a sanace zdiva v suterénu objektu hlavní budovy školy. Výukové altánky budou využívány k výuce v dopoledních hodinách, odpoledne pak zájmovými kroužky školy a v neposlední řadě také veřejností.Veřejnosti bude tedy nabídnuta nová forma aktivního trávení volného času a dojde také ke zkvalitnění výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Počet zhlédnutí: 9 215

Zpět

    Městský úřad