Město Bohumín

1.8.
2012

Regenerace parku Petra Bezruče

 • Projekt:  Regenerace parku Petra Bezruče Bohumín
 • Číslo projektu:  CZ.1.02/6.5.00/08.03392
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), Oblast podpory –
 • 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • Žadatel:  Město Bohumín
 • Doba realizace:  08/2009 – 12/2011
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 90%, max. 3 391 tis. Kč
 • Zpracovatel PD:  Ing. Petr Ondruška, Dubnice
 • Projektový manažer:  Ing. Hana Gonsiorová, stavební odbor MěÚ Bohumín
 • Zhotovitel:  SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878, Karviná - Nové Město
 • Autorský dozor:  Ing. Petr Ondruška, Lichnov - Dubnice 35
 • Technický dozor:  Ing. Milada Tošková, Melč 29

Provedené aktivity:

 • žádost o poskytnutí dotace 11/2008
 • registrační list 05/2009
 • rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP 05/2009
 • průběžná monitorovací zpráva 10/2009
 • veřejná zakázka na dodavatele 12/2009 - 01/2010
 • průběžná monitorovací zpráva 01/2010
 • smlouva o dílo se zhotovitelem 02/2010
 • zahájení fyzické realizace 02/2010
 • ukončení fyzické realizace 11/2011

Projekt řešil revitalizaci parku Petra Bezruče, který tvoří nejvýznamnější souvislou zelenou plochu ve městě Bohumín. Realizací tohoto projektu došlo k pěstebním opatřením nejhodnotnějších dřevin, k výsadbě nových hodnotných dřevin, ke kácení a likvidaci nevyhovujících dřevin a k regeneraci trávníků a bylinného patra.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

 

Odkazy:
Počet zhlédnutí: 18 408

Zpět

    Městský úřad