Město Bohumín

15.10.
2009

Centrum sociálních služeb Bohumín

Projekt: Centrum sociálních služeb Bohumín Číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/02.00413 Oblast podpory: Regionální operační program, Prioritní osa 3 – Rozvoj města, Oblast podpory - 3.2 Subregionální centra, Zaměření výzvy – Ostatní občanská vybavenost a veřejná prostranství Žadatel: Město Bohumín Doba realizace: 02 – 09/2009 Financování projektu: Regionální operační program, dotace 92,5%, max. výše 4 882 tis.Kč

Zpracovatel PD: Ing. Vlasta Slívová, Roháčova 1139/1, 702 00 Ostrava
Zhotovitel: Antonín Essler – RENOVA, Novodvorská 88, 747 21 Kravaře
Technický dozor: Jana Štvrtňová, Borovského 811/4, Karviná - Ráj
Projektový manažer: Ing. Hana Gonsiorová, stavební odbor MěÚ Bohumín

Realizací předkládaného projektu dojde k celkové rekonstrukci objektu, který se nachází v centru města Bohumína, na sídlišti. Tento přízemní objekt bude stavebními pracemi upraven tak, aby mohl sloužit jako další prostor pro poskytování sociálních služeb denního stacionáře pro mládež a dospělé s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Prostory budou v odpoledních hodinách případně o víkendech využívat pro svou klubovou činnost také senioři a zájmové spolky.

V rámci projektu dojde k zajištění bezbariérovosti objektu. Bude upraven vstup včetně přístupového chodníku a podlahy budou upraveny tak, aby byla sjednocena jejich úroveň ve všech místnostech. Realizací projektu dojde ke zřízení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt postavený v roce 1973 panelovou technologií, je nutná také rekonstrukce rozvodů elektřiny, ÚT a zdravotechniky a výměna oken a dveří. Součástí projektu je také zateplení. Výrazným prvkem je atrium, které se nachází uvnitř objektu, kde bude vyměněna dlažba.

V rámci projektu bude také zakoupeno vnitřní vybavení nově zrekonstruovaných prostor a to šatní sestava.

Provedené aktivity:

  • žádost o poskytnutí dotace 12/2008
  • výběrové řízení na dodavatele 02-04/2009
  • zahájení fyzické realizace projektu 05/2009
  • smlouva o poskytnutí dotace 07/2009
  • ukončení fyzické realizace projektu, kolaudace 09/2009
  • slavnostní otevření 10/2009
  • uvedení do provozu 10/2009

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 


Počet zhlédnutí: 9 605

Zpět

    Městský úřad