Město Bohumín

15.12.
2014

Dětské dopravní hřiště

Projekt: Dětské dopravní hřiště, Bohumín, reg.č.projektu: CZ.1.10/3.2.00/03.00873
Oblast podpory: Regionální operační program, 10.3.2 Rozvoj měst-subregionální centra
Žadatel: Město Bohumín
Dobra realizace: 3-7/2010
Financování projektu: Regionální operační program, 4 164 000 Kč

Zpracovatel PD: Studio D-inženýrské sítě s.r.o. Chelčického 27, Opava.
Zhotovitel: BM servis, a.s., Bohumín
Projektový manažer: Ing. Věra Vzatková, MěÚ Bohumín

Výstavba dětského dopravní hřiště se zázemím a revitalizace nejbližšího okolí. Díky projektu vznikne dráha v délce 370 m se simulacemi řady situací v silničním provozu-křižovatky, vč.okružní a světelné, simulaci železničního přejezdu, přechody pro chodce, jednosměrka aj. Projekt rovněž zahrnuje vytvoření zázemí-skladu, výukové místnosti a kanceláře vč.nákupu vybavení a dětských dopravních prostředků. Rekonstrukcí projde i přístup ke skladu, přilehlé podium a vznikne rampa. Areál bude nově nasvětlovat 10 ks veřejného osvětlení. Cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro  dopravní výuku zejména pro žáky 4.tříd základních škol ve spolupráci s odd.BESIP a umožnění dopravní aj.výchovy širokému spektru dětí. Hřiště bude veřejně přístupné. Stavba je projektována tak, aby plocha byla víceúčelová a mohly se zde konat i jiné kulturní akce. Provoz zajistí fa BOSPOR, spol.s r.o.-městská společnost.

Aktivity projektu:

  • žádost o poskytnutí dotace 01/2010
  • výběrové řízení na dodavatele 01-02/2010
  • zahájení fyzické realizace projektu 03/2010
  • rozhodnutí o poskytnutí dotace 08/2010
  • ukončení fyzické realizace projektu, kolaudace 07-08/2010
  • uvedení do provozu 08/2010
  • zahájení výuky ve školním roce 2010-2011
  • smlouva o poskytnutí dotace 09-10/2010

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 Počet zhlédnutí: 26 930

Zpět

    Městský úřad