Město Bohumín

28.2.
2013

Zpráva o programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2012

Obec s rozšířenou působností (ORP) Bohumín

Počet žádostí přijatých o podporu z Programu:  1
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2012:  127 000 Kč
Část kvóty určená dle rozhodnutí ORP pro rozdělení ve 2. kole:  127 000 Kč

V roce 2012 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Kaple Pustyňa - oprava střechy včetně opravy štítu a střechy, Starý Bohumín“, příjemce podpory z tohoto programu ve výši 127 tis. Kč je město Bohumín.


Počet zhlédnutí: 16 227

Zpět

    Městský úřad