Město Bohumín

25.3.
2015

Tribuna u fotbalového hřiště

 • Název projektu:  M-Bohumín-Reko SA-tribuna FS
 • Evidenční číslo projektu: 133D512004091
 • Oblast podpory:  Státní podpora sportu 2014, 133510 Podpora materiálně technické základny sportu
 • Žadatel:  město Bohumín
 • Doba realizace:  05-12/2014
 • Financování projektu:  státní rozpočet – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dotace 40 %, celkem 1 725 000 Kč
 • Zpracovatel PD:  R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava
 • Zhotovitel:  VÍTKOVICE REVMONT, a.s., Ruská 2887/101, Ostrava
 • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Cílem projektu byla výstavba tribuny se skladovacími prostory u městského fotbalového stadionu. Jedná se o samostatně stojící ocelovou konstrukci se zaoblenou střechou, půdorysně tvaru obdélníku. Tribuna má 5 řad, je schodišti rozdělena do pěti sektorů a je zde 235 míst k sezení.

Tribuna je využívána FK Bohumín, a to na základě smlouvy o sportovním využití tribuny.

 

Aktivity projektu

 • žádost o poskytnutí dotace 09/2013
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace 10/2014
 • výběrové řízení na dodavatele 03-05/2014
 • fyzická realizace projektu 05-12/2014
 • příjem dotace 10/2014



Počet zhlédnutí: 20 540

Zpět

    Městský úřad