Město Bohumín

1.12.
2016

Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C

  • Projekt:  Bohumínská městská nemocnice - rekonstrukce pavilonu C
  • Identifikační číslo podpory:  235D214003203
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  05-11/2016
  • Financování projektu:  Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • Zpracovatel PD:  AF Projekt s.r.o.
  • Zhotovitel:  Bohumínská stavební, s. r. o.
  • Projektový manažer:  Mgr. Radka Marková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a modernizace dvoupodlažního objektu Bohumínské městské nemocnice, kde se nachází pavilon C s jednotkami ošetřovatelské péče. Zejména jde o vybudování sociálních zázemí, výtahů pro pacienty na vozíku (1x rekonstrukce, 1x přístavba), rampy a únikového schodiště. Zároveň bude objekt nově zabezpečen elektronickou signalizací.

 

 Počet zhlédnutí: 17 104

Zpět

    Městský úřad